Beton ve Ahşap Epoksi Enjeksiyonu

Beton ve Ahşap Epoksi Enjeksiyonu

Epoksi Enjeksiyonlu Çatlakların ve İçi Boş Ovaların Onarımı

 

Epoksi Yapısal Beton ve Ahşap Onarımı / Su Yalıtımı

 

Aşağıdaki makale, enjeksiyon sisteminin hatalı veya yanlış kurulumundan korumaya yardımcı olmak için reçine enjeksiyon sistemleri hakkında yazılmıştır.

 

Günümüzde epoksi sistemlerinde mevcut olan en çok yönlü, problem çözücü ürünlerden biri Epoksi Enjeksiyonlu Reçine’dir. Bir köprü abutmentinin epoksi enjeksiyonu Epoksi enjeksiyon ile betonun yapısal olarak restorasyonu çoğu kez değiştirmeyi tamamlamanın yegane alternatifidir. Bu nedenle büyük maliyet tasarrufu sağlar. Enjeksiyon inşaat demiri korur ve su sızıntısını durdurur.

 

Beton çatlaklarının epoksi enjeksiyonu onlarca yıldır kullanılmaktadır. Doğru kurulduğunda, kurulumdan hemen sonra da çalışıyor.

 

Epoksi Enjeksiyonlu Reçine, çatlakların bir araya getirilmesi için bir sistemdir. Bu kaynak orijinal olarak beton içine konan orijinal mukavemeti ve yükü geri yükler. Epoksi enjeksiyonu, beton tasarımın amaçladığı yapısal kaliteyi geri kazandırır. Bir başka deyişle, koşulların çoğunda somut olarak yeni kadar iyi olur. Hava, su, kimyasal maddeler, enkaz ve diğer kontaminasyona geçirimsiz bir mühür oluşturur.

 

 

 

 

Üretan reçine gibi diğer su yalıtım enjeksiyon sistemleri, çatlamayı sudan sızdırmaz hale getirecek, ancak elemanı yapısal olarak onarmayacaktır. Bir üyeyi yapısal olarak tamir etmemek üyeyi ek yapısal bozulmaya karşı savunmasız hale getirir. Bir epoksi enjeksiyon onarımının sağladığı bu yapısal avantaj, çoğu durum için onu en iyi seçim haline getirir.

 

Bir çatlak açıkçası, gerilimler, yetersiz tasarım, yetersiz kürlenme vb. Sebebiyle başarısızlığın bir işaretidir. Yapısal bir çatlamanın tehlikelerinden biri, takviye çubuğunda sahip olduğu etkidir. Takviye, betonun ana yapısal değerlerinden birini temsil eder.

 

Hazırlanmamış bırakılan çatlaklar, nem, yol tuzları ve diğer kirleticilerin nüfuz etmesine ve inşaat demirine saldırmasına izin verir. İnşaat demiri bozulur, beton değerindeki yapısal Epoksi Enjeksiyonunu kaybeder. Bütün yapıyı kaybetmek çoğu kez sonuçtur. Gösterilenleri yüzlerce ihmal köprüde ABD’de görebilirsiniz.

 

Epoksi enjeksiyon reçinesinin iki amacı vardır. Birincisi, zararlı nem girişini önlemek için çatlağı etkili bir şekilde sızdırmaz hale getirir. İkincisi, yapıyı monolitik olarak birbirine kaynatır. Çoğu kişi yapının bu kaynağının onarımın en önemli sonucu olduğunu varsayar. Aslında en önemlisi, inşaat demirini sızdırmaz hale getirmek ve onu bozulmasını önlemektir.

 

Enjeksiyonun sızdırmazlık özellikleri takviyenin erken bozulmasını önler. Bu, yapısal kaynaktan eşit veya bazı durumlarda daha büyük önem taşıyabilir. Teorik olarak bu kaynak efekti elde etmek her zaman istenebilir.

 

 

Çatlak Analizi

 

Betonun tüm onarım ve rehabilitasyonunda olduğu gibi, başlangıçtaki iş analizi de en önemli adımdır. Epoksi Enjeksiyonlu Reçine beton çatlaklarını kaynaklaştırır, ancak tabii ki çatlamanın nedenini onaramaz.

 

Çatlamanın kesin nedenini veya nedenlerini belirlemek için her bir potansiyel enjeksiyon uygulamasını analiz edin. Çatlama sorununun düzeltilmesi oldukça basit olabilir veya tasarım değişiklikleri yapmak zor olabilir.

