Lp Güçlendirme

Anasayfa Lp Güçlendirme

LP Sargı Nedir?

Lifli Polimer, kısaca LP, karbon, cam ya da aramid lifleriyle güçlendirilmiş malzemeleri temel alınarak üretilen bir yapı malzemesidir. Malzeme yaygın şekilde güçlendirme uygulamalarında kullanılmaktadır. Betonarme elemanların (kolon, kiriş, döşeme) basınç ve/veya eğilme dayanımlarının arttırılmasında etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca yöntem, Türkiye’de çıkan son deprem yönetmeliğinde de uygulanabilir güçlendirme yöntemleri arasında gösterilmekte ve hesap yöntemleri sunulmaktadır.

LP sargılama ile kiriş sünekliğinin ve kesme dayanımının arttırılmasında tam sargı (tüm kesit çevresinin sarılması) yöntemi kullanılmalıdır.. LP sargısı kirişlerde köşelerin en az 30 mm yarıçapında yuvarlatılması ile uygulanacaktır. LP ile yapılan sargılamalarda sargı sonunda en az 200 mm bindirme yapılmalıdır. LP uygulaması üretici firma tarafından önerilen yönteme uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Lifli polimer (LP) malzemelerin betonarme kolonlarda güçlendirme ve onarım amaçlı kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmış olup bu yöntemin binalarda ve köprü ayaklarında kullanılabilecek pratik bir yöntem olduğu birçok araştırmacı tarafından gösterilmiştir . Deprem etkisi altındaki kolonlarda LP sargılama, kolon yanal rijitlik ve yanal yük kapasitesinde fazla bir artış olmadan yer değiştirme istemlerini karşılayabilme imkanı verebilmektedir. Bu nedenle, ülkemizdeki sargı yetersizliğine sahip betonarme kolonların plastik mafsal bölgelerinin güçlendirilmesinde LP sargılamanın kullanılabilecek oldukça etkin bir yöntem olabileceği açıktır. Sismik performans açısından yetersiz binalarda genellikle toptan güçlendirme metotları uygulanmakla birlikte, LP sargılama metodu ile sargı yetersizliği bulunan kolonların deformasyon kapasitelerinin artırılması bir o kadar ekonomik ve kolay uygulanabilen alternatif bir güçlendirme yöntemidir. LP sargılama ile ulaşılabilecek en büyük beton birim kısalma değerinin sağlanan yanal basınçla orantılı olarak artacağı öngörülmüştür. LP sargılama ile ulaşılabilecek en büyük beton birim kısalma değerinin sağlanan yanal basınçla orantılı olarak artacağı öngörülmüştür.

LP Sargı Uygulama

Lp uygulamasından önce yapıştırıcı sürülür. LP bunu üzerine yatırılarak yapıştırılır. Üzerinden rulo geçirilir. LP liflerinden yapıştırıcı çıkana dek rulu bastırılarak tam yapışma sağlanır. Bu malzeme siyah bir malzemedir(görmeyenler için).İşlemden sonra boya sıva vb uygulama yapılabilir. Hem uygulamanın kısa sürede bitmesi, hem elemanlara az hasar verilmesi ve yüksek randıman uygulamanın avantajları. Ama özellikle işçilik de biraz dikkat etmek gerek. Kolon ve kirişlerin sivri köşeleri yuvarlatılmazsa LP kesiliyor ve işlem anlamsızlaşıyor. Dezavantaj bu malzeme fiyat anlamında pek ucuz değildir. Kolonlarda tam bir sargı kolay, ancak kirişlerde yukarıda döşemeler delinerek sargı geçiriliyor ve dikkat gerektiriyor. Sargılar etriyedeki gibi mutlaka kapalı olmalıdır.

LP Sargı ile Güçlendirme

LP sargı metoduyla sargı yetersizliği bulanan kolonlarda deformasyon kapasitelerinin arttırılması hem kolay hem de ekonomik uygulanabilen alternatif bir güçlendirme tekniğidir. Sismik performans yönünden yetersiz binalarda genellikle toptan güçlendirme metotları uygulanmaktadır. LP sargı ile ulaşabilecek en büyük beton birim kısalma değerinin sağlanan yanal basınçla orantılı olarak artacağı öngürülmüştür. LP sargılama kumaş uygulamadaki şerit genişliği, şeritler arasındaki mesafeler ve şerit uçlarında bırakılması zorunlu olan ankrajlama boyu mühendislerimiz tarafından belirtilir. LP kumaş sargı uygulamasında özellikle kumaşın epoksi reçinesi ile doygunluğunun garanti edilebilmesi için ıslak uygulama yapılır. Islak uygulamada yüzey hazırlığı yapılan eleman yüzeyine önce epoksi reçinesi ile astar geçilir, daha sonra tamamen reçine ile doyurulan kumaş yüzeye el ile uygulanır. Yapılan güçlendirmede döşemelerde LP sargılama kumaş şeritler halinde uygulanır.

Moment taşıması beklenen ve şerit şeklinde uygulanan gerek laminantlar ve gerekse kumaşlarda, uygulamanın yapılması zorunlu alanın da belirlenen miktarda taşarak buradan ankrajlanması ve yük aktarımının sağlanması beklenir. Eğer bu yapılmasa, şeridin bittiği yerde ankraj uygulaması yapılır. Islak LP uygulaması yapılmadan önce tüm yüzeylerde yüzey hazırlığı yapılır. Yapılan yüzey hazırlığı için kullanılan standart ICRI (International Concrete Repair Institute) tarafından yayınlanan yönergedir. Burada kullanılan standart yöntem taşlamadır. Daha sonra yüzeydeki toz ve diğer yabancı maddeler hava pompası veya vakum ile temizlenir.

Uygulamanın büyüklüğü ve önemi, gerekse arazideki hava şartları, uygulamanın sürekli olarak kontrol altında tutulmasını gerekli kılar. Soğuk hava ve nem şartlarından dolayı naylon örtüler ile odalar yaratılmış ve ısıtıcılar kullanılarak bu odalardaki sıcaklık, LP sargı için uygun uygulama sıcaklığı aralığında tutulmalıdır. Nemden dolayı olması muhtemel rutubetin önüne geçmek için hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı ve nem noktası sürekli olarak ölçülmelidir.

 

LP Güçlendirme Çalışmaları Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!