Ultrasonic Beton Test

Anasayfa Ultrasonic Beton Test

Bina ve tesislerin oluşumunda gözlenen ya da bina ve tesislerin imal edilmesinde ön plana çıkan inşaat malzemesi hiç şüphesiz ki, beton olarak tanımlanmıştır. Belirli kimyasal maddelerin ya da doğal maddelerin bir araya gelmesi neticesinde oluşan bu malzeme, belirli kalıplar içerisinde şekle sokulmakta, kolonları, kirişleri, duvarları, perde betonları meydana getirmektedir. Bu tip parçaların bütünleşmesi neticesinde, evler, iş yerleri, konutlar, alışveriş merkezleri, barajlar, göletler, köprüler ve benzeri her türlü ortamın inşa edildiği görülebilmektedir. Ülkemiz bazında bu tip bina ve tesislerin özellik ile de deprem faaliyetleri ya da olumsuz etkileri kapsamında, ayrı bir değerlendirmeye alındığı görülecektir. Ne yazık ki deprem kuşağında yaşıyor olmamız nedeni ile yeni yapılacak bina ve tesislerin ya da mevcut bina ve tesislerin hem deprem etkisi ile kontrol edilmesi, test edilmesi, hem de deprem sonrası mevcut hasarların ortaya çıkarılması kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknolojik şartlar içerisinde geliştirilmiş önemli sistemlerden bir tanesinin bu işlem olduğu görülmektedir. Aksine daha farklı, daha pratik, daha hızlı bir şekilde ve daha geniş kapsamlı sonuçların, kesin sonuçların elde edilmesi mümkündür.

Ultrasonik Beton Test Nedir?

İlk defa duyuyor olabilirsiniz ancak, günümüz teknolojik şartlarında, inşaat tekniklerinde ya da hasar tespit çalışmalarında kullanılan önemli bir seçeneği işaret etmektedir. Yapı malzemelerinin niteliğinin belirlenmesine yönelik olacak şekilde uygulanan, tahribatsız deney, tahribat içermeyen bir deney anlamına gelmektedir. Klasik uygulamalarda, betonarme yapıların üzerinden kabukların sökülmesi, numunelerin alınması, laboratuvar ortamlarına gönderilmesi gibi bir anlayış kullanılmaktadır. Yeni bina ve tesis inşaatlarında atılan betonlardan numuneler alınmakta, alınan numuneler beton ile aynı şartlarda tutulmakta, belirli günlerde standartların yakalayıp yakalanmadığı, laboratuvar ortamlarında kontrol edilmektedir. Benzer anlayış mevcut bina ve tesislerde de kendini göstermektedir. Bir hasar meydana gelmesi ya da bir inceleme yapılmasının ortaya çıkması durumunda, numuneler laboratuvar ortamlarına gönderilmekte, testler yapılıp, sonuçlar beklenmektedir. Ancak ultrasonik olarak ifade edilen test anlayışı, hasarsız deney anlamına gelmektedir. Ses dalgaları yönteminin kullanılması sureti ile betonarme yapıların belirli bölgelerine ya da istenilen herhangi bir bölgesine deney yapılması, net sonuçların alınması ve buna göre yapılacak işlemlerin belirlenmesi tekniğinin genel bir tanımlaması olarak dikkat çekmektedir.

Ultrasonik Test Aşamaları

Bu sistemin gerçeğe dönüştürülebilmesi için, profesyonel ekipler, işletme, kurum ya da kuruluşlar tarafından belirli prosedürler, belirli test aşamaları gündeme getirilmektedir. Öncelikli olarak bu tip bir testin yapılacağı yapının, binanın ve tesisin projesi temin edilecektir. Temin edilen proje üzerinde inceleme yapılacaktır. Yapılan incelemede öncelikli olarak projeye bakılacak, mevcut binaya bakılacaktır. Mevcut yapı ve tesisata proje haricinde bir eklenti yapılıp yapılmadığı, bir yıkım meydana gelip gelmediği dikkatli bir şekilde incelenecek, bulunuyor ise, hasar tespit çalışmaları yapılacak, ihtiyaç duyulması halinde röleve projesi bu kurum ya da kuruluşlar tarafından hazırlanacaktır. Daha sonra yapıda tespit edilen hasarlı bölgeler ortaya çıkarılacak ve proje üzerinde bu bölgeler gösterilecektir. Personeller tarafından, ölçüm yapılması gereken bölümler belirlenecektir. Tek tek kayıt altına alınacaktır. Bundan sonra gerekli ölçüm deneyi işlemleri başlayacaktır. İşlem aşaması bu şekildedir. Bu uygulamada tamamen ses dalga anlayışı kullanılmakta ve döşemelere, donatılara ya da görülen hasarlı bölgelere ses dalgaları gönderilip, deneysel bu işlem neticesinde, net veriler elde edilmektedir. Yapılan bu işlem ile birlikte, kılcal çatlamalar, kopmalar, parçalanmalar, yük değişimindeki farklılıklar, betonarme içerisinde oluşan yarıklar, esnemeler gibi her türlü teknik hasarın ya da kusurun meydana çıkarılması mümkün olmaktadır.

Ultrasonik Beton Test Nerelerde Kullanılır?

Ultrasonik beton test olarak ifade edilen tahribatsız deney sistemine baktığınızda, belirlenen kullanım alanlarının bulunduğunu göreceksiniz. İnşaat mahallinde kalite kontrol işlemlerinin yapılmasında kullanılabilir, bina ve tesislerin imalat aşamasında, malzemelerin kabul edilmesi hakkındaki belirsizlikleri sona erdirmek amacıyla kullanılabilir. İmalatlarda, bina ve tesis imalatlarında çalışan personelin, teknik personelin yapmış oldukları işlemlere yönelik, farklı kuşkuların ortadan kaldırılmasına yararlı olacaktır. Bina ve tesis betonarmelerinde, mukavemet gelişiminin sağlıklı bir şekilde izlenmesi mümkün hale gelecektir. Bulunuyor ise, tespit edilecek ise ya da tespit edilme ihtimali bulunuyor ise, beton yapısı içerisinde yer alan çatlamalar, oluşan boşluklar veya benzeri hatalar net bir şekilde, anında ortaya çıkarılacaktır. Homojen bir beton yapı ortaya çıkarıldığı tespit edilecek, gözlenecektir. Yapılan ya da yapılması muhtemel güçlendirme koşulları hakkında net veriler elde edilecektir. Aşırı yüklenme durumları, kırık durumları, dışarıdaki faktörler etkisi ile meydana gelen değişimler anında bu testler ile birlikte ortaya çıkarılacaktır.

 

Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!