 

Tasarım değişiklikleri gerektiğinde bir yapısal mühendisle görüşün. Enjeksiyona başlamadan önce bunu yapın. Enjeksiyon yoluyla çatlakların onarımı bu tasarım değişiklikleri sonrasında etkilidir. Çatlamanın orijinal sebebini mümkün olduğunca sabitleyerek gelecekteki çatlakları önleyin.

 

Park garajları, yapısal bir mühendislik analizi gerektiren çatlama probleminin bir örneğidir. Epoxy Enfeksiyon genellikle genişleme / daralma için yetersiz tasarım, otopark garajında ​​yapısal çatlamaya neden olur. Yeterli genleşme derzi yoksa bir çatlak enjekte etmekten kaçının. İnşaat demirinin çeliğin erken bozulmasını tamamen engelleyecek şekilde kapsüllemiyor. Genelde ek eklemlere ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle çatlama problemlerinin analizi kritik öneme sahiptir.

 

 

 

Enjeksiyonluk Preparat

 

Maksimum sonuçların sağlanması için doğru iş hazırlığı şarttır. Enjeksiyondan önce hazırlanması daha da önemlidir. Reçine çatlamaya başladığında geri dönüş yok. Enjeksiyon portlarını ayarlamak için en etkili iki sistem:

 

 

Genel Amaçlı Kullanım için Yüzey Limanları delinen

Özel Kullanım Uygulamaları İçin Liman Ayarı

 

Sondaj işleminin, vakum ekli döner matkap mandreli ve oyuk matkap ucu ile gerçekleştirileceği matkap tipi bağlantı noktalarını kullanmak için yapılması önemlidir. Beton tozu enjeksiyon işlemlerine çeşitli şekillerde zararlı olabilir.

 

Bir çatlak yakınındaki matkap deliğinde kalan toz, çok düşük viskoziteli enjeksiyon reçinesiyle birleşerek yarı pasta oluşturabilir. Bu macun reçinenin akışını yavaşlatabilir veya engelleyebilir. Katı bir matkap ile çok sıkı bir çatlak delinmek çatlağın içine tozu zorlar. Bu çatlamayı reçine akışından sızdırmaz hale getirir. Delme prosedürlerinde kısayollara izin vermeyin! Bununla birlikte, çoğu uygulama için yüzey yolu en kolay ve etkili yöntemdir.

 

Bağlantı noktalarının aralıklarının belirlenmesi oldukça deneyimli bir aplikatör tarafından yapılır. Bu aralık, çatlak ve beton yüzeyin derinliğinin sızdırmazlığının bir faktörüdür. Aralık normalde dört (4) ve sekiz (8) inç arasında.

 

Port Ayarı ve Sızdırmazlık Epoksi Enjeksiyon Yüzey Portu

 

Bağlantı noktalarını doğrudan çatlaklar üzerinde hizalayın. Enjeksiyon reçinesinin çatlağın içine akmasına izin verir. Conta yüzeyinde çatlaklar. Çatlakların dış yüzeyini sızdırmaz hale getirmek Epoxy Gel tipi Bonder ile yapılır.

 

 

 

Sistemi Test Etmek

 

Tanımlanmayan çatlakları veya çatlamada toz veya pislik olup olmadığını test edin. Bu test, çatlak alanına su enjekte edilerek yapılabilir.

 

Çatlaklarda kalan su enjeksiyon işlemini veya Epoxy.com Enjeksiyon Reçinesini iyileştirmeyi etkilemez. Daha ağır enjeksiyon reçinesi suyu çatlaklara zorlar. Su enjeksiyonu, kırık alanları temizlemeye yardımcı olur. Daha da önemlisi, beklenmedik durumlardan kaçınmaya yardımcı olması. Çatlakları yıkamak için kullanılan bu süreç, daha çok deneyim müteahhitleri tarafından atlanır; bu müteahhitler, reçine akışının sadece onlara bakarak olup olmadığını anlayabilirler. Ancak şüpheniz olduğunda su testi şarttır.

 

Çatlaklar algler içeriyorsa, bakır sülfat içeren klorlu su enjekte edilir. Pompalandıktan sonra bu karışım gece boyunca bırakılır. Ertesi sabah çatlak içine tatlı su pompalayarak boşaltılır. Bu, reçine enjeksiyonu başlamadan önce dışarı akar.

 

Zımpara, yatay bir döşeme çatlağının tabanında birikir. Çözünen kalsiyum hidroksitin çıkardığı çatlamada su nedenidir. Su, havadaki karbondioksit ile reaksiyona giren kalker oluşturan kireci terk eden yüzeyde buharlaşır. Çatlağın iç kısmı sıklıkla kalker içermez ve enjeksiyon için uygun hale getirir.

