Enerji Sönümleme Sistemleri

Anasayfa Enerji Sönümleme Sistemleri

İmal edilmiş, kullanımda olan ya da imal edilecek bina ve tesislerin doğal felaketlere, özellikle deprem riskine karşı direncini arttırmak amacıyla kullanılan ya da kullanılma ihtimali bulunan veya halen tatbik edilen sistemlerden bir tanesinin, enerji sönümleme sistemleri başlığı altında toplandığını söylemek mümkündür. Bu sistem yeni nesil güvenli yapı elemanları olarak da tanımlanmıştır. Sismik enerjinin sönümlenmesi anlamına gelmektedir. Deprem, rüzgar gibi, dinamik yüklere karşı bina ve tesislerin ihtiyacını, sönümleme ihtiyacını azaltmakta, kolon veya kiriş gibi ana taşıyıcı yapı elemanlarındaki hasarları, minimum seviyelere indirmektedir. Yapıların, binaların ve tesislerin göçme riskini minimum seviyelere indirmekte, azaltmakta, daha güvenli bir hale getirmektedir.

Enerjik Sönümleme Sistemleri Ne İşe Yarar?

Yukarıda kısaca anlatıldığı gibi, bina ve tesislerde uygulanan bu sistem, enerjinin sönümlenmesi için geliştirilmiş sistemler anlamına gelmektedir. Rüzgar gibi etkiler ile deprem gibi etkiler ile dinamik yükler ile karşı karşıya kalmış bina ve tesislerin enerjisinin sönümlenme ihtiyacını azaltmaktadır. Ana taşıyıcı elemanlarda, bina ve tesislerde bulunan kiriş gibi, kolon gibi ana taşıyıcı elemanlarda olması muhtemel hasarları minimum seviyeye indirmektedir. Göçme riskini azaltmaktadır. Daha güvenli daha emin bir şekilde kullanılır hale getirmektedir. Yapıları etkileyen deprem yüklerini azaltmaktadır. Yapıların onarım maliyetlerini minimum seviyeye düşürmektedir. İmalatının kolay olduğu görülmektedir. İmalat sürecinde ekonomik bedellere bakıldığında, onarım maliyetlerinin daha ucuz olduğu net bir şekilde ortaya çıkarılmaktadır. Farklı sistemler ile bina ve tesislere tatbik edilebilmektedir.

Enerji Sönümleme Sistemleri Nelerdir?

Belirli başlıklar halinde ya da belirli sistemler ile uygulamaların gerçekleştiği görülmektedir. Taban izalatörü şeklinde bir sistem bulunmaktadır. Aktif sönümleme cihazı şeklinde bir sistem bulunmaktadır. Yarı aktif cihazlar, pasif sönümleme cihazları, sürtünme cihazları, viskoelastik cihazlar, ayarlı sıvı cihazları, metalik verim cihazları sistemlerin ana başlıklarını meydana getirmiştir.

Enerji Sönümleme Cihazları Görevleri Nelerdir?

Her bir sistem farklı amaca, ortak ancak farklı amaca ya da etkenlere hizmet edecek şekilde tasarlanmış, geliştirilmiş ve uygulanır hale getirilmiştir. Taban izalatörü sistemi kullanıldığında ya hareket direncinin zemin tarafından indüklenmesi işlemi ortaya çıkarılmaktadır. Sisteme esneklik kazandırdığı, bu sistem sayesinde yani yaban izalatörü sayesinde görülebilmektedir. Elbette bu uygulama ile birlikte, hasar minimum seviyede kalmaktadır. Oldukça etkili bir sistem olduğu görülmektedir. Eğer yüksek risk bölgelerinde kullanılacak ise ve öncelikli olarak güvenlik sağlanması temin ediliyor ise, taban izolatörleri kadar diğer sistemlerin yeterli olmadığı görülebilir.

Aktif sönümleme cihazı olarak bahsedilen sistem ise, yapısal sistemlerin titreşimlerini kontrol eden cihazlar olarak ortaya çıkarılmış ve kullanıma sokulmuş durumda bulunmaktadır. Burada tamamen kontrol sistemleri devreye girmekte, yapıyı kontrol mekanizması oluşturulmakta, ortaya çıkan dinamik eylemlere karşı dış kuvvetlerin uygulanması mantığı devreye sokulmaktadır. Bu sayede yapının yenilenmesi, büyük ölçüde, önemli ölçüde kontrol edilebilmektedir ve yüksek miktarda enerjinin emildiği görülebilmektedir. Yarı aktif cihazlar tanımlamasına bakıldığında ise, pasif ve aktif kontrol sistemlerinin tüm özelliklerini, hatta en iyi özelliklerini bir arada bulunduran sistemler olarak düşünülmektedir. Tercih edilmelerindeki en önemli etken, ekonomik seviyelerde, maddi açıdan ekonomik düzeylerde bulunmalıdır. Bu yüzden daha fazla tercih edildiği görülmektedir.

Pasif sönümleme cihazları anlayışına bakıldığında ise, yapıların çevre sistemindeki sismik enerjisini sönümleme talebini minimum seviyeye düşürmek ya da azaltmak için kullanılan bir sistem olduğu görülecektir. Bu da çevre sistemi nedeniyle alınan hasarları ve de alınması muhtemel hasarların minimum seviyeye düşürülmesi anlamına gelmektedir. Sürtünme cihazları olarak belirlenmiş sistemlere bakıldığında, kayma sürtünmesi ve kinetik enerjinin ısıya çevrilmesi prensibine göre çalışan sistemler ile karşılaşacaksınız. Sürtünme amortisörleri veya anayasal elemanlar için tasarlanmış bir sistem olduğunu göreceksiniz. Teknik enerjinin sönümlenmesi birebir hedef alınmış ve bu sayede, gerekli sistemin sürtünme cihazları sisteminin uygun hale getirildiği görülmüştür.

Enerji Sönümleme Sistemleri için Başvurular

Enerji sönümleme sistemleri konusunda hizmet alacağınız, gerçek kişilik ya da tüzel kişilikleri seçtiğinizde ilgili bilim dallarında görevlendirilmiş personeller ve yeterli teknik cihazlara sahip kişi ya da kuruluşlara tercih etmeniz gerekecektir. Özellikle deprem mukavemetini arttırmak amacıyla bir bina veya tesis ise, bu yönde bir çalışma yapılmasını düşünüyor iseniz, mutlaka analiz çalışmalarından proje çalışmalarına, uygulamalardan kontrol mekanizmasına kadar devrede bulunacak kişi ya da kuruluşlar ile çalışmanız tavsiye edilecektir.

 

Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

Call Now Button