Su Altı Güçlendirme

Anasayfa Su Altı Güçlendirme

Bina ve tesisler denilince, sadece yeryüzünde bulunan bina ve tesisler aklınıza gelmemelidir. Elbette bazı bina, tesislerin ya da kullanım alanı yaratılmış inşaatların, yapıların tamamının ya da belirli bölümlerinin su altında kalması da muhtemeldir. Buna verilecek en güzel örnek barajlar, göletler ve köprüler ya da limanlar olacaktır. Bu tip ortamlara baktığınızda, betonarme kısımların bina ve tesislerin bazı bölümlerinin su altında kaldığını görebilirsiniz. Bunlar da çeşitli etkenler ile zaman kavramı nedeni ile iç ve dış etkenler nedeni veya doğal afetler nedeni ile yıpranma gösterebilir. Özelliğini yitirebilir. Can ve mal kaybını, ekonomik kaybı ortadan kaldırmak ya da minimum seviyeye indirmek amacı ile su altı güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekecektir. Elbette tamamen profesyonel anlayış da, teknik personeller dahilinde, gerekli analiz çalışmaları kapsamında yapılması gereken işlemlerdir.

Su Altı Güçlendirme Nerede Yapılır?

Bu konu hakkında başvuru yapılan ya da ihtiyaç olduğu ortaya çıkan en önemli kaynakların, limanlar ve köprüler olduğu görülmektedir. Elbette barajlar, göletler ve benzeri ortamlarda da aynı ihtiyaçların ortaya çıktığı tespit edilecektir. Liman örneğinden hareket etmek gerekir ise, limanların özellik ile gemilerin yanaştığı bölümlerde, alt kısımlarda, deniz içeriğinde bulunan betonarme yapıların etkenler bazında deforme olması mümkün olabilmektedir. Bunların tespit edilmesi ile birlikte, güçlendirme çalışması yapılması, gerek duyulması halinde ihtiyaca göre yeniden tesis edilmesi gerekebilir. Denizler ya da göletler, ırmaklar üzerinde kurulmuş olan köprülere baktığınızda da, özellikle ayak olarak isimlendirilen betonarme kısımların, deniz içerisine gömüldüğünü tespit edebilirsiniz. Bu tip betonarme yapı ve tesislerinde zaman içerisinde deforme olması nedeniyle ya da özelliğini yitirmesi nedeniyle güçlendirme çalışmalarına tabii tutulması gerekecektir.

Su Altı Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Sistem aslında klasik bir betonarme yapının ya da bu özelliklere sahip inşa edilmiş bir tesisin incelenmesi ve araştırılması ve güçlendirilmesi mantığına dayanmaktadır. Elbette burada su altı işlemleri ile uğraşan, deneyimli ve teknik personellerin öncelikli olarak devreye girmesi gerekecektir. Bu konuda firmalar ile irtibata geçilmesi isabetli bir karar olacaktır. Mutlaka önceden personel, deneyimli personel ya da teknik personel su altına girecek, oluşturulan betonarme yapının ya da benzer özelliklere sahip bir yapının görsel olarak incelemesini yapacak, gerek duyulması halinde numuneler alacak, gerekli laboratuvarlarda inceleme çalışmaları yapılacaktır. Bunun neticesinde yapılması gereken teknik hakkında karar verilecek ve uygulamaya geçilecektir.

Yapılacak uygulamada yapının takviye edilmesi ya da yapının yıkılması veya yeni etkenler ile birlikte, yeni sistemlerin güçlendirici şekilde monte edilmesi söz konusu olabilecektir. Diğer uygulamalar anlayışına bakıldığında, iskele kazıklarının güçlendirme, deniz canlılarını bölgeden temizleme, karina temizliğinin yapılması, iskele inşasının güçlendirilmesi gibi sistemlerden, tekniklerden bahsedilmesi mümkün olacaktır. Burada belirleyici olan, tamamen teknik personelin yapacağı inceleme ve vereceği rapor olacaktır. Tüm bu işlemler ile birlikte, yine su altı tesis anlayışında, boru hatlarının değişimi, boru hatlarının yenilenmesi, boru hatlarının tamirat işleminin yapılması, korozyon kayıp işlemlerinin, ölçümlerinin yapılması gibi işlemlerden ya da güçlendirme veya takviye veya yeniden tesis işlemlerinden bahsedilmesi de mümkün olacaktır.

Su Altı Güçlendirme Teknikleri Nelerdir?

İskeleler, limanlar, köprü ayakları gibi ortamlarda kullanılacak su altı güçlendirme teknikleri, genelde perde beton anlayışında kullanılan teknikler ile çelik takviyeler ya da betonarme takviyeler ile benzerlik göstermektedir. Zorunluluk ortaya çıkması durumunda, onarım tadilat ve benzeri bir anlayışın gerçeğe dönüşme imkanının bulunmaması durumunda, fore kazık sisteminin sulu ortamlarda uygulanan şekline göre plastik kazık sisteminin tercih edilme ihtimali de bulunmaktadır.

Mevcut yapının yanına takviye edici nitelikte, aynı özelliklere sahip teknik tesislerinin, betonarme kalıpların ya da kazıkların tatbik edilmesi ve mevcut sistemin takviye etmesi gibi bir uygulamadan da bahsedilebilir. Elbette betonarme anlayışının dışında yukarıda anlatıldığı şekilde, su altında bulunan boru hatlarının değiştirilmesi, onarılması ya da tamiratının mümkün olmaması durumunda yenilenmesi çalışmalarında da aynı tekniğin uygulanması, yeni bir hattın çekilmesi gibi bir durumdan bahsedilebilir. Burada, anlayışta dikkat edilmesi gereken konu, deneyimli personel, yeterli teçhizat, teknik bilgiler, teknik personeller, teknik yeterliliğe sahip ekipmanların, teknolojik ekipmanların ve gereçlerin ya da yardımcı araçların kullanılmasıdır. Profesyonel hizmet alınması işin maliyetini düşürecek, uzun ömürlü iş anlayışını gündeme getirecek, can ve mal kaybını ortadan kaldıracak ya da muhtemel doğal felaketler karşısında minimum seviyeye düşürecektir.

 

Güçlendirme İşlemleri ve Uygulamaları Hakkında Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!