Deprem Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Deprem Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Deprem ve bina ve tesisler arasındaki ilişki incelendiğinde, olması muhtemel bir deprem karşısında, binaların nasıl direnç göstereceği konusunda yapılan teknik çalışmalar bulunmaktadır. Bu teknik çalışmaların genel adı, deprem performans analizi olarak tanımlanmıştır. Olası muhtemel senaryolar üzerine hareket edilmekte, bu senaryolar karşısında binaların taşıyıcı sistemlerinin nasıl performans göstereceği incelenmektedir. Deprem performans analizi nasıl yapılır? Elbette ki profesyonel ekipler tarafından, ilgili mühendisler tarafından, teknolojik cihazlar ile takviye edilmiş personeller tarafından belli bir teknikler ile yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir.

Deprem Performans Analizi Nedir?

Aslında bu uygulama, mevcut bina ya da mevcut bir tesisin incelenmesi, deprem karşısında nasıl bir direnç göstereceğinin ortaya çıkarılması amacını taşımaktadır. Bilindiği üzere bina veya tesis ifadesi kullanıldığında, betonarme binalar, yığma binalar, çelik konstrüksiyon binalar, ahşap binalar gibi kullanım tesisleri akla gelmektedir. Yaşam alanlarının olması ya da işletmelerin veya benzer alanların bulunması muhtemeldir. Burada çelik donatıların, beton donatıların, ahşap yapıların ya da çelik konstrüksiyonların teknik özellikleri incelenmekte, bir sallantı yani deprem esnasında nasıl tepki vereceği ortaya çıkarılmaktadır.

Dayanıp dayanmayacağı, ağır yük taşıma özelliğini koruyup korumadığı, yapılan deneyler ile ortaya çıkarılmaktadır. Deney anlayışında ise, numune alınması, laboratuvarlarda incelenmesi, standartların görülmesi gibi tekniklerin uygulandığı görülmektedir. Betonlardan numune alınması, çelik konstrüksiyonlardan numune alınması, ahşap yapılardan numune alınması, demir donatılardan, yani kolonlar, kirişler, perde betonlar, temeller içerisinde bulunan demirlerden numune alınması ve teknik özelliklerinin incelenmesi işlemlerinin genel adıdır.

Deprem Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Deprem Performans Analizi Kimler Tarafından Yapılır?

Bu yönde bir işlemin yapılmasında etkili olan, bakanlık tarafından onay verilmiş teknik ekipmana, mühendise, araç gereçlere sahip olan işletmelerin ilk gerçek ya da tüzel kişilik olması muhtemeldir. Bu konuda elbette ki herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken detay, performans analiz çalışmasını yapacak işletmelerin yeterli mühendise, yeterli araç, gereç, teknolojik ekipmana ve bakanlık onayına sahip olmasıdır. Bu yönde bir işletmeye, gerçek ya da tüzel kişiliğe başvuru yapmanız durumunda, gereken teknik desteği alacağınızı bilmelisiniz.

Deprem Performans Analizi Nasıl Değerlendirilir?

Deprem performans analizi nasıl yapılır? Bu sorunun karşılığında projelerin incelenmesi, proje dışına çıkılıp yapılmadığının görülmesi, mevcut bir proje üzerinde oynama yapılıp yapılmadığının ön plana çıkarılması temel ilkedir. Bundan sonra binaların ya da tesislerinin, yığılma binaların, çelik konstrüksiyon binaların, betonarme binaların, taşıyıcı sistemleri üzerinde inceleme yapılmaktadır. Taşıyıcı sistem de kullanılan malzemelerin evsafları, laboratuvar ortamında ortaya çıkarılmaktadır. Burada elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde, özellik ile taşıyıcı sistemlere nasıl bir teknik ile müdahale edileceği ortaya çıkarılmaktadır. Karbon fiber güçlendirme yapılması ya da diğer güçlendirme tekniklerinin, mantolama, donatı, takviye ve benzeri güçlendirme teknikleri uygulanıp uygulanmayacağına karar verilmektedir.

Karar verici makam, inceleme işlemini gerçekleştiren teknik personeller olacaktır. Hangi tekniğin kullanılacağında belirleyici olan nedir? Belirleyici olan, binada taşıyıcı sistemlerin analiz çalışmalarına, performans çalışmalarına verdiği tepkidir. Buna göre uygun bir teknik uygulanacaktır ancak, burada dikkat edilecek bir detay bulunmaktadır. Bu detay, mevcut binanın ya da tesisin statik hesabına dikkat edilmesidir. Her teknik, her bina ve tesis de uygulanamaz. Binaya aşırı yük getirecek bir sistemin uygulanması, güçlendirme anlamına gelmeyecek, tam tersine binaya ekstra yük bindirecek ve bu yük sayesinde, en küçük bir deprem hareketinde dahi, binanın hasar görme ihtimali maksimum seviyeye çıkarılacaktır. Bu yüzden her zaman profesyonel işletmelerden destek alınması, buna göre hareket tarzının belirlenmesi gerekmektedir.

Bizimle İletişime Geçerek Sorularınızı İletebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede sizi arayacağız