Endüstriyel Baca Güçlendirme

Anasayfa Endüstriyel Baca Güçlendirme

Endüstriyel Baca Güçlendirme yapımı süreçleri, yapısı ve olası hasar durumlarını anlatarak ilerleyeceğiz. Endüstriyel bacalar çoğunlukla 19. Yüzyıl boyunca Endüstri Devrimi, buhar kazanının keşfi sayesiyle, endüstride seri üretimi yapılarak, yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Yakıt, makine kazanın içinde yakılırdı. Tekstil, kağıt ve petrol endüstrisinde olduğu gibi. Örneğin seramik endüstrisinde kazanın kendisi tek üretim birimiydi. Bir süre sonra, bu ikinci durumda Hoffman tipi kazanı en yaygın olarak kullanılmıştır. Bu, ortak bir bacaya bağlı çeşitli fırınlardan oluşuyordu, duman ve gazlar atılırdı. Büyük yapılarda inşaat masraflarını asgari seviyede tutmak için, tek bir bacayı ortak kullanılırdı. Sınai gelişme döneminde bu tür yapıların sayıları artmaya başladı. Bacanın yüksekliği hesap edilirken, rüzgarın etkisi, imal edilen malın ne olduğu, topografya, şehre yakınlık durumu çok önemlidir. Yakındaki nüfusun etkilenmemesi için zaman içerisinde bacanın yüksekliğinde değişiklik olabilir.

Endüstriyel Bacalar

Fabrika bacaları gözlendiğinde yapıların taç, istif ve taban olarak üç kısma ayrıldığı görülür. Bacayı yapan inşaatçılar tacının ayırt edilmesi için işaret koyarlardı. Genellikle konik şeklindedir. Taban, bacanın alt kısmı ve genellikle değişken yüksekliğiyle dörtgen veya sekizgendir. Bunun fonksiyonu, temeldeki arızaları önlemek için yükleri yerden dağıtmaktır. Bacanın iç kısmına bakım için bir erişim yapılır. Yapının ağırlığı ve rüzgar için önlem alınır. Yapısal hesaplarda, füniküler poligonu elde etmek için grafik hesaplamaları ve yüklerin stabilitesi belirlenir. Depreme eğimli bölgelerde dikkate alınmayan bu tür kuvvetler de araştırılmalıdır. Yapısal davranışlarının analizi ve korunması için depremlere karşı direnci, çevresindeki binaların ve nüfusun bu yapıların incelenmesini öngörür. Endüstriyel Baca Güçlendirme uygulamaları ile ilgili nelere dikkat etmeliyiz onlara bakalım bu kısımda.

Endüstriyel Bacalar için Genel Yapısal Hasarlar

Birden fazla bacanın uzun süre gözlenmesi ile iki genel tipiteki bacaları ayırt etmek mümkün. Tuğla üzerinde damgalanan çatlaklar ve kurucu materyallerdeki değişiklikler.

Endüstriyel Bacalar’da Görülen Çatlaklar

Yığın Çatlakları: Neredeyse her zaman dikey yönde görülür, sarma istifinin yüzeyinde veya duvarın eklem harçlarını işaretleyen bir zikzak halinde. Genellikle yığının üst kısmında daha sık rastlanır.

Temel Çatlaklar: Dikey istiflerindekine benzer şekilde görülür, genellikle tünel ağzı içindeki zayıf

bölgelerde rastlanır.

Koronerasyon Çatlaklar: Bu tür çatlaklar afet sonucu veya sık sık görülmeyen olaylar sonucu oluşan çatlaklardır. ( Yıldırımdan kaynaklanan elektrik çarpması gibi. ) Bu problem oluştuğunda yığının üst üste dikey çatlaklardan türediği görülmektedir.

Endüstriyel Baca Güçlendirmesi Yapılırken Duvar Malzemesi Değişiklikleri

Volumetrik Malzemelerdeki Değişiklik: Gözenekliliği ve olası kimyasalları ilişkilendirmeye gerek yoktur. Duvar yapısını oluşturan malzemelerin değişimi görünür bir eğilime neden olur. Çok sayıda bacada bu değişkenlik bulunur ve özellikle bacaların üst kısmında görülmektedir. Yığınlar ve taç kısmı yakınlarında sıklıkla rastlanır.

Duvarın Harç Derzlerinin Dağılması: Dayanıklılığın asıl azalmasına neden olan, etkilenen alanlar maruz kalan tuz rüzgarı ile çakışmaktadır. Yüz veya ıslak yığın ve taç kısmında sıklıkla görülmektedir.

Seramik Tuğlaların Yüzeysel Olarak Dökülmesi: Bu problem parçalanmaya benzemektedir. Harç derzleri etkiler ve ayrıca tercihen üst kısım ve bölgelerde rüzgar ve nemden etkilenir.

Duvar Malzemelerinin Renk Değişikliği: Bu problem sıklıkla etkilenen bölgelerde kimyasal olumsuzluklardan kaynaklanan değişikliklerle görülür. Rüzgâr veya rutubetli rüzgarla tuğlaların gözenekliliğinin özelliklerinde orijinal farklılıklar oluşmaktadır. Ağır kirli coğrafi bölgelerde renk değişikliğine de rastlanır.

Çatlaklar ve Malzeme Değişiklikleri Nedenleri

Duvar bacalardaki yapısal hasarların kaynağı, analizden anlaşılmaktadır. Maruz kaldığı yüklerin ve bu faaliyetlerin endüstriyel süreçte geliştirilen işlevden kaynaklanan özel koşulları vardır.Aşağıdaki durumları belirtmek mümkündür:

* Bacanın içinden geçen duman sıcaklığı her zaman 100 ° C ve bazen 200 ° C’yi aşabilir. Termal duvarların bu yüksek sıcaklıklarda tabi tutulduğu gerilmeler önemlidir.

