Plastik Betonlu Kazık

Anasayfa Plastik Betonlu Kazık

Risk içeren alanların kuvvetlendirilmesi ya da toprak kaymalarının, bina hareketlenmelerinin önlenmesi veya temel betonlarının atılması kapsamında tercih edilen tekniklerden 1 tanesinin, plastik betonlu kazık uygulaması olduğu görülecektir. İsminden anlaşılacağı üzere temel hedef, beton anlayışında ya da temel beton ya da drenaj veya mesnet anlayışında sızdırmazlık veya mukavemet anlayışının takviye edilmesi, tatbik edilmesi, gerçeğe dönüştürülmesidir.

Plastik Beton Kazık Ne Anlama Gelmektedir?

Bu uygulanan sistem, genel anlamda kullanım teknikleri ile sızdırmazlık görevini üstlenmektedir. Teknikleri hakkında detaylı bilgiler yazının içeriğinde paylaşılmış durumda bulunmaktadır. Şu şekilde düşünmeniz daha mantıklı olacaktır. Bir kazık işlemi yapıldığında, yani bir mesnet oluşturulacaktır. Bu durumda, İnşaat faaliyetlerine ya da yapı faaliyetlerine başlandığında zeminden çalışılacak alana su gelmesini engellemek amacı ile gündeme getirilen bir uygulamadır. Bir temel betonu açıldığında, toprak kaymalarını, hareketlenmeleri önlemek veya çalışılacak sahaya yan taraftan su sızmasını, çalışma alanında olumsuzluk yaratmasını engellemek amacı ile bu sistemin, bu tekniğin kullanılması mümkündür. Genelde göletlerde, barajlarda, köprü ayaklarında, su kanallarının etraflarında ya da su seviyesinin yüksek olduğu zeminlerde tercih edilebilmektedir. Uygulanış teknikleri mini kazık yöntemine, fore kazık yöntemine ya da diğer sistemlere benzemek ile birlikte, donatı anlayışında ve uygulama tekniklerinde, beton uygulama tekniklerinde ve kazıkların zeminlere yerleştirilme tekniklerinde farklılıklar olduğu görülebilmektedir.

Plastik Betonlu Kazık Nasıl İnşa Edilir?

Sistemin çalışma prensibi, fore kazık anlayışı ya da mini kazık anlayışı ile benzerlik gösterebilir ancak, uygulanış teknikleri arasında fark bulunmaktadır. İlk uygulama tekniğine bakıldığında, burada gerekli ekipmanlar, teknolojik ekipmanlar ile birlikte, kazık çukuru açılmaktadır ancak, açılan kazık çukurunun içerisine iki farklı yöntem ile doğrudan beton basılmaktadır. Mukavemeti yükseltilmiş, su geçirimsizlik özelliği kazandırılmış betonların, özel izolasyon malzemeleri ile takviye edilmiş betonların, çukurlara iki farklı teknik ile basıldığı görülmektedir. Burada uygulanan ilk teknik, ekipmanların ucuna yerleştirilen ya da delici ekipmanlara açılan kanallar aracılığı ile bir taraftan çukurun açılması, diğer taraftan ekipman yukarıya çıkarılır iken, özel kanallardan izolasyon özelliğine sahip betonun çukura basılmasıdır. Bu ilk sistemi ya da uygulanan bir tekniği işaret etmektedir. Diğer teknik ise, yine klasik kazık sistemi ile çukurun açılması, açılan çukurdan sonra ekipmanın dışarıya çıkarılıp, boşluğa donatısız bir şekilde, sade yalıtım özelliğine sahip kimyasallar ile takviye edilmiş betonun basılmasıdır.

Plastik Beton Kazık Nasıl Tatbik Edilir?

Uygulanış şeklinin yerleri açısından bir değerlendirme yapıldığında, geçirimsizlik özelliğine sahip duvar şeklinde bir anlayışında gündeme getirilmesi mümkün olacaktır. Özel olarak hazırlanmış plastik beton şeklinde tanımlandığını da farklı ortamlarda görmeniz, karşılaşmanız mümkündür. Bazı ortamlarda geçirimsizlik perdesi olarak da ifade edilmiştir. Ayrı ayrı inşa edilen sistemler şeklinde tanımlanan teknik personellerin bulunduğu da görülmektedir. Ancak hedef, baraj gibi ortamlarda, gölet gibi ortamlarda, su kaynağının bulunduğu ortamlarda, gövde altı su sızıntılarını önlemek ve bu yapılarda, bu tip yapılarda gövde kazılarının kuru şartlarda yapılmasına olanak sağlamaktadır. Anlayışına bakıldığında şöyle bir seçenekten de bahsedilmesi mümkün olacaktır.

Bildiğiniz klasik mini kazık tekniği kullanılır ve mini kazık sistemi ya da bildiğiniz klasik fore kazık sistemi, fore kazık tekniği kullanılır. Kazıklar meydana getirilir, dış cepheden cepheye, çalışma sahasına doğru su sızıntısı oluyorsa ve engellenmek isteniyor ise, oraya da mini kazıkların arasına, plastik betonlu kazık olarak ifade edilen kazık sistemi, sade beton olarak dökülmeye başlanır. Bu bir perdeleme görevi görecektir ve çalışma sahasına doğru su sızıntısını engelleyecektir. Boşlukların kapatılması, fore kazık boşlukları arasından, mini kazık boşlukları arasından su sızıntısının engellenmesi temel prensip, temel teknik olarak düşünülmelidir. Elbette bu tekniğin uygulanması da, tamamen ekipman desteğine, teknik personel desteğine, bilgi desteğine bağlı bir uygulamadır.

Bilinçsizce yapılan uygulamalar, yarar yerine zarar getirecek, ekonomik göstergeleri arttıracaktır. Ayrıca özellik ile yazı içeriğinde de belirtildiği gibi, kullanılacak beton cinsine maksimum seviyede özen gösterilmelidir. Beton mutlaka ilgili kimyasal maddeler ile sızdırmazlık özelliğine sahip kimyasal maddeler ile takviye edilmelidir. Doğrudan perdeleme görevi görmesi, doğrudan sızdırmazlık görevi görmesi ya da forze ya da mini kazık sistemlerinin arasına tatbik edilmesi suretiyle bu görevi üstlenmesi, geçirimsizlik perdesi olarak tanımlanması da mümkündür.

 

Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!