Yığma Yapı Tasarım

Anasayfa Yığma Yapı Tasarım

Yaşanılan, herhangi bir şekilde fayda sağlanan, kullanılan, içerisinde oturulan, ikametgah olarak kullanılan, iş yeri olarak kullanılan, tarihi eser, müze olarak kullanılan tüm bina ve tesislere baktığınızda, farklı inşaat teknikleri ile imal edildiğini göreceksiniz. Özellik ile geçmişten günümüze kadar gelen binalara, tesislere baktığınızda, karşınıza çıkacak inşaat tekniklerinden bir tanesinin yığma yapı olduğunu göreceksiniz. Genelde eskiden günümüze gelen yapılar olmak ile birlikte, halen ülkemizde de farklı coğrafi bölgelerde, ekonomik yetersizlikler, bilgi eksiklikleri nedeni ile bu tip binaların sıfırdan yapıldığı ve çoğu zaman konut olarak ya da barınma ihtiyacı olarak kullanıldığı görülebilmektedir. Ne yazık ki bu tip bina ve tesislerin özellik ile yeterli teknik bilgiye sahip olmadan inşa edilmesi neticesinde, deprem gibi bir doğa olayında, can ve mal kaybına yol açtığı da bilinen bir gerçektir. Bu yüzden bu tip hasarları, ekonomik hasarlar ile birlikte can kayıplarını ya da yaralanmaları minimum seviyede tutmak amacıyla, mutlaka yığma yapı tasarım işleri ile ilgilenen profesyonel elemanlardan, firmalardan, işletmelerden, kuruluşlardan yardım alınması gerekecektir.

Yığma Yapı Tasarım Nedir?

Tasarım kelimesinin ya da yapı tasarım kelimesinin anlamına geçmeden önce, yığma yapı hakkında biraz bilgi vermek gerekecektir. Yığma yapı donatı olmadan bir binanın tesis edilmesi ya da bir işletmenin ya da herhangi bir barınağın veya ortak amaca hizmet edecek bir bölümün veya bir duvarın tesis edilmesi anlamına gelmektedir. Genel uygulama şekline bakıldığında, taşlar, tuğlalar, delikli tuğlalar, kerpiçler ya da benzer isimlere sahip malzemeler üst üste konulmaktadır. Bu malzemelerin arasına yapıştırıcı özelliğine sahip beton ya da benzer malzemelerin empoze edildiği, birleştirici gücünden fayda sağlandığı, malzemelerinin birbiriyle tam uyum içerisinde olmasının hedeflendiği görülmektedir. Elbette yeterli teknik yeterli bilgi olmaması durumunda, evsaflara uygun kaliteli malzemelerin ya da standartlara uygun malzemelerin kullanılmaması durumunda, hem taşıyıcı malzemeler yani taş, tuğla ve benzeri malzemeler, hem de birleştirici, yapıştırıcı homojen malzemeler gerekli etkiyi yaratmayacak ve olumsuz sonuçlar ile karşı karşıya kalınacak. Bu tip binalara genelde günümüzde tarihi eserlerde rastlanmaktadır.

Kırsal kesime doğru gidildiğinde ya da ekonomik açıdan daha az seviyelerin bulunduğu bölgelere gidildiğinde, kaçak yapı anlayışında evlerin bulunduğunu, konutların bulunduğunu, hayvancılık ile uğraşılan bölgelerde ahırların bulunduğunu göreceksiniz. Derme çatma bina olarak da tabir edildiği görülebilir. İçlerinde dayanıklı olanlar profesyonelce inşa edilmiş olanları yok mudur? Elbette ki vardır. Bunu da görebileceğiniz ortamlar, eski tarihi eserler olacaktır. Yüzlerce yıldır, binlerce yıldır ayakta kalan yığma binaların varlığı elbette ki görülmekte, tespit edilmektedir. Peki bu binalar ile ilgili gündeme getirilen yapı tasarım nedir? Tam bu aşamada mühendislik bilgileri ve teknik detaylar devreye girmektedir. Yığma binada hangi malzeme kullanılır? Hangi teknik ile inşa edilmesi ve nasıl döşenmesi gerekmektedir? Zemin etüdü yapılmalı mıdır? Zemine ne kadar yük bineceğini hesaplamalıdır. Uygun birleştirici malzemelerin, yapıştırıcı homojen malzemelerin tercih edilmesi, bu tasarım ile ortaya çıkarılmaktadır. Birleştirici elemanların ya da gerek duyulması halinde donatıların nasıl ekleneceği, hangi bölgelere ilave edileceği hesaplanabilmektedir. Ayrıca bu tasarımlarda, komple bina ve tesis ya da duvarın inşa edilmesi ile birlikte, mevcut bina ve tesis için ya da duvarın koruma altına alınması ya da herhangi bir deformasyonun ortadan kaldırılması çalışmaları da bulunmaktadır.

Yığma Yapı Tasarım Kimler Tarafından Yapılır?

Yapı tasarım anlayışına ya da yapısal tasarım anlayışına baktığınızda, başlı başına bir mühendislik bilim dalı ile karşılaşacaksınız. İleri düzeyde inşaat mühendisliği olarak düşünmeniz mümkündür. Elbette mimarlar tasarım yapmakta, inşaat mühendisleri projelendirme, statik hesapları girmektedir ancak, yapısal tasarım anlayışı gündeme geldiğinde, tüm çalışmaların, mimari çalışmaların, statik ve proje çalışmalarının, malzemeler ile bütünleştirilmesi, yapılacak bina ve tesise garanti verilmesi şeklinde bir anlayışın ortaya çıktığını unutmamalısınız. Bu yüzden yığma yapı tasarım işlerinde görevlendirilenler, ileri düzeyde inşaat mühendisleri olacaktır.

Herhangi bir ortamda, herhangi bir şahıs tarafından, derme çatma yöntemler ile tekniksiz ve uygun olmayan malzemeler ile yapılan bina ve tesisler elbette bir gün deforme olacak, elbette bir gün çökecek, elbette bir gün yıkılacak, maddi ve manevi kayıp yaşatacaktır. Ancak bilimine göre tercih edilen personel, malzeme ve yan malzemeler ile ekipmanların birleşmesi neticesinde, ortaya yapı tasarım anlayışı çıkacak ve sağlam, dayanıklı, uzun nesiller boyunca kullanılacak, tarihi eserler gibi bina ve tesislerin varlığı görülecektir.

 

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!