* Herhangi bir yanma işlemi H2O y CO2 oluşturur, diğer gazlar da görünür, eğer yakıt kükürt içerdiğinden, SO2 oluşumu yaygındır. CO2 ve su ile birleştirilmiş SO2 reaksiyona girebilen asitli sıvılar, karbonlu veya kükürt oksitler üretebilir. Kireç (CaO), sodyum (NaO) veya magnezyum (MgO) ve sülfoalüminat. Bacalar inşa edilen tuğla duvarlar özellikle, bu şekilde oluşan sülfat, suyun sayesiyle kristalleşir ve genleşir, bu da hacim artışına neden olur. İlgili duvar alanı aynı sülfatlar, ek bir miktarın varlığında yoğunlaşma veya dışa nüfuz etmeden kaynaklanan suyun çözeltisine konulabilir ve buna bağlı olarak az ya da çok kalıcı olarak duvar rengi değiştirerek, çiçeklenmeye neden olur. Bacadan atılan yanma ürünlerinin tutma gücü ve yabancı madde atmosferin içeriği, bu faktörler, çiçeklenme ile birlikte de baca dışındaki gözlenebilir kiri etkiler. Taşan tuğlalar ve harç derzlerinin parçalanması, üretilen kimyasal değişikliklerin diğer sonuçlarıdır.

* Bu işlemlerde oluşan tuzların hidroliziyle birçok bacanın gözlemlenmesinden sonra ana hasarlar iki şartın bir sonucudur. Bu nedenle bugünkü hasarların çoğu yüzeylerinde görülür. Dumanların yüksek sıcaklığından kaynaklanan termal strese neden olurlar. Özellikle bu çatlaklar her durumda sunulacak olan alan, dumanlar ve her bacağının yapısal özellikleri (birlikte çeşitli duvarlar bölümü yapı, alttaki zayıf bölümlerin varlığı vb.)

* Çok sayıda bacada görülebilecek bir diğer hasar, ana boru hattının eğimidir. Yukarıda bahsedilen şartlar, kömürün yanmasından kaynaklanmaktadır ve genel yakıt, kükürt içeren yakıtların tamamı, ana gövdenin eğimi genel olarak aşağıda belirtilen harç sülfasyonundan etkilenen duvar derzlerinin farklı genişlemesi yukarıda detaylandırılan işlem, eğik oldukları yöne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Her durumda çok çeşitli olabilecek baskın hareket. Şunları ayırt etmek mümkündür, Örneğin, aşağıdaki olasılıklar:

* Ana gövdenin üst bölümünün güneyde eğimi, çünkü gelen su ana gövde içindeki buhar dolaşımını yoğunlaştırmak için daha çabuk kurur ve daha az kuzeydeki ana gövdenin güneyindeki oluşum imkânı, yüzün kuzey duvarına harç derzleri güney yüzünden daha çok genişlemektedir.

* Nemli rüzgarın yönünde eğilim, duvarın gözenekliliğiyle nemin nüfuz etmesine neden olur. Bunların çoğunda bacalar nemli rüzgar yönü durumu ile karşılaşması ile ayırt edilir. Rüzgar sayesinde daha kirlidir.

* Kuru ya da sıcak rüzgar yönünde eğilim ve ters yönde olma eğilimi duvarın nem dengesine hakim olur. Bunların yanı sıra, oluşumu az çok belirleyici biçimde etkileyen başka nedenler olabilir. Tartışılan hasarları tespit etmek mümkündür:

* Bacaların iç merdivenlerini oluşturan çelik çubukların korozyonu, harçın genişlemesi ve bitki üzerinde kama etkisi. İnşaat aşamasında veya ilk yıllarında belirli mekanik eylemler baca, harç derzleri yeterince sertleşmediğinde bile güçlü bir rüzgar gibi süreçleri etkiler.

Her baca yapımında: farklı esneme harcı ile tuğlaların döşenmesi, kusurlar ilk uygulama da çöker, farklı gözeneklilikleri olan tuğlalar kullanabilir veya farklı tuzlar, uzun süreli iş arızaları, yıldırım etkisi hayat, … vb.

Endüstriyel Baca Güçlendirme İşlemleri

Endüstriyel baca güçlendirme duvar yapısını yeniden modellemek ve davranışları hakkında bilgi sahibi olmak ciddi bir mühendislik işidir. Deneysel sonuçları kullanılarak sayısal bir modeli kalibre etmeye yönelik tekniklerin başında dinamik analiz gelmektedir. Sınai bir duvar çatı bacasına uygulanan bir sismik analiz sonucunun CFRP’yi kullanarak güçlendirme yapılması uygun görülmektedir. Bunun sismik kapasitesini arttırmak için FRP malzemeleri kullanılması gerekmektedir. CFRP dikey kayışların kullanılması ile endüstriyel bacaların sismik kapasitesi arttırılır. FRP’nin başlıca avantajları, yüksek sağlamlık sağlar, malzeme kullanımı iyi bir mühendis tarafından seçilerek, doğru uygulamayı seçerek sonuçlar istenen hale gelir.

Endüstriyel Baca Güçlendirme işlemleri için konusunda uzman mühendislerimize danışmak için bize ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki linkten ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Endüstriyel Baca Güçlendirme Uygulamalarınız İçin Tıklayınız!

 

WhatsApp
Hemen Ara!