Baskın Frekans Tanımlama

Anasayfa Baskın Frekans Tanımlama

İnşaat sektörü de, gelişen teknoloji ile birlikte, teknolojik ekipmanlar ve sistemler üzerine kontrol mekanizmasını kullanır hale gelmiş durumda bulunmaktadır. Özellik ile ülkemizde son dönemlerde yaşanan büyük çaplı depremler ile birlikte, olması düşünülen ya da bir yazılı ve görsel basında karşınıza çıkarılan muhtemel deprem anlayışında, doğal afet anlayışında, her geçen gün inşaat sektörüne ve mevcut inşaat tesislerine yönelik araştırmaların ön plana çıktığı görülmektedir. Mevcut bina ve tesislerin imalat aşamasından itibaren, sonlanmış durumları da dahil olacak şekilde, belirli standartlarda olup olmadığını ya da kullanılır halde bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla, günümüz teknolojik şartlarında uygulanan sistemlerden bir tanesinin, baskın frekans tanımlama olduğu görülecektir. Bu her tür bina ve tesiste mevcut olan ya da yapımına yeni başlanan veya yeni teslim edilmiş bina ve tesislerde kullanılacak, kullanılması muhtemel teknolojik bir sistemi işaret etmektedir.

Frekans Tanımlama Sistemi Ne Anlama Gelmektedir?

Frekans tanımlama sistemi, jeofizik mühendislik dalına giren, hasarsız yapı inceleme çalışmaları anlamına gelmektedir. Bu teknolojiden önce, mevcut bir binanın doğal bir harekette göstermiş olduğu direnç ya da zayıflık konusunda testler, klasik sistemler ile yapılır halde bulunmaktadır. Nedir bu testler? Betonlardan numune alınması, kolon ve kirişlerin açılması, demir donatılara bakılması, mesnetlerinin ya da mukavemetinin ölçülmesi, hasar tespit çalışmalarının yapılması gibi kriterler ya da uygulamalar göz önüne gelmektedir. Bu bilinen klasik bir uygulamayı işaret etmek ile birlikte, halen günümüzde birçok gerçek kişilik ya da tüzel kişilik tarafından ya da kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Yazılı ve görsel basında gördüğünüz depreme dayanıklı binalar, hasar görmüş binalar, oturulur binalar ya da oturulamaz binalar anlayışında, genelde bu tip klasik uygulama kullanılmaktadır.

Yeterli ekipmana sahip, teknik bilgiye sahip personeller, inşaat alanına ya da bina ve tesislere gelmek de, demir donatılardan ya da beton akşamlardan numuneler almakta, laboratuvarlara götürüp, incelemekte, sonuçlarına göre rapor vermektedir. Frekans tanımlama sistemi bu uygulamaların yerine geçmiş, daha hızlı, daha güvenli sonuç, daha kesin sonuç veren bir uygulama haline gelmiştir. Beton içerisinden ya da demir donatı içerisinden ultrasonik dalgalar geçirilmekte, beton kalitesi ya da demir donatanın kalitesi veya hasar görüp görmeme durumu veya mesnet ya da mukavemet durumu incelenip, rapor halinde verilmektedir. Kolonlarda, kirişlerde, duvarlarda, perde betonlarda, demir akşamlarda, çelik konstrüksiyonlarda uygulanan bir sistemdir. Ayrıca betonarmelerde demir donatılarının yerinin öğrenilmesi gibi bir uygulamada da, kullanılması söz konusudur.

Frekans Tanımlama Kim Tarafından Yapılır?

Frekans tanımlama sistemini kullanır hale getiren bilim dalı, jeofizik mühendisliği olarak belirlenmiştir. Jeofizik mühendisliği kapsamında ultrasonik dalgalar üzerinden hareket edilmekte, yeterli teknik personeller ve teknolojik ekipmanlar sayesinde, sistemin uygulanmasının gerçeğe dönüştürüldüğü görülmektedir. Yukarıda da anlatıldığı gibi, deneyler bina ve tesislerin kolonlarında, kirişlerinde ya da demir donatılarında veya perde betonlarında, herhangi bir bölümde yapılabilmektedir. Ultrason cihazının vericisi ve alıcısı anlayışı dahilinde hareket edilmekte, beton ya da demir kesitlere ultrasonik dalgalar gönderilmekte ve tamamen jeofizik mühendisliği kapsamında bu çalışmalar teknik açıdan yürütülmektedir.

Baskın Frekans Sistemi Hangi Bina ve Tesislerde Uygulanır?

Bu tip bir sistemin uygulanmasında, bina ve tesis yönünden herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Çelik konstrüksiyonlu binalar, betonarme binalar, demir donatılı binalar yığma binalar taş binalar gibi her türlü bina, tesis ve kullanım alanı aklınıza gelebilir. Alışveriş merkezleri, konutlar, toplu konutlar, eğlence mekanları, köprüler ve viyadükler, otobanlar, asma köprüler, kısaca çevrede gördüğünüz, oturduğunuz, ikamet ettiğiniz ya da ziyaret ettiğiniz tüm bina ve tesislerde bu yöntemin kullanılması mümkün hale getirilmiştir.

Baskın Frekans Tanımlama Yararlı mı?

Günümüz teknolojik şartlarında kullanabileceğiniz ya da kullanan gerçek kişilik ve tüzel kişilikler ile irtibata geçebileceğiniz baskın frekans tanımlama sistemi, elbette yararlıdır. Kesin sonuç alabileceğiniz bilimsel bir veri toplama çalışması olarak da düşünebilirsiniz. Mevcut bina ve tesislerin kolonlarına, girişlerine, perde betonlarına, çelik konstrüksiyonlarına, donatılarına hiçbir şekilde zarar verilmemekte, numune alma anlayışı ortadan kaldırılmaktadır. Laboratuvarlara alınan numunelerin gönderilmesi gibi bir anlayış terk edilmektedir. Zamandan tasarruf etmekte, tasarruf, personel gücünden tasarruf anlayışı ile hareket edilmektedir. Olası bir hatanın önüne geçilmekte, kesin sonuçlar alınmakta ve bu sayede, daha bilimsel veriler eşliğinde, bina ve tesislerin yapılması gereken işlemler belirlenmektedir.

 

Konu ile ilgili sorularınız için bizi arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!