Deprem Performans Analizi

Anasayfa Deprem Performans Analizi

2007 Deprem sonrası gündeme gelen ve deprem yönetmeliğine ek olarak 7. Bölümde Deprem Performans Analizi için hesap yöntem ve uygulamaları aktarılmıştır. İzlenmesi gereken süreç kısmını maddeler halinde belirtelim.

Deprem Performans Analizi yapılması istenen mevcut yapıların eski mimari ve statik projesi temin edilir. Eğer yoksa yerinde inceleme yapılarak, yapının rölevesi çıkartılır.
Yapının uygun yerlerden ve katlarından genel beton dayanımını gösterecek şekilde karot numunesi alınır. Röleve, zemin etüt çalışmaları, silindirik basınç dayanımları tespit edilir.
Deprem Performans Analizi yapılacak yapıdan yönetmelik içinde belirtilmiş bilgiye istinaden beton numunesi alınarak, bakanlık tarafından izin verilmiş laboratuarda test ettirilir.
Donatıların uygun cihazlar ile ölçümü yapılır, bu sayede yapıda kullanılmış olan demirlerin çap, adet ve özellikle etriye aralıkları tespit edilir.
Yapının uygun yerinde muayene çukuru açılır ve temel incelenir.
Yapının oturmuş olduğu pardelde jeolojik zemin etüdü yapılır ve zemin numuneleri alınır.
Yukarıda ön hazırlığı yapılmış ve Deprem Performans Analizi için tüm verilere sahibiz. Bundan sonrası işlemlerde binanın 3 boyutlu modellemesi yapılır, hesaplamaları yapılır.Yapısal elemanların hasar durumu ortalaması alınır ve hesapların sonunda yapı performans raporu çıkartılır. Sonuç olarak bina performansı şöyle ifade edilir.
Yapı göçme konumundadır.
Yapı göçmesinin önlenmesi konumundadır.
Yapı can güvenliği performans seviyesindedir.
Yapı hemen kullanım performans seviyesindedir.

Bu sonuçlara göre yapının, meskenler için “can güvenliği”, okul-hastane için “hemen kullanım performans seviyesi” sağlamak zorundadır. Yapının “yapı performansı” sonucunda “göçmenin önlenmesi” veya “göçme konumunda” çıkacak olursa bu yapı için güçlendirme çalışması yapılmalıdır. Deprem yönetmeliği gereği bu binada oturulmaz. Hasarlı elemanlar tespit edilerek güçlendirme işlemi yapılır ve sonrasında yeniden analiz edilir. Sonuçta “can güvenliği performans seviyesi” sağlayana kadar işlem devam edilir.

Beşoğlu Endüstri firması olarak deprem performans analizi hizmeti vermekteyiz. Ayrıca güçlendirme yapılması gereken yapılar için de konusunda uzman mühendislerimiz ile uygulamalara imza atmaktayız. Referanslarımızı inceleyebilirsiniz.

 

Deprem Performan Analizi için bizi arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!