Yüzey Güçlendirme

Anasayfa Yüzey Güçlendirme

Gördüğünüz, kullandığınız, kullanma zaruriyeti hissettiğiniz tüm bina ve tesisler ile birlikte, hayatı kolaylaştırıcı yollar, köprüler ve benzeri ortamlarda bulunan her türlü binanın tesisin, duvarın güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır, yapılmak zorundadır. Bu tip çalışmaların içerisinde yüzey güçlendirme çalışmaları da bulunmak ile birlikte, bina ve tesis anlayışının dışında belirli etkenlerin, insan hayatını kolaylaştıran faktörlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir.

Yüzey Güçlendirme Nerelerde Yapılır?

Yüzey kelimesini çok farklı kategorilere, sınıflara ayırmak mümkündür. Yüzey, oturduğunuz bina ve tesis de bastığınız zemin olabilir. Genelde döşeme ya da tabliye olarak isimlendirilmektedir. Yüzey, kullandığınız herhangi bir yol olabilir. Yüzey, geçtiğiniz herhangi bir köprü olabilir. Yüzey, kullandığınız yollarda, yolun sağ tarafında ya da sol tarafında veya her iki tarafında oluşturulan şev olarak da isimlendirilen toprak alan olabilir.

İstinat duvarları, istinat duvarlarının arka kısmında bulunan toprak yığınları olabilir. Kısaca genel bir tanımlama olarak isimlendirildiği dikkat çekmektedir. Bu tip ortamların tamamında, güçlendirme ya da yüzey için düşünülen güçlendirme çalışmalarının, teknik işlemlerinin, mühendislik işlemleri ile yapılması mümkündür. Kullanım alanlarını garanti altına almak, kullanım alanlarını kapatmamak, can ve mal kaybını önlemek amacı ile yapılan ya da yapılması planlanan işlemlerdir. Ayrıca ekonomik boyutu ön plana çıkarmakta, mevcut inşa edilmiş bir tesisin, yolun ya da altyapının uzun ömürlü olmasını sağlamak amacı ile bu yönde bir güçlendirme çalışmasının yapıldığı da görülebilmektedir.

Yüzey Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Farklı inşaat teknikleri ya da uygulamalar bulunmak ile birlikte, bilinen en kaba tabiri ile yüzey anlayışı için, toprak zeminin takviye edilip, güçlendirilmesi, kayma ve yıkılmalarının önlenmesi şeklinde bir ifadenin kullanılması mümkündür. Bir orta yoldan ya da herhangi bir yoldan veya dar alandaki binalar arasındaki toprak yollardan bahsedilmesi açıklayıcı bir örnek olacaktır. Bir yola çıktığınızda, sağ tarafınızda, sol tarafınızda ya da her iki tarafınızda, dağın ya da yamacın yarılması nedeni ile toprak bölümlerin bulunduğunu, şev olarak isimlendirilen arazi parçalarının olduğunu görebilirsiniz. Güçlendirme, yüzey için güçlendirme çalışmaları bu aşamada ortaya çıkacaktır.

Yapılmış ve belirli bir ekonomik modeli ve ömrü bulunan bu yollara, bu toprak yığınlarının ve yığınlar üzerinde bulunan suların veya benzer etkenlerin gelmesini engellemek amacı ile güçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Betonarme çalışma, taş duvar örme çalışması, kafes tel örme çalışması, demir donatı çalışması gibi farklı farklı uygulamalardan, zeminin özelliğine göre, coğrafi özelliğe göre bahsedilmesi mümkün olacaktır. Genelde uygulanan sisteme bakıldığında, yük hesaplamaları doğrultusunda duvar uygulamasının ön plana çıkarıldığını göreceksiniz. Bazı bölgelerde beton uygulaması, bazı bölgelerde donatılı beton uygulaması ve bazı bölgelerde ise, doğrudan kafes tel sistemi ile bir güçlendirme çalışmasının yapıldığını görebilirsiniz.

Yüzey Güçlendirme Çalışmasını Kimler Yapar?

Sağlıklı, uzun ömürlü ve ekonomik bir güçlendirme çalışması, yüzey güçlendirme çalışması yapılmak isteniyor ise, elbette işin uzmanı olan gerçek ya da tüzel kişiliklere başvuru yapılacaktır. Tasarım mühendisliği ya da benzer anlayış ile hareket eden inşaat mühendisleri tarafından desteklenmiş bir şekilde, teknik ekipler marifeti ile yapılmalıdır. Burada öncelik, zemin etüt çalışmasının yapılmasıdır. Yüzey için bir güçlendirme çalışması yapılacak ise, önce yük hesaplaması ve güçlendirme yapılacak zeminin mevcut sisteme ya da projeye vereceği etkiler hesaplanmalıdır.

Toprak kayması, yapılması düşünülen takviye, plana, kazık sistemine, duvara ya da kafese ne kadar yük bineceği, olası bir deprem ihtimaline karşı sistemin nasıl çalışacağı konusunda teknik işlemlerin yapılması, tamamen tasarım mühendislerine, yapı tasarım mühendislerine, ileri derece inşaat mühendislik görevini üstlenen personellere düşmektedir. Sıradan rastgele bir işlem yapmak yerine, doğrudan bilinçli bir şekilde, teknik hesaplamalar ve bilimsel olarak işlemlerin yapılması, yapılacak işin ömrünü uzatmakta ve ekonomik faaliyetleri minimum seviyeye çekmektedir. İhtiyaç duyulması halinde duyurulacaktır.

Mutlaka ilgili mühendislerden, mühendislerin bağlı olduğu odalardan veya yine ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin ilgili teknik bölümlerinden destek alınması tavsiye edilecektir. Bir duvar örülmesi, bir betonarme ya da taş duvar örmesi planlanıyor mu? Planlanıyor ise, ne kadar yük binecek, doğal yollardan ne kadar toprak yükü ya da bir kuvvet uygulanacak, su gelecek mi, mevcut doğal şartlarda bölge ne kadar su alıyor, ne kadar birikimim duvarın üzerine gelecektir, ne kadar hava alma ya da su boşaltma tahliye kanalları yapılacaktır, yeterli olacak mıdır, kullanılacak malzemenin teknik özellikleri ne olmalıdır, hangi malzemenin seçilmesi daha sağlıklı, uzun ömürlü ve ekonomik olacaktır? Gibi tüm soruların cevabı, mutlaka ve mutlaka profesyonel ekipler tarafından ortaya konulmalıdır.

 

Güçlendirme İşlemleri ve Uygulamaları Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!