Bina Güçlendirme Çeşitleri Nelerdir?

Bina Güçlendirme Çeşitleri Nelerdir

Kentsel dönüşümün yaygın olması ile hemen herkesin dikkat ettiği bina güçlendirme çalışmaları, son zamanlarda oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Bunun nedeni ise çarpık yapılaşma, deprem gibi felaketlerde binaların çökmesi ve birçok hayatın solup gitmesidir. Üzerinde durulacak esas konu bina güçlendirmedir. Peki bina güçlendirme nedir? Bina güçlendirme çeşitleri nelerdir?

Ülkemizin deprem bölgesinde bulunması nedeniyle bina sahipleri herhangi bir risk olup olmadığı konusunu araştırmaktadır. Binaların taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak ve kötü sonuçları önemek bina güçlendirme ile mümkündür. Binaların onarımı yapılarak sağlamlık kazanması hem kolay hem de ekonomik yollar ile yapılmaktadır. Önemli olan bu çalışmayı uzman bir ekibe ve mühendislik firmasına yaptırmaktır. Öncelikle uzman ekip binanın güçlendirmeye ihtiyacı olup olmadığına karar verir. Geoteknik mühendisinin yapacağı ön çalışmalar ile binanın güçlendirme için uygunluğuna karar verilir. Binanın taşıyıcı sisteminin durumu, köşe ve kenar kolonlarının durumları iyi saptanmalıdır. Bina beton kalitesi düşük ise ya da projede belirlenen kat sayısından daha fazla kat çıkılmış ise güçlendirme için çalışmalar yapılmalıdır.

Yapılacak çalışmalarda kirişlerde mesnet, açıklık, aynı katta bulunan kolonların yardımlaşmaları hususları göz önünde bulundurulmalıdır. Kontroller sırasında beton kalitesi, taşıyıcı sistemin düzenlilik durumu kontrol edilir. Binanın taşıyıcı sisteminde bir hasar varsa güçlendirme işlemine gerek duyulur. Kiriş mantolama, temel kuvvetlendirme, ek perde gibi işlemler uygulanabilir. Bu şekilde yeniden inşa edilmiş bir bina halini alır. Bu nedenle çok fazla tercih edilmektedir. Herhangi bir binayı yıkıp yenisini yapmak oldukça masraflıdır. Bunun yerine bina güçlendirme çalışmaları hem daha az masraf, hem de daha sağlıklı olacaktır. Bina güçlendirme çalışmaları nelerdir diye araştırdığımızda betonun bu konudaki üstün rolü anlaşılacaktır.

Binaların yıkılmasına sebep olan en büyük faktör, eksik malzeme veya temelindeki sorunlardır. Yapılan çalışmalar günümüzde hala sağlıksız yapıların mevcut olduğunu göstermektedir. 1999 depreminde sırf bu yüzden pek çok ailenin ocağı sönmüştür. Bina güçlendirme ile birlikte olası can kayıpları en aza indirilmektedir.

Bina güçlendirme sürecinde hazırlanacak raporda zemin türü bilgileri yer almalıdır. Zemin türü bilgileri nasıl bir yöntem izleneceğini de bizlere gösterecektir. Uzman ekip bina üzerinde testler yapacaktır ki bu ön çalışma raporları projenin nasıl yapıldığı, dayanıklılık durumunu ortaya koymaktadır.

  • Bina güçlendirme çeşitleri nelerdir dediğimizde;
  • Betonarme ile güçlendirme
  • Çelik konstrüksiyon ile güçlendirme
  • Karbon Elyaf (CarbonElyaf) ile güçlendirme
    sıralayabiliriz.

Çimento ve paslanma önleyici maddeler yapılacak çalışmada önemli yer tutar. Özellikle yük taşıyıcı bölgeler, kolonlar iyi incelenmelidir. Bazı binalar duruma göre sadece mantolama ile güçlendirilebilmektedir. Gerekiyorsa temelin derinleştirilmesi veya kolonların genişletilmesi işlemleri uygulanmalıdır. Betonarme desteği ile ortalama bir ayda güçlendirme çalışmaları tamamlanabilmektedir. Bir binanın beton kalitesi o binanın gücünü gösterir, onun ne denli dayanıklı olabileceğini ispatlar. Fakat beton kaliteli değil ise bir evin depreme karşı dayanıklılığının %50’nin altına düşebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bina güçlendirme çeşitleri içinde beton en az maliyetli ve en güvenli yöntem olarak görüldüğünden daha çok tercih edilmektedir. Önceden yapılmış binalarda kaliteli beton kullanılmadığı günümüzde araştırmalar esnasında ortaya çıkmaktadır. Bu da olası depremde bir evin kağıt gibi yıkılmasına sebep olmaktadır. Şimdi teknolojik gelişmelerin de yardımıyla bir evin beton kalitesini ve depremde yıkılma olasılığı belirlenmektedir. O nedenle beton kalitesi bir evin her şeyidir demek doğru olacaktır. Bir diğer malzeme olan çelik kolon güçlendirmede sıklıkla kullanılır. Çevrenizde inşaatlara baktığınızda kolonlardaki çelik kullanımını fark edebilirsiniz. Çelik güçlü yapısıyla depreme karşı dayanıklılıkta önemli bir rol oynar.

Bina güçlendirme çeşitleri nelerdir dendiğinde başka bir alternatif olarak karbon elyaf karşımıza çıkıyor. Cazip bir diğer yöntem olan karbon elyaf ise günümüzde yeni yeni kullanılmaya başlanmış, verdiği olumlu sonuçlar ile yaygınlaşmaya başlamıştır. Ana maddesi karbon ve reçine olan karbon elyaf 0.5 milimetre kalınlığa sahiptir. Kolonu koruyucu özelliği vardır. Kolona kağıt gibi sarılır ve neredeyse çelik sarılmasına eş değerdedir. Karbon elyaf oldukça kullanışlı ev sakinleri için de oldukça tercih edilebilecek bir yöntemdir. Bunun nedeni karbon elyaf ile güçlendirme, ev halkının evden ayrılmasına gerek duymadan 1,5 ayda tamamlanabilmektedir. Uygulanacak yöntem yapılacak çalışmalar neticesinde ortaya çıkacaktır. Bina için hangi yöntemin en sağlıklı olacağı uzmanlar tarafından belirlenebilir.

Bina dayanıklılığı bizim güvende yaşamamız için önemli bir unsurdur. Bina güçlendirme çeşitleri nelerdir, araştırarak bunu kendimiz bulabiliriz. Sevdiklerimiz ile birlikte yaşadığımız veya çalıştığımız bir yerin risk taşıyıp taşımadığı önemlidir. Günümüzde göz ardı edilmemesi gereken konulardan birisi olan bina güçlendirme uygulanacak teknikler ile şimdi çok hızlı ve kolay bir hal almıştır. Risk unsuru taşıyan yerlerde hayatımızı devam ettirmek hem bizim için hem de sevdiklerimiz için büyük bir sıkıntı teşkil eder. Bu nedenle böyle bir durumdan emin olmak, herhangi can alıcı bir tehlike ile karşı karşıya kalmamak için mutlaka gerekli kontroller yapılmalıdır.

 

Güçlendirme Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!