Endüstriyel Güçlendirme

Anasayfa Endüstriyel Güçlendirme

Endüstri alanının gelişme göstermesi özellikle belirli başlı sektörler açısından oldukça önem taşıyan bir konu olarak değerlendirilebilir. İşte bu tür endüstri alanındaki gelişme en başta da tabi ki inşaat sektörünü yakından ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle de endüstriyel güçlendirme açısından çeşitli çalışmaların yapılması istendiğinden söz edilebilmektedir. Bu güçlendirme tekniklerinde güçlendirme sisteminin nereye uygulandığı ve ne şekilde uygulandığı da tabi ki önem taşıyan konular arasında yer alıyor. Uygulanacak olan inşaat bölümünün güç durumu, esneklik durumu ve buna benzer incelemelerinin de özellikle bu tür uygulamalardan önce mutlaka tespit edilip araştırmasının yapılması gerekmektedir.

Endüstriyel Baca Güçlendirmesi

İşte bu endüstriyel güçlendirme çeşitlerinin bulunduğundan da söz edebilmek mümkündür. Uygulanma yerine ve durumuna göre bu sistem değişkenlik gösterebilmektedir. İşte bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de bacaların endüstriyel sistem ile yapılandırılması ve güçlendirilmesi sistemidir. Endüstriyel sistemli bacalar genellikle 19 yüzyılda çeşitli devrim ve buluşlar ile yaygınlaşmaya ve yayın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle Endüstri devrimi, buhar kazanı keşfedilmesi ve seri üretim başlatılması sağlanması ile birlikte bu yaygın kullanım başlanmıştır denilebilir. Tekstil, kağıt ve petrol endüstrisinin aynısı olarak yakıt da makine kazanlarının içinde yakılarak kullanılmaya ilk olarak başlanmıştır. Bu sistemin ardından bir de fabrika bacalarının gözlemlemesi gerçekleştirilebilir. Bu fabrika bacalarının gözlemlenmesi gerçekleştirildiğinde yapı açısından temelde 3 kısımdan oluştuğu görülmektedir. Bunlar taç, istif ve taban şeklinde üçe ayrılmış durumdadır. Eskiden bacaların yapımında tacın ayrı edilmesi için işaret konulurdu ve ayrım bu şekilde gerçekleştirilirdi.

Endüstriyel güçlendirme işlemlerinin bacalar üstünde uygulanmasından önce tabi ki bir de baca sisteminin bir değerlendirilmesi yapılabilir. Genellikle koni şeklinde oluşan taçlar ile birlikte yapılan bacalarda taban da bulunmaktadır. Tabanda bacanın alt kısmı esas alınır ve bu kısımlar genelde dörtgen ya da sekizgen biçime sahiptirler. Bu sayede yükleri yerden dağıtmak ve arızanın önüne geçilmesini sağlamak başarı ile gerçekleştirilmiş olunur. Bu şekilde yer alan bacalarda bir de baca güçlendirme seçenekleri için nelere dikkat edilmesi gerektiğinden söz etmek gerekir.

İşte bu şekildeki endüstriyel güçlendirme işlemleri bacalar üzerine uygulanacaksa bunun için genel olarak var olan yapısal hasarlara ilk olarak dikkat edilmelidir. İşte burada da iki tip aslında ana hasarın bulunduğunu söyleyebilmek mümkündür. Bunlardan ilki tuğla üzerinde yer alan damgalanmış olan çatlaklardır. İkincisi ise kurucu materyallerdeki değişiklikler olarak adlandırılabilir. Çatlaklara bakıldığında bunların da yine ikiye ayrıldığında söz edilebilir. Yığın çatlakları ve temel çatlaklar olmak üzere iki ana kapsamda çatlaklar bulunmaktadır. İşte tür genel hasar birimlerine endüstriyel güçlendirme işlemlerinde mutlaka dikkat edilmelidir. Aksi taktirde sıkıntılar ile karşılaşılabilmesi mümkündür.

Endüstriyel Güçlendirmede Duvar Malzeme Değişikliği

Endüstriyel güçlendirme işlemleri gerçekleştirileceği zamanlarda, yine etkili olan belirli başlı önemli noktalardan bir tanesi de duvar malzemesi değişiklikleri olarak adlandırılabilir. Bunlar da yine kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Bunlardan ilki volumetrik malzemelerdeki değişimlerdir. Bu tür değişimlerde kimyasalların ilişkilendirilmesine ya da gözeneklik durumunun ilişkilendirilmesine gerek yoktur. Duvar yapısını oluşturan malzemelerde değişim görünür ve bu değişimler de eğim yaşanmasına, eğilime neden olmaktadır. Piyasada yer alan pek çok bacada bu değişim ile karşılaşılabilmesi mümkündür ve endüstriyel güçlendirme işlemlerinin uygulanmasında bu durumun öneminin de çok büyük olduğundan söz edilebilir.

Bunun haricinde duvarın harç derzlerinin dağılması durumu da yine bu çeşitler arasında incelenebilecek olan bir durumdur. Burada da dayanıklılığın azalmasına sebebiyet veren bir durum oluşmaktadır. Maruz kalınan tuz rüzgarlarının bu durumda çok büyük etkisi vardır. Bunların haricindeki duvar malzemesi değişiklikleri inceleme altına alındığında seramik tuğlaların yüzeysel dökülmesi ve duvar malzemelerinde renk değişimi gibi durumlar da inceleme atlına alınabilir. İşte bu tür durumlarda baca konusunda endüstriyel güçlendirme sistemleri uygulanabiliyor. Bu güçlendirme sistemi ile birlikte bacalardaki dayanıklılık, sağlamlık ve uzun ömürlü kullanım gibi durumların artış gösterdiğinden söz edebilmek mümkündür. Yani bu güçlendirme sistemi oldukça avantaj sağlatmakta hem kullanım hem de maddiyat açısından bu avantajların görülmesi mümkün olabilmektedir.

 

Endüstriyel Güçlendirme Çalışma ve Uygulanması Hakkında Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

 

 

 

WhatsApp
Hemen Ara!