Lp Sargı

Anasayfa Lp Sargı

LP Sargı ( Lifli Polimer ) Lifli polimer (LP) malzemelerin, betonarme kolonlarda güçlendirme ve onarım amaçlı kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmış olup, bu yöntemin tüm yapı ve binalarda, köprü ayaklarında kullanılabilecek pratik bir yöntem olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmiştir. Özellikle günümüzde bir zorunluluk halini alan güçlendirmelerde Lifli Polimer Sargı çalışmaları, uzman ellerce yapıldığı takdirde deprem tehlikesine karşı oldukça etkili sonuçlar veriyor. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi ile birlikte artık ev veya iş yeri binasındaki sıkıntılı durumu gören herkes LP Sargı yöntemlerini uygulatmaktadır.

Deprem etkisi altındaki kolonlarda Lifli Polimer sargılama, kolon yanal rijitlik ve yanal yük kapasitesinde fazla bir artış olmadan, yer değiştirme istemlerini karşılayabilme imkanı verebilmektedir. Bu nedenle, ülkemizdeki sargı yetersizliğine sahip betonarme kolonların plastik mafsal bölgelerinin güçlendirilmesinde, LP sargılamanın kullanılabilecek oldukça etkin bir yöntem olabildiği açıktır.

Lp Sargılama ile bina güçlendirme nasıl yapılır?

Şimdi bunun detaylarına inelim… Sismik performans açısından yetersiz binalarda genellikle toptan güçlendirme metotları uygulanmakla birlikte, LP sargılama metodu ile sargı yetersizliği bulunan kolonların deformasyon kapasitelerinin artırılması hem ekonomik, hem de kolay uygulanabilen alternatif bir güçlendirme yöntemidir.

2007 yılında yürürlüğe giren TDY07‟nin [11] 7E.3 başlığı altında kolonların sünekliğinin artırılması için sargı metodu sunulmuştur. Lifli Polimer sargılama ile ulaşılabilecek en büyük beton birim kısalma değerinin sağlanan yanal basınçla orantılı olarak artacağı öngörülmüştür. LP kumaş sargı uygulamasında özellikle kumaşın epoksi reçinesi ile doygunluğunun garanti edilebilmesi için ıslak uygulama yapılır. Islak uygulamada, yüzey hazırlığı yapılan eleman yüzeyine önce epoksi reçinesi ile astar geçilir, daha sonra tamamen reçine ile doyurulan kumaş yüzeye el ile uygulanır. Yapılan güçlendirmede döşemelerde LP sargılama kumaş şeritler halinde uygulanır. LP sargılama kumaş uygulamadaki şerit genişliği, şeritler arasındaki mesafeler ve şerit uçlarında bırakılması zorunlu olan ankrajlama boyu mühendislerimiz tarafından belirtilir.

Şerit şeklinde uygulanan ve moment taşıması beklenen gerek laminatlar ve gerekse kumaşlarda, uygulamanın, uygulama yapılması zorunlu alanın da belirlenen miktarda taşarak buradan ankrajlanması ve yük aktarımının sağlanması beklenmektedir. Eğer bu yapılamıyorsa, şeridin bittiği yerde ankraj uygulaması yapılmalıdır.

Islak LP uygulaması yapılmadan önce tüm yüzeylerde yüzey hazırlığı yapılır. Yapılan yüzey hazırlığı için kullanılan standart ICRI (International Concrete Repair Institute) tarafından yayınlanan yönergedir (ICRI,2002). Burada kullanılan standart yöntem taşlamadır. Daha sonra yüzeydeki toz ve diğer yabancı maddeler hava pompası veya vakum ile temizlenir.

Uygulamanın büyüklüğü ve önemi, gerekse arazideki hava şartları, uygulamanın sürekli olarak kontrol altında tutulmasını gerekli kılar. Soğuk hava ve nem şartlarından dolayı naylon örtüler ile odalar yaratılmış ve ısıtıcılar kullanılarak bu odalardaki sıcaklık, LP sargı için uygun uygulama sıcaklığı aralığında tutulmalıdır. Nemden dolayı olması muhtemel rutubetin önüne geçmek için hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı ve nem noktası sürekli olarak ölçülmelidir.

 

LP Sargı ve LP Sargı ile Güçlendirme Çalışma ve Uygulamaları İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!