Bina Güçlendirme Fiyatları 2020

Bina Güçlendirme Fiyatları 2020

Bina güçlendirme çalışmaları ya da bina güçlendirme uygulamaları, yapılması gereken işlemler sınıfında yer almaktadır. Bir binanın proje temelinde uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacı ile yapılan çalışma ya da uygulamalar ifadesinin kullanılması da mümkündür.

Nasıl yapılacağı? Kim tarafından yapılacağı? Ne amaçla yapılacağı? Mutlaka önemi açısından incelenmelidir. Herhangi bir binanın, herhangi bir tesis ile herhangi bir neden ile kirişlerinin, duvarlarının, temellerinin, kolonlarının hasar görmesi muhtemel olabilir. Bunun dışında binanın yaşına veya ömrüne bağlı olacak şekilde, çeşitli mukavemetler yani dirençler nedeni ile de binanın yıpranması, çürümesi, hasar görmesi mümkün olabilir. Ayrıca genç yaştaki binaların da, zemin problemi nedeni ile ya da olması muhtemel depremler ya da olan depremler nedeni ile tadilat yapılma zorunluluğu ortaya çıkabilir.

Depreme dayanıksız hale gelen ya da gelmiş binaların, hasar görmüş ya da proje tadilatı yapılmış binaların dayanıklı hale getirilmesi için, güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır ve bina güçlendirme fiyatları 2020 anlayışında, ekonomik faaliyetler ne şekildedir? Bu konuda binanın durumunun incelenmesi, yeni bir projenin hazırlanması ya da uygulama yöntemlerinin tercih edilmesi belirleyici olacaktır.

Bina Güçlendirme Fiyatları 2020

Bina Güçlendirme Yöntemleri

Fiyat anlayışında, binalar için güçlendirme uygulamalarında geçerli olacak fiyat anlayışında belirleyici olan, hangi tekniğin, hangi yöntemin kullanılacak olduğudur. Mantolama veya gömlek geçirme sistemi fiyatları, kanat ekleme fiyatları, eski betonları kaynaştırma fiyatları, kolon mantolama fiyatları, çelik mantolama fiyatları, betonarme mantolama fiyatları ya da epoksi enjeksiyonu fiyatları konusunda farklılıklar olabilir. Önce inceleme, arkasından projelendirme ve arkasından fiyat anlayışı devreye girecektir.

Bina Güçlendirme Fiyatı Neye Göre Değişir?

Güçlendirme fiyatı mevcut binanın durumuna ya da hasar görme durumuna göre değişiklik gösterecektir. Yıpranma durumu, erozyon durumu dikkate alınacaktır. Kolonlarda ve kirişlerdeki hasarların yapısı incelenecektir. Yapılması gereken işlemler belirlenecektir. Numune alınacaktır, laboratuvar ortamında inceleme yapılacaktır. Sistemlerin çalışıp çalışmadığı, deprem durumunda direnç gösterip göstermeyeceği, bu çalışmalar ile birlikte ortaya çıkarılacak, takviye yapılıp yapılmaması gerektiğine karar verilecektir. Ayrıca herhangi bir güçlendirme yani takviye çalışması yapılacak ise, yukarıda belirtilen sistemlerin hangisinin uygulanacağına karar verilecektir. Buna göre fiyat belirleme çalışması gündeme gelecektir. Bu konuda yeterli tekniğe, güce, işgücüne, araç gerece, teknolojik cihazlara ve personele sahip olan firmalar ile çalışılmalıdır.

Bina Güçlendirme 2020

Bina güçlendirme fiyatları 2020 anlayışında, bazı önemli bilgilerin verilmesi de gerekecektir. Bilmelisiniz ki, gördüğünüz ya da kullandığınız her yapının çeşitli darbelere karşı gösterdiği direnç ya da depreme karşı gösterdiği direnç ya da titreşim hareketi farklı seviyelerde bulunabilir. İlgili uzman personeller tarafından bu konuda dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Betonarme binalarda uygulanacak güçlendirme tekniğine bakıldığında, düşük maliyetlere sahip olduğu ve bu yüzden yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Eğer çelik kuvvetlendirme yöntemi tercih edilecek ise, bu arada mutlaka mevcut binanın statik durumu analiz edilmeli ve proje uygulanmalıdır. Karbon lifi polimer uygulaması bina güçlendirme teknikleri kullanılacak ise, eski tip binalar ya da eski yapıdaki binalar için geçerli ve etkili bir yöntem olduğu görülmektedir. Her binaya yapılabilecek sistemler olarak, bina güçlendirme yöntemleri ele alınmak zorundadır. Beton kesitlerinde, mevcut bina ve tesislerdeki beton kesitlerinde bir eksilme var ise, çelik veya demir donatıda bir paslanma söz konusu ise, bunun büyük bir sorun olduğu unutulmamalıdır. Bina ve tesislerin taşıyıcı sistemleri arasında bulunan kolon ve kirişlerde uygulanacak olan mantolama ve temel kuvvetlendirme sistemi ya da uygulama yöntemi, piyasada en fazla başvurulan, en fazla taklit edilen yapı güçlendirme sistemleri arasında yer almaktadır.

Bizimle İletişime Geçerek Sorularınızı İletebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede sizi arayacağız