Granit Güçlendirme

Anasayfa Granit Güçlendirme

Doğal malzemeler, işlenmiş malzemeler, dekorasyon amaçlı ya da taşıyıcı sistem veya kaplama amaçlı malzemeler arasında, granit olarak isimlendirilen, sertleştirilmiş, parlak malzeme haline getirilmiş sistemlerin ya da taş parçalarının veya blok taşların bulunduğu da görülmektedir. Bu malzemelerin çıkarılması, ocaklardan temin edilip, araçlara yüklenmesi, nakliyecinin yapılması ihtiyaç duyulan alan ya da tesislere getirilip, işlenmesi veya kaplama malzemesi olarak kullanılması gibi durumlarda, deforme görmesi söz konusu olabilir. Ayrıca mevcut bina veya tesiste kullanıldığında ya da herhangi bir açık ya da kapalı alanda herhangi bir amaç ile kullanıldığında, deprem etkisi ya da doğal afet etkisi ya da dış etkenler nedeni ile deforme olması da söz konusu olabilir. Bu tip malzemelerin, granit olarak ifade edilen bu tip malzemelerin mukavemetinin artırılması ya da herhangi bir aşamada bakım, onarım çalışmasının yapılması, genel anlamda granit güçlendirme olarak tanımlanmaktadır.

Granit Güçlendirme Ne Zaman Yapılır?

Yukarıda da kısaca anlatıldığı gibi, işlemin uygulanabilmesi için illa mevcut bir malzemenin hasar görmesi gerekmeyecektir. Başlangıç aşamasından itibaren uygulanacak bir sistemdir. Başlangıç aşaması malzemenin ocaktan çıkarılması, çıkarılan malzemenin yükleyici sistem tarafından alınması, yükleyici sistem ile nakliye aracına konulması, nakliye aracı ile sevk edilmesi ve nakliye aracından indirilmesi gibi, herhangi bir süreç olabilir. Bu zamanda meydana gelmesi muhtemel bir kırılma, kopma, deformasyonu engellemek için alınacak tedbirler olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca bu işlemlerin yapılması aşamasında meydana gelecek, kopma, kırılma, deformasyon sistemlerinin ortaya çıkması durumunda, mevcut deformasyonun giderilmesi amacıyla da yapılacak işlemler olabilir. Elbette bunun haricinde malzeme ocaktan çıkarılıp işlendikten ve ihtiyaç duyulan alana monte edildikten sonra, montaj aşamasında ya da ilerleyen aşamada herhangi bir etkenler deformasyona uğramış ise, bu durumda da güçlü çalışmalarının yapılması mümkün olacaktır.

Granit Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Sistematik bir şekilde gerekli kimyasal malzemeler ve teknik ya da teknolojik ekipmanlar ve teknik bilgiye sahip personeller tarafından yapılacaktır. Kopmalar da bloklarda, kopmalarda, çatlamalarda kullanılan sistem, kimyasal malzemelerin epoksi yöntemi ile sisteme yönelik malzemeye veya bloğa tatbik edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Burada kullanılacak kimyasal maddenin hem yapıştırıcı, hem bütünleştirici, hem ve izolasyon sağlayıcı ve mukavemet arttırıcı özelliği bulunmaktadır. Elbette buradaki en önemli detay, doğru malzemenin tercih edilip, doğru personeller tarafından tatbik edilmesidir.

Granit Güçlendirme Malzeme Seçimi

Herhangi bir malzemenin de inşaat mahallinde ya da ocak başında veya nakliye sırasında herhangi bir kronik malzemesinde işlenmiş ya da ham olarak bir hasar meydana gelmiş ise, doğru malzemelerin tercih edilmesi gerekecektir. Bu durumda elbette gerekli kimyasal özelliklere sahip malzemeler kullanılacaktır. Çimento esaslı birleştirici mukavemet arttırıcı, bütünleyici özelliğe sahip teknik malzemeleri, kimyasal malzemeleri kullanmanız gerekebilir. Yardım alacağınız kişi ve kuruluşlar, konu hakkında uzman olan personeller ve gerekli teknik ekipmana sahip personeller, gerçek ya da tüzel kişilikler olmalıdır.

Granit Güçlendirme Gerekli midir?

Granit güçlendirme çalışmaları, mevcut bir malzemenin tekrar ekonomiye kazandırılması anlamına gelmektedir. Deforme olduğu için, çatladığı, koptuğu, kırıldığı için, özelliğini yitirdiği için bir malzemenin komple atılması, ocaktan çıkan malzemenin komple atılması ya da deforme olmuş malzemenin bir kenara ayrılması gerekmeyecektir. Burada önemli olan, güçlendirme çalışmalarında önemli olan mevcut malzemenin tekrar ekonomiye kazandırılmasıdır. Komple maliyet yerine, basit bir bakım onarım çalışması ile teknik bir bakım onarım çalışması ile malzeme tekrar kullanılır hale getirilmekte, aynı özelliklere sahip olacak şekilde, aynı görsellik ve dayanıklılık özelliğine sahip olacak şekilde, ihtiyaç duyulan bina ve tesislerde tekrar kullanılır duruma getirilmektedir.

Önemli midir? Elbette önemlidir. İşi en başından başlatıp, mali yük getirmek yerine, mevcut alana taşınmış, getirilmiş, monte edilmiş malzemenin bakım onarım çalışmasını yapmak, daha küçük bedeller, daha ekonomik bedeller ile sistemin yeniden çalışmasını sağlamak anlamına gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, ihtiyaç duyulacak doğru malzemenin seçilmesi, belirlenmesi, uygulanması ve doğru personeller, doğru ekipmanlar tarafından uygulanması olacaktır. Aynı işleri tekrar tekrar yaptırmak, tekrar tekrar bakım onarım ve güçlendirme çalışması yaptırmak yerine, işin ehli olarak tanımlanan teknik personeller tarafından bir defa yaptırılması ve malzemenin ekonomiye kazandırılması, tahmin edeceğiniz gibi daha elverişli, daha kalıcı veya daha ekonomik bir uygulamayı işaret edecektir.

 

Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!