Asgari İşçilik Oranı İnceleme ve Belirleme

Anasayfa Asgari İşçilik Oranı İnceleme ve Belirleme

İnceleme ve belirleme, bir bina ve tesisinin inşa edilmeye başlamasından önce ya da herhangi bir işlemin diğer hizmet sektörünün gündeme getirilmesinden veya hizmet akdinin gündeme getirilmesinden önce, asgari işçilik oranları inceleme ve belirleme çalışmaları konusunda da belirli işlemlerin ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi gerekecektir. Bu uygulama temel anlamda iş verenlerin kuruma bildirilmesi gereken tutarlar ya da yapılması gereken hesaplamalar anlamına gelmektedir.

Asgari İşçilik Oranları Ne Demektir?

Herhangi bir işçilik meydana getirmeden önce, herhangi bir bina inşaatını meydana getirmeden önce, yapılması gereken işlemler bulunmaktadır ve bu işlemler arasında, asgari işçilik oranı tanımlamasının yer aldığını da göreceksiniz. İşverenler tarafından kuruma bildirilmesi gereken prime dayalı esas kazançlar toplamı şeklinde bir tanımlamanın yapılması mümkün olacaktır. Gerekli hesaplamaların yapılması neticesinde gündeme getirilecektir. Bu uygulama 1994 tarihi baz alınarak uygulanmaya başlanmıştır.

Bina inşaatlarında, özel bina inşaatlarında, asgari işçilik uygulamasının yapılabilmesi için bazı bilgilerin elde edilmesi ve buna göre işlem sürecinin tamamlanması gerekecektir. Bu konu hakkında çalışma yapılması ya da resmi prosedürlerin tamamlanması gerekmektedir. Ancak bireysel olarak herhangi bir bina inşaatına ya da bir tesis inşaatına başlamadan önce, sizin adınıza bu çalışmaları yapacak gerçek kişilikler ya da tüzel kişilikler bulunmaktadır. Profesyonel hizmet aldığınız takdirde, hiçbir yasal prosedür ile uğraşmadan, sizin adınıza bu işlemleri yapacak kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti ya da hizmetin tamamını alma imkanınız bulunmaktadır.

Asgari İşçilik Oranı İnceleme ve Belirleme Çalışmasını Yapan Kurum ve Kuruluşlar

Başvuruları ya da danışmanlık hizmetlerini veya projelendirme hizmetlerini alabileceğiniz kurum ve kuruluşlar elbette ki bulunmaktadır. Gerçek kişilikler ya da tüzel kişilikler üzerinden bu tip bir hizmeti almanız mümkündür. Bilindiği üzere asgari işçilik tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir işverence yürütülen işler ile ilgili olarak, sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi gereken en az yani minimum işçilik miktarı anlamına gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetim ve kontrollerde, aranan hususlar arasında bulunmaktadır. Bir gerçek kişilik ya da tüzel kişilik olarak size özel nitelikli bir bina inşaatına başlıyor iseniz, bu yönde bildirimleri yapmanız, dosya açmanız ve benzeri prosedürleri yerine getirmeniz gerekecektir.

Bunlar ile uğraşıp vakit kaybetmek ya da yasal prosedürleri gözden kaçırıp, yaptırımlar ile karşılaşmak istemiyor iseniz, hizmet veren deneyimli profesyonel firmalardan hizmet almanız, hizmet satın almanız ya da sizin adınıza işleri yürütmesini sağlamanız mümkün olacaktır. Burada belirli prosedürler dahilinde hareket eden ve etmek zorunda olan kişi ya da kuruluşları tercih etmeniz tavsiye edilecektir.

Asgari İşçilik Oranları İncelemesinde Nelere Dikkat Edilir?

Bu işlemin tamamlanmasında, tamamen 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu hükümleri geçerli durumda bulunmaktadır. Bu hükümler kapsamında başvuru yapacağınız şirketlerin işlemleri yürütmesi ya da takip etmesi gerekecektir. Asgari işçilik oranları inceleme ve belirleme çalışmalarında tamamen ilgili kanunun 85. maddesi hükümlerine göre hareket edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İşin emsaline, işin niteliğine, işin kapsam ve kapasitesine göre iş yürütümü, işin ilerlemesi açısından gerekli olan sigortalı sayısı belirlenecektir.

Çalışma süresi belirlenecek, prim esas kazanç tutarı altında bildirimde bulunulması konusunda tespit işlemleri yapılacaktır. İşin yürütülmesi açısından gerekli olan asgari işçilik tutarı hesaplanacaktır. Yapılan işin niteliği net olarak ortaya konulacaktır. Kullanılan teknoloji hakkında ve işyerinin büyüklüğü hakkında veya benzeri işletmelerde çalıştırılan sigortalı işçi sayısı hakkında, gerekli incelemeler yapılacaktır. Ayrıca bu çalışmalar neticesinde, ilgili meslek kurumlarından ya da kamu kuruluşlarından görüşler alınacak, tespit işlemleri tamamlanacaktır. Söz konusu tespit işlemlerinin yapılması, yürütülmesi ve yasal mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda belirlemeler ile birlikte, gereken prosedürler tamamlanacak ve asgari işçilik uygulaması hayata geçirilecektir.

Bu işlemlerin yürütülmesi kapsamında, yetki verdiğiniz ya da çalışmaya karar verdiğiniz şirketlerin mevzuata hakim olmasını dikkatli bir şekilde incelemelisiniz. Mevzuat doğrultusunda, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 85. maddesi hükümlerine göre hareket eden, etmek zorunda olan kurum ya da kuruluşları tercih etmelisiniz. Kontrollerde ve denetimlerde görevlendirilmiş personellerin, yeterli teknik kapasite ya da kanun hakkında bilgi ya da işlem sunulması hakkında, gerekli bilgiye sahip olmasını mutlaka araştırmalısınız.

 

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!