En Modern Bina Güçlendirme Yöntemleri

Modern Bina Güçlendirme Yöntemleri

Deprem gibi büyük doğal afetler bilhassa yapıların sağlamlığını derinden etkilemektedir. Son dönemlerde ülkemizde yayınlanan raporlara göre yapıların büyük bir bölümünün olası bir deprem karşısında büyük risk altında olduğunu göstermektedir.

Mülk sahiplerinin de hem kendi can güvenlikleri hem de çevrelerinin can güvenliğini sağlamak adına bina güçlendirme çalışması yaptırmaları gerekmektedir. Bina güçlendirme çalışmaları kentsel dönüşümden çok daha az masraflı olmaktadır. Bunun yanında bina güçlendirme çalışmalarının en modern tekniklerle yapılan yasal bir çalışma olduğu unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde 2014 yılından beri 6306 sayılı kanuna dayanarak bina güçlendirme çalışması yapılmaktadır. Mülk sahipleri veya kat malikleri de bu yasadan faydalanarak binalarını güçlendirme işlemlerini başlatabilmektedirler.

Bilhassa devlet kurumlarının verdiği izinle yapılan bina güçlendirme çalışması farklı metotlarla gerçekleşmekte ve yapının sağlamlığına göre uygulanmaktadır. Dolayısıyla bina sahiplerinin mutlaka güçlendirme çalışmasından önce gerekli araştırmaları yapmaları doğru olacaktır. Binanın zemin ve temelini güçlendirmekten ziyade fiziki yapısını iyileştirmek ve dinamik duruşunu korumak amacıyla gerçekleştirilen bina güçlendirme çalışmaları, bunun dışında sırttan destek tekniği ve aerodinamik tekniklerle gerçekleştirilmektedir.

Modern Bina Güçlendirme Yöntemleri

Bina Güçlendirme Aşamaları

Herhangi bir mülk sahibi yapı güçlendirme çalışmasının iznini devlet kurumlarından almak durumundadır. Yani riskli yapı belgesi olan binaların bina güçlendirme çalışmasına dahil edilmeleri söz konusudur. Tabii ki bu belge başvuru süreci tamamlandıktan sonra heyet incelemesi neticesinde verilmektedir. Yani binadan alınan örnekler sonucunda incelemeler yapılacak ve yapının risk analizi oluşturulacaktır. Bu risk analizine göre belirli bir seviyenin altında kalan binalara riskli yapı belgesi verilmektedir.

Sonrasında mal sahiplerinin güçlendirme projesi hazırlatmaları ve ruhsatlarını alarak firmalara başvurmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyet’inden resmi izin alan özel bina güçlendirme firmaları da doğru teknik ve analizlerle birlikte çalışmalara başlayacak ve binanın güçlendirilmesini sağlayacaklardır. Kısacası bina güçlendirme aşamaları bu şekildedir. Çizilen güçlendirme projesinde binanın nasıl destekleneceği ve hangi noktalarda eksik olduğu da belirtilmektedir. Sonuç olarak mal sahiplerinin aşamaları bu şekilde takip etmeleri ve işlemlere başlamaları en doğrusudur. Biz de yüklenici firmaların süreç hakkında mal sahiplerine bilgi verdiğini iletebiliriz.

Ahşap Bina Nasıl Güçlendirilir?

Ahşap binaların güçlendirilmesi genellikle beton binalara göre keskin farklılıklar içermektedir. Yani beton binalarda daha çok kolonlara takviye yapılmakta ve binanın duruşunu düzeltme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ancak ahşap binalarda sadece deprem değil, yangın gibi afetler de göz önünde bulundurulmaktadır. Kısacası ahşap bina güçlendirme çalışmaları çok daha farklıdır diyebiliriz.

Bu noktada yüklenici firmaların ahşap yapılara göre teknik belirleyeceğini ve ona göre çalışmalara başlayacağını da hatırlatmalıyız. Sonuç olarak ahşap binalarda kiriş iyileştirmelerinin, yangından korunma yöntemlerinin ve zemin desteklemelerinin etkili olduğunu aktarabiliriz.

Kaç Çeşit Bina Güçlendirme Yöntemi Var?

Bina güçlendirme işleminde yöntem sayısı epey fazladır. Çünkü bina güçlendirme çalışması tek bir metot ve yöntem üzerinden ilerlememektedir. Çevresel faktörler, binanın durumu, konumu, hasar oranı gibi etkenler mutlaka göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla riskli yapı belgesinin alınmasından sonra en uygun teknik bina güçlendirme çalışması yapacak yüklenici firma tarafından belirlenecek ve işlemler uygulanmaya başlayacaktır. Bu sebeple mal sahiplerinin de muhakkak belgelerini alarak firmalar ile görüşmeleri gerekmektedir.

Son zamanlarda bina güçlendirme çalışması yaptıran kişilerin sayısı artmakla birlikte bu işlemin çok daha masrafsız ve hızlı olduğunu söyleyebilir, yöntem belirleme sürecinde de firma yetkilileriyle görüşmenin mantıklı olduğunu aktarabiliriz. Yine de birçok bina güçlendirme yönteminin olduğunu aktarmayı doğru buluyor ve mal sahiplerine firmalar ile görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Deprem gibi doğal afetlerden korunmak için önemli olan bina güçlendirme işlemini siz de yapabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçerek Sorularınızı İletebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede sizi arayacağız