Kiriş Güçlendirme Nedir Nasıl Yapılır?

Kiriş Güçlendirme Nedir Nasıl Yapılır

Bilindiği gibi, binalarda ve mimari yapılarda, dört köşe kalın keresteden, demirden ya da betonarme malzemeden imal edilen yatay desteklere kiriş denilmektedir. Kiriş güçlendirme ise bu malzemelerin daha dayanıklı hale getirilmesi, dolayısıyla binanın daha dayanıklı ve sağlam bir hale getirilmesini sağlayan uygulamaya denilmektedir. Kiriş güçlendirme nedir? nasıl yapılır? Sorusuna geçmeden önce, kiriş tanımı yapılarak bu konu hakkında temel bilgiler verilmektedir. Yapılara ekstra bir ağırlık uygulanmadan gerçekleştirilebilen kiriş güçlendirme uygulamaları sayesinde, kolay ve pratik bir şekilde istenilen sonuç elde edilebilmektedir. Binaların güçlendirilmesi ve hasar gören, yıpranan kirişlerin onarılması anlamına gelen kiriş güçlendirme, uygulanan teknikler ve kullanılan malzemeler sayesinde son derece hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Her hangi bir sebepten dolayı sağlamlaştırılma ihtiyacı ortaya çıkan kirişlerde, mevcut duruma göre ve hasarın derecesine göre uygun uygulama gerçekleştirilmektedir.

Kiriş Güçlendirmeye Neden İhtiyaç Duyulur?

Binaların sağlamlığı ile doğrudan ilgisi olan kirişler, zaman içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı yıpranabilmekte, hasar görebilmektedir. Bu gibi durumlarda kısa süre içerisinde kiriş güçlendirme işleminin yaptırılması tavsiye edilmektedir. Aksi halde istenmeyen olumsuz sonuçların doğması kaçınılmaz olabilmektedir. Kiriş güçlendirmeye neden ihtiyaç duyulur? Sorusunun yanıtları bu açıklamada yatmaktadır. Hasar gören kirişlerin onarılması mantığına dayanan kiriş güçlendirme, günümüzde kullanılan malzeme ve uygulanan sistemler sayesinde son derece kısa sürelerde ve uzun ömürlü bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Kiriş güçlendirme uygulaması yapılan binaların, oldukça uzun süreler boyu yeniden bu türden uygulamalara ihtiyaç duymadığı gözlemlenmektedir.

Kiriş Güçlendirme Uygulaması Nasıl Yapılır?

Binalarda kullanılan kirişlerin zaman içerisinde yıpranma olasılıkları bulunmaktadır. İlk etapta kullanılan malzemenin yeterli dayanıklılıkta olmaması veya her hangi bir dış etkenden olumsuz yönde etkilenmesi sebebi ile kiriş güçlendirme uygulamasına ihtiyaç duyulabilmektedir. Kiriş güçlendirme uygulaması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı; uygulamanın yapılacağı yapıya, hasarın ve kirişin fiziksel özelliklerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Mimari alanda gerçekleşen yenilikler, kullanılan malzemelerin gelişmesi ve çeşitlenmesi sebebi ile kiriş güçlendirme uygulamaları farklı yollardan yapılabilmektedir. Burada, yapılacak uygulama, binanın durumu ve hasarın durumuna göre önceden belirlenmektedir. Bu da uygulamanın şeklini ve yöntemini değiştirebilmektedir.

 

Kiriş Güçlendirme Çalışmaları ve Uygulamaları İçin Bizi Arayabilirsiniz.Tıklayınız!