 

 

REÇİNE ENJEKSİYONU

 

Herhangi bir endüstri standardı 2: 1 enjeksiyon makinesi veya Epoksi işlemleri için tasarlanmış Epoksi Enjeksiyon Tabancası ile epoksi reçine enjeksiyonu Enjeksiyon reçine, kaliteli kurulumun sağlanmasının tek yoludur. Tek komponentli kauçuk tabancalar, basınç kapları veya benzeri parti ekipmanları enjeksiyon için uygun değildir.

 

Manuel Epoksi Enjeksiyon Tabancası, bir epoksi enjeksiyon makinesine alternatif olarak, 450 ml’lik ikili enjeksiyon sistemini sunmaktadır. Bu, bu reçineyi enjekte etmek için ikili silindir tabancası ve statik karışım tüpleri kullanır.

 

Çoğu uygulama için basıncı 40 ps.s.i sınırlayın. Aşırı basınçlar, Epoksi Beton Enjeksiyonu çatlağına ek stres yaratabilir. Aynı zamanda hidrolik kaldırma, kırılmış alt tabakanın kopması veya çatlamanın daha da uzaması da oluşturabilir. Düşük basınçlar, derin penetrasyon için kademeli reçinenin çatlağa akmasına izin verir. Dikey çatlaklarda, enjeksiyon en alçak noktadan başlar ve çatlak alanında yukarı doğru devam eder. En düşük portu enjekte ederken, reçine bir sonraki yüksek porta akar ve dışarıya akar.

 

Saf reçine bir sonraki port kapağını dışarı akarken, mevcut enjeksiyon portunu takın ve bir sonraki porta geçin. Ardından reçine akışı gösteren enjeksiyon limanda devam eder. Bu işlem, tüm bağlantı noktaları dolana kadar devam eder.

 

Epoksi Enjeksiyon Reçine Sistemleri, çoğu uygulama için çok düşük viskoziteli olmalıdır. Bu şekilde en küçük saç çizgisi çatlaklarında akacak. Reçine enjeksiyon noktasından birkaç metre yol kat edebilir. Bir sonraki porta ulaşmadan önce veya yüzeydeki pin deliklerinden geçmek biraz zaman alabilir. Corping örnekleri, epoksi enjeksiyonun, küçük boşluklar ve saç çizgisi çatlakları dahil çatlakları etkili bir şekilde doldurduğunu göstermiştir.

 

 

 

Aşırı Hava Durumu Sırasında Enjeksiyon Epoksi Epoksi Enjeksiyonu

 

Soğuk bir alt tabaka, enjeksiyon reçinesinin viskozitesinde bir artışa neden olacaktır. Bu enjeksiyon oranını yavaşlatır. Sıcak bir alt tabaka, ardışık penetrasyon kaybıyla birlikte reçinenin erken sertleşmesine neden olur. Aşırı sıcak havalarda açık köprü döşemesi, 140 derecelik yükseklikleri aşabilir. Bu tür havalarda enjeksiyon işlemi yapılmadan önce özel önlemler alınmalıdır.

 

Önlem, köprüyü gölgelendirme ve su soğutmalı olabilir. Yüzey sıcaklığını daima kontrol edin. Enjeksiyon makinesi ve hortumları aşırı sıcaklıklardan izolasyon gerektirir.

 

Soğuk havada yapılan epoksi enjeksiyonu da özel tedbirler gerektirir.

 

 

 

Dondurucu koşullarda enjeksiyon çalışması yaparken, çatlaklarda buzun var olup olmadığını belirlemek kritik öneme sahiptir. Bir çatlaklar iç yüzeylerinin buzla kaplanması olup olmadığının belirlenmesi de eşit derecede önemlidir. Bunların altına enjekte edildiğinde, Vermont Air National Guard şartlarında Hush House’da epoksi enjeksiyon bağlantı noktası ayarı yapıldıktan sonra reçine alt katmana yapışmayacak ve hiçbir yapısal yeniden yapışma ortaya çıkmayacaktır. Genellikle enjekte ettiğiniz yapının önceden ısıtılması daha güvenlidir.

 

Bir yapının ısıtılması onu aşırı ısıtmamalıdır. Bu çatlamayı kapatır. Isı çıkartıldığında çatlak hızla açılabilir. Bu, son iyileşmeyi elde etmeden önce reçineyi yırtıyor olacaktır. Çoğu durumda dolaylı ısıtma direkt ısıtma yönteminden çok daha arzu edilir. Enjeksiyon uygulamasından önce ve sonra birkaç saat ısı ısıtın.

