Ultra Ses Ölçüm

Anasayfa Ultra Ses Ölçüm

İnsanların yaşadığı ortamlarda, çeşitli faktörler ile birlikte oluşan gürültü ya da ses kirliliği ne yazık ki bulunmaktadır. Bunlar belirli standartlara bağlanmış olmak ile birlikte, çıkarılmış yazılı yönetmelikler dahilinde işletmelerin, kurum, kuruluşların, kişilerin bu yönetmelik dahilinde hareket etmesi, bilinen bir zorunluluktur. Bazıları uygulamakta, bazıları uygulamamakta, bazıları konunun ciddiyetini anlamakta, bazıları ise yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Ultra ses ölçüm herhangi bir kaynaktan çevreye yayılan seslerin anlaşılması, irdelenmesi, sonuçların ortaya çıkarılıp çözüm yöntemlerinin bulunması amacı ile gündeme getirilen teknik işlemler, uygulamalar anlamına gelmektedir.

Ultra Ses Ölçüm Neden Yapılır?

Ses en basit ifade şekli ile herhangi bir kaynak tarafından bulunulan ortamda, herhangi bir ortamda basınç etkisi ile dalgalar oluşturan ve insanların ya da canlıların işitme duyusunu ikaz eden fiziksel bir olay olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir etken üzerinden yayılması, çıkması veya rahatsız edici seviyelere ulaşması mümkün olabilir. Rahatsızlık anlayışına bakıldığında, kişilere ya da faktörlere göre farklı değerler bulunmak ile birlikte, standarda bağlanmış anlayışlardan hareket edildiğinde, ilgili yönetmelikler ile her türlü ortamda uyulması gereken bir maksimum limitin bulunduğu görülmektedir. İnsanları veya canlıları rahatsız etmeyecek şekilde her türlü binanın, tesisin, işletmenin ya da kişisel yaşam alanlarının, toplu yaşam alanlarının ya da bireysel yaşam alanlarının belirli standartlarda bulunması gerekmektedir. Tam bu aşamada, ses ölçüm anlayışı ya da ultra ölçüm anlayışı gündeme gelmekte ve yasal kriterlere ya da insanları veya canlıları rahatsız edecek seviyelere ulaşmasını engellemek amacıyla ortaya çıkarılmaktadır.

Ultra Ses Ölçümü Ne Şekilde Yapılır?

Elbette belirli kriterler ya da işlemler kapsamında ses ölçüm işlemlerinin, uygulamalarının gerçekleştiği görülecektir. Değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Gürültü haritaları hazırlanmaktadır. Akustik raporlar ile takviye edilmektedir. Gürültüye, çevresel gürültüye maruz kalma düzeyleri belirlenmektedir. Çevresel gürültü anlayışına bakıldığında, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmakta ve gereken tedbirlerin alındığı, alınacağı ya da ne şekilde alınacağı, bireylere düşen görevlerin neler olduğu bildirilmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde, akustik rapor sonuçları ile birlikte, gürültü haritaları tanzim edilmekte, insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri ortaya çıkarılmakta ve bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması ya da minimum seviyeye veya standartlara düşürülmesi için gerekli tedbirler alınmakta, eylem planları ortaya çıkarılmaktadır. Ortaya çıkarılan eylem planlarının uygulanabilir olması denetlenmektedir. Ayrıca ifade edilen gürültü haritası ya da akustik rapor anlayışı, yayılan çevresel gürültüyü azaltmaya yönelik tedbirlerin alınması kapsamında gerçeğe dönüştürülebilmektedir.

Ultra Ses Ölçümü Nerelerde Yapılır?

Net bir şekilde, ultra ses ölçüm hakkında tek bir ortamın ya da mekanın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Elbette ihtiyaçlara, beklentilere ya da başvurulara göre sabit bir ortam üzerinde, sadece bir ortam üzerinde de yapılması mümkündür. Ancak genel başlıklar üzerinden hareket edildiğinde, şu sonuçlar ile karşılaşılacaktır. Hastane ortamlarında ses ölçüm işlemi yapılabilmektedir. Psikoteknik değerlendirme merkezlerine verilecek ruhsat araştırma işlemlerinde, ses ölçüm işlemi yapılabilmektedir. İşitme cihazlarını satan, uygulayan yerlere verilecek ruhsatlar aşamasında, ses ölçüm ya da desibel ölçüm işlemleri yapılabilmektedir. Canlı müzik ruhsatı verilecek eğlence mekanlarına ya da benzer ortamlara, kafelere ses ölçüm işlemi yapılabilmektedir. Etrafta, yerleşim yerinde olsun ya da olmasın herhangi bir alanda başlayacak ya da başlamış şantiyelere ve şantiyelerin çevrelerine gürültü ölçüm işlemi yapılabilmektedir.

Talep olması halinde, herhangi bir konunun gündeme gelmesi durumunda, bireysel konutlarda da yapılan başvurular eşliğinde, ses ölçüm işleminin yapılması ve durumun rapor haline dönüştürülmesi mümkün olmaktadır. Elbette bu işlemlerin yapılmasında belirleyici olan yönetmelikler ön plana çıkarılmıştır. Her türlü işlem ilgili profesyonel ekipler, işletme, kurum ya da kuruluşlar tarafından bu yönetmelik dahilinde gerçekleşecektir. Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında işlemler yapılacaktır. Bu yönetmeliğin kapsama alanı içerisine bakıldığında, özellik ile nüfusun yoğun olduğu alanların hedef alındığı, parkların veya yerleşim bölgelerinde ki diğer sessiz alanların hedef alındığı, açık arazideki sessiz alanların hedef alındığı, okulların, hastaneleri ve diğer hassas alanların hedef alındığı görülebilmektedir. İnsanların maruz kalabileceği her türlü ortamda, bu yönde çalışmaların profesyonel ekipler tarafından, yeterli teknik ekipler ve ekipmanlar, donanımlar aracılığı ile yapılması mümkündür ve yapılacak her türlü çalışma doğal olarak, profesyonel ekipler ya da kişi ya da kuruluşlar tarafından, ilgili yasal mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleşmektedir.

 

Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

Call Now Button