FRP Kolon Güçlendirme

Anasayfa FRP Kolon Güçlendirme

FRP Kolon Güçlendirmesi , FRP kullanılarak RC elemanlarının sağlamlaştırılması, dış desteklemenin ana eksen doğrultusuna göre eksenine çapraz veya potansiyel makaslama çatlaklarına dik olarak yapıştırılmasıyla sağlanabilir. Tipik olarak, kesme kuvveti, mevcut elemanın çevresine sarılan FRP laminatlar (yani tam sargı veya U şekilli sargı) ile sağlanmaktadır. Ek olarak, yeterli demir uzunluğu sağlanabiliyorsa, NSM takviyesi kullanılabilir. Genel olarak, pultrüzyonlu güçlendirme sistemleri kuvvetten kaçınılmalıdır ve yalnızca çok yüksek kirişler veya duvar yapıları için kullanılmalıdır. Harici FRP kullanan ısı direnci, ayrı şeritler veya sürekli alıkonma şeklinde sağlanabilir. En iyi performans için güçlendirme sistemi parçaları tamamen sarmalıdır. Nitekim, bu davada takviye gerilimi uzunluğu yeterlidir ve güçlenmenin sonunda birleşim kaybına uğramaktan kaynaklanan başarısızlıklardan kaçınılmıştır. Bir olası güçlendirme şekli, U-sarım şeklinde bir diğeridir; Bu konfigürasyon esas olarak, kirişin bulunduğu dört yüzeye erişimin mümkün olmadığı kirişlerde kullanılır.

FRP Kolon Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Güçlendirme ihtiyacı ve güçlendirilecek yapı elemanının türüne bağlı olarak, yapılar değiştirilebilir. Tipik olarak, RC ışınlarının kesilmesi güçlendirilmesi, elemanların uçlarını (maksimum talep edildiğinde) ve kolonların tamamen sarılmasını gerektirir. FRP ile bağlantı FRP ile beton sütunların sarılması, elemana bir doğrulama sağlar. Beton eleman konfigürasyonu, liflerin elemanın uzunlamasına eksenine enine doğrultuda yönlendirilmesi ile elde edilir. RC kolonlarının konstrüksiyonu, mevcut elemanın aksiyal yük kapasitesini veya deformasyon kapasitesini (yani süneklik) arttırmak için güçlendirme çözümü olarak kullanılabilir. Gerçekten de, kolonda uzunlamasına çatlama ve kesit genişlemesinden dolayı enine gerginlik, bir lateral basınç oluşturan FRP çember hatlarına neden olur. Bu, her iki betonarme sıkıştırmanın son derece kuvvet ve gerginliğini arttırır. Bileşen eksenel yük kapasitesi artışı esasen saf eksenel yük altında olan üyelerde (veya hareketli eğme momenti için eksantriklik önemsiz olduğunda) başarılır. Ekstrüzyon yükü ve bükme momenti birleşimlerinde kolonlar oluştuğunda esas olarak ulaşılabilirlik artışı sağlanır.

FRP ceketler, sargılı elemanların genleşmesi ve çatlamaları meydana gelene kadar stresli kaldıklarından pasif bir şekilde sağlanırlar. Tasarrufun etkinliği kesit şekli üzerinde kesin bir şekilde bağlıdır. Sütun enlemesine oranı (yani, kesitin kenarları arasındaki oran) arttıkça azalma sağlanırken dairesel sütunlar üzerinde maksimum getiri sağlanır. En-boy oranları 2.0’ı aşmak için, sonuçların etkisi ihmal edilmelidir. Kesme kuvveti arttırma işleminde ise, güçlendirme çözeltisi orijinal kolon akış kapasitesini iyileştirmek / artırmak için SRP uygulaması: (a) SRP kurulumu ve (b) FRP sarma. Kiriş kolonunun FRP güçlendirilmesi. (En etkili güçlendirme çözeltisi) ya da ayrı şeritler kullanarak. Kesintisiz olarak RC ceketi veya çelik kaplamayla elde edilen kolonların FRP konfigürasyonu, sıkıştırılmış yük bindirmeleri veya sismik eylemlere maruz kalan elemanların gevrek kırılmalarına izin verebilir. Bununla birlikte, geleneksel yapılanma teknikleri sismik alanlarda yetersiz olabilir, burada eklenen kütle sismik eylemlerin artmasına neden olan belirgin bir ekstra ağırlık oluşturabilir.

 

FRP Kolon Güçlendirme çalışmaları ve uygulamaları için Beşoğlu Endüstri’nin uzman mühendislerini arayıp bilgi alabilirsiniz.Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!