Taş Kolon

Anasayfa Taş Kolon

Bina ve tesislerin taşıyıcı sistemlerine baktığınızda, özellik ile eski tip yapılarda tercih edilen sistemin içerisinde, taş kolon anlayışının bulunduğu görülmektedir. Kolon bilindiği üzere, binaların, tesislerin, yapıların ayakta durmasını sağlayan, tabliye betonlarını tutan ve kirişler ile bağlantı sağlayan, aynı zamanda döşeme elemanları ile bağlantı sağlayan ve bir bütün halinde çalışmasına etki eden dikey yapılar ya da bina ve tesislerde bulunan dikey sütunlar anlamına gelmektedir. Geçmiş dönemlerde uygulanan inşaat tekniklerine bakıldığında, halen bazı bölgelerde uygulanan inşaat yapım aşamalarına bakıldığında, taş ile sistemin gündeme getirildiği yani kolon anlayışının uygulanmaya çalışıldığı görülebilmektedir.

Taş Kolon Zararlı mı?

Normal şartlar altında, uygun teknikler ile kolon ifadesinin, taş olarak isimlendirilen, güçlü, dayanıklı yapıya sahip malzemeler ile imal edilmesi konusunda herhangi bir sakınca bulunmadığı görülecektir. Elbette gerekli teknik statik hesapların yapılması, mühendislik işlemleri kapsamında taşıyıcı kolon olarak görevlendirilecek sistemin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bir betonarme anlayışına göre, demir donatı anlayışa göre daha fazla yük aldığını söylemek pek gerçekçi olmayacaktır. Fakat yine de bunun mühendislik hesaplama işlemi olduğu unutulmamalıdır. Zararlı mı? Uygun teknik kullanılmak sureti ile imal edilmez ise, taşlar arasına konulan betonun teknik evsaf ve özellikleri uygun niteliklerde, derecelerde sağlanmaz ve temin edilmez, gelişigüzel bir sistem ile taşlar üst üste konulup, araya tutucu, birleştirici özelliği olmayan beton konulur ise, elbette zararlı olacaktır. Ayrıca bir bina ve tesiste, kolonlar taş olarak döşenecek ise, bina ve tesis pencereleri, kapıları için bırakılan boşluklara uygun hesaplanmaz, ara açıklığı fazla mesafede bırakılır ve açıklıkların üst bölgesi gerekli donatılar ve beton sistemi ile takviye edilmez ise, %100 bir şekilde bu tip konum sisteminin zararlı olduğunu söylemek mümkündür.

Taş Kolon Güçlendirme

Özellikle kırsal kesimlere baktığınızda, kolon anlayışının taş denilen malzeme ile imal edildiğini ve buna göre meydana getirilmiş bina ve tesislerin bulunduğunu göreceksiniz. Defalarca anlatıldığı gibi, hatalı teknik kullanılması, taşlar arasında birleştirici malzemenin yani beton olarak ifade edilen malzemenin teknik özelliklere uygun olarak seçilmemesi, aralardaki boşlukları dolgu malzemeleri ile beton harici uygun evsafa ve özelliğe sahip olan dolgu malzemeleri ile takviye edilmemesi gibi kriterlerde, yapılarda bozulma anlamına gelecektir.

Ekonomik ömrünü tamamlayan, kullanım ömrünü tamamlayan malzemelerin, kolon üzerinde tahribat yaptığını, yanlış statik hesaplama ile taştan imal edilmiş kolonlara binen yükün, yanlış teknikler ile imal edilmesi neticesinde, kolon patlatma ya da çökme işlemini meydana getirdiği görülebilir. Ayrıca doğal afet olarak bilinen deprem anlayışında ya da zeminlerde, temellerde kullanılan taş duvar ya da kolon anlayışında, su baskınları neticesinde hatalı imalatlar neticesinde, ara birleştirici elemanların özelliğini yitirdiği ve yıkılmaların, kırılmaların, kopmaların meydana geldiğini görmek mümkün olacaktır. Basit çaplı onarım ve büyük çaplı tadilat ya da yenileme işlemlerine başvurmanız gerekebilir. Özellikle deprem bölgesinde meydana gelmiş bir doğal hareketlenmede, bu tip konularda bir çatlaklık görüyor iseniz, uzman personellerden yardım almanız talep edilecektir. Çatlağın incelenmesi, buna göre gerekli müdahalenin yapılması ancak, bu işte profesyonel ekiplerin, bilgili, teknik bilgiye sahip şahısların kullanılması gerekmektedir.

Taş Kolon Güçlendirme Teknikleri

Teknik açısından, mühendislik açısından kullanılacak mal ve malzemelerin, yardımcı gereçlerin ya da ekipmanların yeterliliği açısından, profesyonel hizmet anlayışından asla vazgeçmemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Can kaybını minimum seviyeye indirmek ya da ortadan kaldırmak, mal kaybını minimum seviyede tutmak ya da ortadan kaldırmak için, doğru teknikler ile taş kolon güçlendirme işlemlerinin yapılması gerekecektir. Burada belirleyici olan, kolon üzerinde meydana gelmiş hasardır. Bulunuyor ise, üst kısmında beton ya da kaplama malzemesi veya sıva gibi detaylar temizlenecek, katman derinliği görülecektir. Bunun arkasından kimyasal maddeler ile işlem yapılması mümkün hale gelecektir.

Epoksi reçine olarak isimlendirilen malzemenin çatlak içerisinden basınç ile verilmesi ile şişmesi ve bütünlüğü sağlaması mümkün olacaktır. Çimento şerbeti olarak isimlendirilen özel kimyasal ile takviye edilmiş beton malzemelerinde, benzer teknikler ile boşluğa ya da çatlaklara basılması, belirli bir basınç ile iletilip içeriye girdikten sonra, hava ile karışması neticesinde, reaksiyon vermesi ve bunun akabinde içeride şişip, bütünleyici özelliğini, tamamlayıcı ve yapıştırıcı özelliğini meydana getirmesi mümkün olabilir.

 

Güçlendirme İşlemleri ve Uygulamaları Hakkında Bilgi Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!