Beşoğlu Endüstri

  Mühendislik Sanatı

  Home İnşaat Birim Fiyat Poz Tarifleri
  PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ
  Sıra No1
  Poz NoRaspa.01
  TanımCFRP güçlendirme yapılacak betonarme elemanın sıva raspası yapılarak soyulması (işçilik)
  BirimM2
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır.
  Kitap
  TarifiCFRP ile güçlendirilecek betonarme elemanın  yüzeyi net görünene ve sıva artıkları (kum,Kireç vb.)tamamen temizlenene kadar soyulması  (Sıva raspası yapılması ).Betonarme  elemanın raspası  yapıldıktan sonra su ile yüzeylerin yıkanarak ardıl  uygulamalara hazır hale getirilecektir.
  Sıra No2
  Poz NoKorozyon.01
  TanımSıva Raspası Sonucu Açığa çıkbilecek donatıların paslarının temizlenmesi ve donatıların korozyona karşı korumak için koruyucu malzeme sürülmesi (malzeme+işçilik) (0,03 kg/m²)
  BirimKG
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden korozyon önleyici miktarı ile çarpılacak. (0,03 kg/m²)
  Kitap
  TarifiSıva raspası ve su jeti ile yıkama sonucu açığa çıkabilecek donatıların paslarının temizlenmesi,donatıları korozyana karşı korumak için koruyucu malzeme sürülecektir.
  Sıra No3
  Poz NoTamirharcı.01
  TanımYüksek Dayanımlı Çimento Esaslı Tamir Harcı ile betonarme elemanların geometrisinin özgün hale getirilmesi (malzeme+işçilik) (20,00-25  kg/m²)
  BirimKG
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden tamir harcı miktarı ile çarpılacak. (20-25kg/m² arası)
  Kitap
  TarifiDaha sonra yüksek dayanımlı Çimento Esaslı Tamir Harcı ile betonarme elemanların   geometrisi  özgün haline getirilecektir.Tamir harcı uygulaması için gerekli miktar 20-25 kg/ m2 arasıdır.
  Sıra No4
  Poz NoEpoksitamirharcı.01
  TanımEpoksi Tamir Harcı ile betonarme elemanların boşluklarının doldurularak tamir edilmesi  (malzeme+işçilik) (0,50 kg/m²)
  BirimKG
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden epoksi tamir harcı miktarı ile çarpılacak. (4,50 kg/m² arası)
  Kitap
  TarifiBetonarme elemanların yüzey  boşluklarının epoksi esaslı tamir harcı ile   doldurularak yüzeyinin  düzgün  hale getirilecektir (sarfiyat 4,5 kg/m2 ‘dir).
  Sıra No5
  Poz NoPahlama.01
  TanımCFRP betonarme Elemanların keskin hatlarının pahlanması işçiliği (CFRP kumaşın sarılacağı BA yüzey Alan)
  BirimM2
  ÖlçüBA elemanın malzeme yüzey ölçüsü alınacaktır.
  Kitap
  TarifiGeometrisi düzgün hale getirilen betonarme elemanların keskin hatları pahlanacaktır.
  Sıra No6
  Poz NoCFRP.01
  Tanım(600 gr/m² tek yönlü ) iki kat FRP kumaş malzemesi (kumaş bindirmeliri dahil CFRP kumaşın sarılacağı BA yüz.)
  BirimM2
  ÖlçüBA elemanın malzeme yüzey ölçüsü alınacaktır.Bini payı ayrıca hesaplanacaktır.
  Kitap
  TarifiHazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir.
  Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda  kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :
  Sıra No7
  Poz NoEpoksiyapıştırıcı.01
  TanımEpoksi Yapıştırıcı Mazleme (malzeme) (1,00 kg/m²)
  BirimKG
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacak ve m²’ye giden epoksi yapıştırıcı miktarı ile çarpılacak. (2,00 kg/m² arası)
  Kitap
  TarifiHazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir.
  Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda  kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :
  Sıra No8
  Poz NoCFRP.02
  Tanımİki kat CFRP kumaş yapıştırma uygulama işçiliği (kumaş bindirmeliri dahil CFRP kumaşın sarılacağı BA yüz.)
  BirimM2
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır.
  Kitap
  TarifiHazır hale getirilen betonarme elemana epoksi astar uygulaması yapıldıktan sonra , epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş birinci kat olarak yapıştırılacaktır.İlk katman uygulama kuruduktan sonra,epoksi emdirilmiş (1,00 kg/m2) CFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(1,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir. İmalatı yapılan iki kat CFRP güçlendirme imalatındaki toplam epoksi yapıştırıcı sarfiyatı toplam 2,00 kg/ m2’dir.
  Önemli Not: 600 gr/m2 tek yönlü CFRP kumaşın ek yerlerinde ve sargı bitişlerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen bindirme payları da dikkate alınarak betonarme elamana yapıştırılacaktır. CFRP sargı uygulaması mesnet bölgelerinde statik güçlendirme projesinde belirtilen oranlarda  kolon ve kiriş açıklıklarına kadar uzanacaktır.) Her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı :
  Sıra No9
  Poz NoSilis.01
  TanımTamamlanmış ve üzerine Epoksi yapıştırıcı sürülmüş CFRP imalatı üzerine Silis K. serpilmesi (1-2 mm mlz+işç)
  BirimM2
  ÖlçüBA elemanın yüzey ölçüsü alınacaktır.
  Kitap
  TarifiCFRP kumaş ikinci kat olarak yapıştırılacaktır.İkinci  katman uygulama kuruduktan sonra yüzeyine tekrar epoksi sürülecektir(3,00 kg/m2).Uygulanan bu epoksi yapıştırıcı üzerine son olarak silis  kumu(1-2 mm) serpilerek sıvaya  hazır haLe getirilecektir.
  WhatsApp chat