Windsor Probe Test

Anasayfa Windsor Probe Test

Gelişen inşaat teknolojisi ile birlikte, yapılan bina ve tesislerin ya da yapılacak bina ve tesislerin kontrol edilmesi, dayanıklılık ve mesnet hesaplarının yapılması, ihtiyaç duyulması halinde bakım, onarım ve güçlendirme faaliyetlerine başlanması konusunda kullanılan tekniklerden bir tanesinin Windsor Probe test olduğu görülmektedir. Klasik yöntemlerin dışına çıkılmıştır. Teknolojik imkanlar ve ekipmanlar bir araya getirilmiş, teknik personeller eşliğinde kullanıma açılan bu ekipmanlar sayesinde, günler süren araştırmalar, 5 ya da 10 dakika gibi kısa süreli içerisine sığdırılmıştır. Kesin sonuç elde edilmesi, şaşmaz sonuçların elde edilmesi, elde edilen sonuçlar kapsamında ihtiyaç duyulan bakım, onarım ya da yıkım çalışmalarının başlatılması ya da sonlandırılması mümkündür.

Windsor Probe Test Ne Demektir?

Bu uygulama dünya genelinde hızlı bir şekilde, her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başlanan bir deney yöntemi ya da tahribatsız mukavemet test yöntemi olarak da tanımlanmaktadır. Piyasada ilk olarak Amerika’da görülmek ile birlikte, 1972 yılından itibaren Amerika’da kullanılan bu tekniğin dünya genelinde ve ülkemizde hızlı bir şekilde yaygınlaştığı görülmektedir. Özellik ile kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hız kazanması ile birlikte, sisteme ya da bu muayene sistemine yönelik gösterilen ilgi her geçen gün maksimum seviyeye çıkmış kesin çözümlerin hızlı bir şekilde elde edilmesi konusunda tercih edilen bir sistem haline dönüşmüştür. Klasik numune alma ve benzeri anlayışların uzun süreçleri terk edilmiş, tahribatsız test yöntemi ile güvenilir sonuçlar elde edilip, olası harekatlar karşısında yapılacak işlemler daha net bir şekilde ortaya konulmaya başlanmıştır. Bu yöntemin kullanım alanları bildiğiniz, kullandığınız, gördüğünüz, duyduğunuz tüm binaları, tesisleri, işletmeleri ve benzer ortamları, toplu halde ya da bireysel olarak yaşanan betonarme binaları ve benzer tüm seçenekleri kapsamaktadır.

Windsor Probe Test Avantajları

Her şeyden önce bu sistemin kullanılmasının en büyük avantajı, zamandan tasarruf elde edilmesidir. Ayrıca işlemlerin, muayene ve deney işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında, personel görevlendirilmesi konusunda da, maksimum avantaj sağlamaktadır. Ancak bahsedildiği gibi, bina ve tesislere minimum seviyede hasar verilmesi ve minimum süre içerisinde mevcut hasarların gözlenmesi konusunda sağladığı avantajın tartışmaz olduğu görülmektedir.

Klasik bir sistem ile arasındaki belirgin fark, test cihazının kullanılması ile birlikte, net sonuçların elde edilmesi, elde edilen net deneysel sonuçların anında gerçek projelere çevrilip, anında yani çok kısa bir süre içerisinde yeterli teknik bilgiye, donanıma, ekipmanlara ve yardımcı gereçlere sahip kişi ya da kuruluşlar tarafından uygulamaların hayata geçirilmesidir. Bu sayede günümüzde, özellikle Türkiye’de, deprem anlayışından sonra çok sık bir şekilde gündeme gelen ve yurt genelinde yayılmış kentsel dönüşüm projelerinin de hızlı bir şekilde ilerleyeceği ortaya çıkmıştır. Ayrıca son dönemlerde peş peşe yaşanan depremler ile birlikte olan ihtiyacının artması, bina ve tesislerin kontrol edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Oturulabilir bina ve tesislerin, can güvenliği sağlayan bina ve tesislerin tespit edilmesi ya da can ve mal güvenliği sağlamayan bina ve tesislerin tespit edilerek yapılması konusunda, oldukça kısa sürede çok başarılı sonuçlar vermektedir.

Windsor Probe Testi Nasıl Uygulanıyor?

Klasik bir uygulama ile numune alma şeklinde ve alınan numuneleri laboratuvara gönderip, deneylere tabi tutma uygulaması ile Windsor Probe test anlayışının arasında bariz farklar bulunmaktadır. Bir binanın başına mevcut tesisin başına gittiğinizde, test yapmak, mukavemeti, dayanıklılığı ya da yıpranmaları veya hasarlı ölçmek istiyor iseniz, genelde ilgili yönetmelik gereğince beş adet karot almanız gerekmektedir. Bu uygulamada alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilmesi, incelenmesi gerekecektir.

Ayrıca alan personelin dikkatli ve titiz davranması, alan personelin ilgili teknik elemanlar tarafından denetlenip, denetlemesi ile işlemin doğru sonuç vermesi konusuna doğrudan etki etmektedir. Buna karşılık Windsor Probe anlayışını ya da deney sistemini kullandığınızda, hiçbirine gerek kalmamakta, sadece bu teknolojik cihaz ile birlikte, bina ve tesislerin, betonarme yapıların üzerine ölçüm işlemi gerçekleştirilmekte, anında tek bir personel tarafından net sonuçlar elde edilip, hasar tespit çalışmaları detaylı bir şekilde yapılabilmektedir. Elde edilen veriler, bu teknolojik uygulama sayesinde, doğal olarak ilgili sistemlere, dijital ortamlara yüklenmekte, mevcut çalışmalar anında bir rapor haline getirilmekte, elde edilen raporlar ilgili teknik firmalara gönderilmekte ve bunun akabinde, bir plan, bir işlem haritası oluşturulmaktadır. Müdahale edilmesi gereken, ne derece müdahale edilmesi gereken, hangi ekonomik bedel ile müdahale edilmesi gereken parçaların, kirişlerin, kolonların, tabliyelerin, döşemelerin, perde duvarların bulunduğu görülmekte, zamandan, ekonomiden, personelden maksimum seviyede tasarruf sağlanmaktadır.

 

Windsor Probe Test Uygulamaları İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!