Deprem Testi ve Güçlendirme Neden Önemli?

Betonların Güçlendirilmesinde Karbon Fiber Takviyeli Polimer Yerine Cam Fiber Takviyeli Polimer Kullanılması

Deprem herhangi bir bina ve tesiste, küçük çaplı ya da yıkım ile sonuçlanabilecek veya oturulamaz duruma getirilecek, büyük çaplı hasar veren bir doğal afeti işaret etmektedir. Türkiye deprem hakkında bulunan bir ülke sınıfında yer almak ile birlikte, bütün bina ve tesislerin deprem mukavemetine karşı dirençli hale getirilmesi ve oturulabilir duruma ya da maddi manevi kayıpların önlenebilir duruma getirilmesi gerekmektedir.

Deprem ile bina ve tesisler arasındaki ilişkilerin araştırılması, uygun tekniklerinin uygulanması ve benzeri işlemlerin, güçlendirme ve takviye gibi işlemlerin yapılması gibi tüm faaliyetler, deprem testi ya da güçlendirme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Deprem testi ve güçlendirme neden önemli? Olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek ya da olası can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek, hatta ortadan kaldırmak amacıyla bu yönde işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Deprem Testi

Deprem Testi ve Güçlendirme Neden Önemli?

Yaşadığınız, ikametgah ettiğiniz ya da işletmenizin bulunduğu veya ziyaret ettiğiniz bina ve tesislerin mevcut durumlarının incelenmesi gerekecektir. Deprem durumunda, olası bir deprem hareketinde, bu bina ve tesislerin görmesi muhtemel hasarları minimum seviyeye indirmek ya da ortadan kaldırmak amacı ile bu çalışmaların yapılması gerekecektir. Çalışma nedir ya da test veya güçlendirme ne anlama gelmektedir?

Binalarda, tesislerde bulunan betonarme veya çelik donatılarının, kolonların, kirişlerin, perde betonların, temel yapılarının, duvarların incelenmesi, test edilmesi, numunelerin alınması, laboratuvar ortamında değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlara göre dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapılacak işlemlerin genel adı, test ya da güçlendirme olarak tanımlanmaktadır. Burada önemli olan, profesyonel ekipler tarafından, ilgili mühendisler tarafından ve bakanlık tarafından, onay verilmiş işletmeler tarafından numunelerin alınması, laboratuar ortamında incelenmesi, sonuçların alınıp bir hareket tarzının belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesidir.

Deprem Testi Nasıl Yapılıyor?

Test anlayışında, mevcut bina ve tesislerin, profesyonel ekiplerin, deneyimli personeller ile birlikte mühendislerin, gerekli teknolojik aletler ile gelmesi bina veya tesisi incelemeye alması, projeleri incelemesi aşamasını kapsamaktadır. Öncelik projelerin alınması, projeye göre imalatların gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edilmesidir. Mevcut bir proje üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığının görülmesidir. Yaşam alanını genişletmek, pencere açmak ya da benzer bir etken ile mevcut perde betonların, duvarların, kolon ya da kirişlerin proje dışında iptal edilmesi, kırılması, delinmesi gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığının görülmesidir. Öyle bir uygulama bulunmuyor ise, hemen arkasından tüm betonarme ve çelik donatılarda numune alınması, laboratuvar ortamında bunların incelenmesi ve olması gereken özelliklere sahip olup olmadığının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

Deprem Testi

Deprem Güçlendirme Nedir?

Yukarıda bahsedilen işlemler gerçekleştikten sonra, laboratuvar ortamında numuneler alındıktan ve proje üzerindeki tadilat olup olmadığı şeklindeki işlemler görüldükten sonra, bir rapor hazırlanmakta ve bu rapor kapsamında kolonlar, kirişler, duvarlar, temeller üzerinde gerekli takviye işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler güçlendirme olarak tanımlanmıştır. Deprem testi ve güçlendirme neden önemli? Şeklinde bir sorunun karşılığı da bu aşamada ortaya çıkacaktır. Deprem için binanın dayanıklı hale getirilmesi, mevcut sistemlerin güçlendirilmesi gibi bir uygulama ortaya çıkacaktır. Burada farklı teknikler kullanılmak ile birlikte, hangi tekniğin kullanılacağına karar verecek olan, yine gerekli test ve inceleme işlemini yapan işletmelere, personellere kalmaktadır. Güçlendirme sayesinde, taşıyıcı yük kapasitesinin arttırıldığı, binaya statik bir yük binme işleminin gerçekleştirilmediği ve binanın mevcut taşıma kapasitesi ile ilgili herhangi bir oynamanın yapılmadığı görülecektir. Bu sayede can kayıplarının, mal kayıplarının önüne geçilecek ya da minimum seviyelerde tutulması sağlanacaktır. Oturulabilir, kullanılabilir, yaşanılabilir alanlar, binalar, tesisler meydana getirilecektir. Temel prensip budur.

Bizimle İletişime Geçerek Sorularınızı İletebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede sizi arayacağız