İnşaat Birim Fiyat Poz Tarifleri

Anasayfa İnşaat Birim Fiyat Poz Tarifleri

 

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ
Sıra No 1
Poz No Raspa.01
Tanım CFRP güçlendirme yapılacak betonarme elemanın sıva raspası yapılarak soyulması (işçilik)
Birim M2
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır.
Kitap
Tarifi CFRP ile güçlendirilecek betonarme elemanın  yüzeyi net görünene ve sıva artıkları (kum,Kireç vb.)tamamen temizlenene kadar soyulması  (Sıva raspası yapılması ).Betonarme  elemanın raspası  yapıldıktan sonra su ile yüzeylerin yıkanarak ardıl  uygulamalara hazır hale getirilecektir.
Sıra No 2
Poz No Korozyon.01
Tanım Sıva Raspası Sonucu Açığa çıkbilecek donatıların paslarının temizlenmesi ve donatıların korozyona karşı korumak için koruyucu malzeme sürülmesi (malzeme+işçilik) (0,03 kg/m²)
Birim KG
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden korozyon önleyici miktarı ile çarpılacak. (0,03 kg/m²)
Kitap
Tarifi Sıva raspası ve su jeti ile yıkama sonucu açığa çıkabilecek donatıların paslarının temizlenmesi,donatıları korozyana karşı korumak için koruyucu malzeme sürülecektir.
Sıra No 3
Poz No Tamirharcı.01
Tanım Yüksek Dayanımlı Çimento Esaslı Tamir Harcı ile betonarme elemanların geometrisinin özgün hale getirilmesi (malzeme+işçilik) (20,00-25  kg/m²)
Birim KG
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden tamir harcı miktarı ile çarpılacak. (20-25kg/m² arası)
Kitap
Tarifi Daha sonra yüksek dayanımlı Çimento Esaslı Tamir Harcı ile betonarme elemanların   geometrisi  özgün haline getirilecektir.Tamir harcı uygulaması için gerekli miktar 20-25 kg/ m2 arasıdır.
Sıra No 4
Poz No Epoksitamirharcı.01
Tanım Epoksi Tamir Harcı ile betonarme elemanların boşluklarının doldurularak tamir edilmesi  (malzeme+işçilik) (0,50 kg/m²)
Birim KG
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden epoksi tamir harcı miktarı ile çarpılacak. (4,50 kg/m² arası)
Kitap
Tarifi Betonarme elemanların yüzey  boşluklarının epoksi esaslı tamir harcı ile   doldurularak yüzeyinin  düzgün  hale getirilecektir (sarfiyat 4,5 kg/m2 ‘dir).
Sıra No 5
Poz No Pahlama.01
Tanım CFRP betonarme Elemanların keskin hatlarının pahlanması işçiliği (CFRP kumaşın sarılacağı BA yüzey Alan)
Birim M2
Ölçü BA elemanın malzeme yüzey ölçüsü alınacaktır.
Kitap
Tarifi Geometrisi düzgün hale getirilen betonarme elemanların keskin hatları pahlanacaktır.
Sıra No 6
Poz No CFRP.01
Tanım (600 gr/m² tek yönlü ) iki kat FRP kumaş malzemesi (kumaş bindirmeliri dahil CFRP kumaşın sarılacağı BA yüz.)
Birim M2
Ölçü BA elemanın malzeme yüzey ölçüsü alınacaktır.Bini payı ayrıca hesaplanacaktır.
Kitap
Tarifi Hazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir.
Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda  kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :
Sıra No 7
Poz No Epoksiyapıştırıcı.01
Tanım Epoksi Yapıştırıcı Mazleme (malzeme) (1,00 kg/m²)
Birim KG
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden epoksi yapıştırıcı miktarı ile çarpılacak. (2,00 kg/m² arası)
Kitap
Tarifi Hazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir.
Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda  kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :
Sıra No 8
Poz No CFRP.02
Tanım İki kat CFRP kumaş yapıştırma uygulama işçiliği (kumaş bindirmeliri dahil CFRP kumaşın sarılacağı BA yüz.)
Birim M2
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır.
Kitap
Tarifi Hazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir.
Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda  kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :
Sıra No 9
Poz No Silis.01
Tanım Tamamlanmış ve üzerine Epoksi yapıştırıcı sürülmüş CFRP imalatı üzerine Silis K. serpilmesi (1-2 mm mlz+işç)
Birim M2
Ölçü BA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır.
Kitap
Tarifi CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(3,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir.

 

WhatsApp
Hemen Ara!