 

 

Estetik

 

Reçine enjeksiyonunda kullanılan mühürleyici malzemenin rengi beton gri renktedir. Kaldırmak zordur. Estetik tam bir temizlik gerektiriyorsa, sızdırmazlık malzemesi öğütülerek çıkarılabilir.

 

Su Başına Karşı Enjeksiyon Vermont Hava Ulusal Muhafızlarında Hush House’un Epoksi enjeksiyonu

 

Epoksi Enjeksiyon Reçinesinin bir suyun başına enjeksiyonu normal enjeksiyondan biraz farklı prosedür gerektirir. Bir çatlaktan su akıyorsa, hidrolik bir çimento (hızlı ayar) uygulandığında çatlaklar sızdırmaz hale getirilir ve bağlantı noktaları ayarlanır. Epoksi pastalar bu tür ıslak koşullar altında kurulmaz. Hidrolik çimento çatlakları sızdırmaz hale getirir ve tüm su akışını enjeksiyon portlarından yönlendirir.

 

Hidrolik çimento hızlı ayarlıdır, ancak bir Enjeksiyon Yalıtıcısı için gerekli kuvvete sahip değildir. Epoxy Beton Bonder enjekte ederken patlamaları veya sızıntıları önleme gücüne sahip olabilir. Hidrolik çimento sonra Epoksi Beton Bonder uygulanır. Bu, bu sorunu çözdü.

 

Enjeksiyon işlemi daha önce açıklanan prosedürleri izler. Enjeksiyon reçeni suyun çatlamadan dışarıya ve komşu limanlara itilmesini sağlar. Reçinin kehribar rengi vardır ve suya benzemez. Saf reçine, üst kapaktan üst üste gelmeden önce üst kapaktan akar. Su başkanı, kullanılan enjeksiyon basıncının arttırılmasını gerektirecektir.

 

 

 

DELAMİNASYONLARI VE DÜŞÜK PLANLARIN ENJEKSİZLENMESİ

 

Beton yapıların delaminasyonu, enjeksiyonun seçici onarım sağlayabileceği bir alandır. Başlıca örnek, köprü güvertesidir veya kendinden destekleyen diğer yapılardır. En yaygın delaminasyon betonu kesmektir. Bu genellikle üst inşaat demetinde.

 

Bir diğer ortak durum, beton köprü iskeletleri yeniden döşeneceğinde gelişen içi boş uçaktır. Eski iskeleler yeni betonla kaplanmıştır. Bu tür uygulamalardaki boşluklar, özellikle eski iskelenin pürüzsüz bölümlerine karşı ortaktır. Çatlama, içi boş düzleme dik yüzeyde meydana gelir.

 

Bu delinmiş alan yüzeyden kimyasal nüfuza ve takviye çubuğuna saldırabilecek neme maruz kalır. Delaminasyon tamir edilmezse, trafik bölünmüş üst beton tabakanın üzerine çarparak alanın dışarı atılmasına neden olur. Donma-Çözünme hasarı beton parçalarını da koparacak. Dondurularak çözülme sayısı arttıkça, bu serbest çözülme sırasında çatlaklardaki su ne kadar çok olursa, betonun hasar o kadar büyük ve çabuk olur.

 

Delaminasyonları sürükleme zinciri, çekiç veya sondaj cihazı ile eşleyin. Hasar gören alan, delaminasyonun boyut ve şekline bağlı olarak, reçine akışı için delinen dört (4) limandan daha az gerektirmez. Bu, bulunabilecek suyun tutulmasını engeller.

 

Delaminasyon normalde takviye çubuğu boyunca uzanan içi boş düzlemlerdir. Delaminasyona enjekte edildiğinde, reçine bu oyuk planlanan alanları izleyecek ve boşlukların doldurulması için birkaç adım ilerleyebilir.

 

SONUÇ

 

Epoksi Enjeksiyon Sistemleri, üreticilerin tavsiyelerine göre kullanıldığında beton çatlaklarının, delaminasyonların ve boşlukların tamirinde çok etkilidir. Epoxi Ürünlerinden veya diğer beton tamir ürünlerinden maksimum performans sağlamak için iş analizi ve doğru hazırlama çok önemlidir. Doğru ekipman kritiktir. Doğru kurulum sürekli karıştırma epoksi enjeksiyon makineleri daima istisna olmaksızın kullanılmalıdır. Enjeksiyon personeli ve yönetim, işi ilk seferinde doğru yapmak için eğitim ve tecrübeye sahip olmalıdır. Epoksi enjeksiyonu ilk seferinde yapılmalıdır. İkinci şansımız yok. Bu nedenle, enjeksiyon çalışmalarınızın iyi eğitimli ve donanımlı, deneyimli bir personel tarafından yapılması önemlidir.