Beton Güçlendirme ve Uygulamaları

Beton Güçlendirme ve Uygulamaları

Beton güçlendirme ve uygulamaları, betonarme takviye ve beton kombinasyonu çeşitli inşaat işlerinde uygulamalara sahiptir. Betonarme, çelik konstrüksiyon için çoğunlukla tercih edilen önemli bir materyal olup, çok yönlülüğü, uyarlanabilirliği ve yangın ve korozyona karşı direnci önemsiz bakım masrafları ile sonuçlanmaktadır.

Daha kaliteli çimentoların geliştirilmesi, farklı yapı türlerinde kullanılmak üzere daha iyi beton mukavemeti ve dayanıklı beton ile sonuçlanmıştır.

Beton Uygulamaları:

Beton Uygulamaları, betonarme, konut ve ticari yapılarda zemin ve tavan plakaları, kolonlar ve kirişlerin inşası için idealdir.

Mevcut eğilim, çelik köprülerle karşılaştırıldığında estetik açıdan üstün ve ekonomik yapılara neden olan küçük, orta ve uzun yayların köprüleri için betonarme takviye etmektir. Modern betonun gelişmesinden dolayı betonun istenen özellikleri beton dayanım ve dayanıklılığı her türlü yapı için başarılabilir.

Yerden tutma yapılarında takviyeli betonun tipik kullanımı, köprü için abutmentler ve topraklı dolgular için istinat duvarları içerir.

Betonarme, yer ve tepe tankları gibi su tutma yapıları ve yer çekimi ve kemer barajları gibi hidrolik yapılar için idealdir. Malzeme su depoları, spor stadyumları ve konferans salonları için geniş kubbelerin inşası için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kirişlerden ve döşemelerden oluşan betonarme ızgaralı zeminler, sütun boşluğunun şart olduğu zorunlu konferans salonları gibi geniş alanları kaplamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Uçak askıları için, ince dairesel plakalar ve derin kenar kirişlerden oluşan RCC kabukları ekonomik bir çözüm sağlar.

Betonarme katlanır plaka yapısı, çatının altında geniş sütun boşluğunun gerekli olduğu endüstriyel yapılar için kullanılmıştır.
İskeleler, rıhtım duvarları, gözetleme kuleleri ve deniz feneri gibi deniz yapılarının inşası için kıyı bölgelerinde korozyonun yakın olduğu yerlerde. Kıyı alanlarındaki depolar için RCC kafesleri çelik kafesten tercih edilir.

RCC kutupları neredeyse güç nakillerinde çelik direklerin yerini almıştır. TV iletimi için uzun kuleler mutlaka RCC kullanılarak oluşturulmuştur.

Çok katlı betonarme binalar hem konut hem de ofis kompleksleri için rutin olarak benimsenmiştir. Fabrikalarda ağır iş zeminlerinde RCC, aşınma ve yıpranma direnci ve geliştirilmiş dayanıklılık nedeniyle ideal bir şekilde uygundur.

Atomik yapılarda, RCC yüksek mukavemetli ve yüksek yoğunluklu betonun üstün radyasyon emme özelliklerinden dolayı basınçlı kap yapımı için çelikten yana tercih edilir.

Prekast ve yerinde dökme betonarme kazıklar, köprüler ve binalar gibi farklı yapıların temelleri için kullanılmıştır. RCC aynı zamanda karayolları ve havaalanı pistleri için kaldırımların inşasında da kullanılır.

RCC, basitten karmaşık yapılara kadar inovatif bir malzemedir. Çimento ve çeliğin kalitesinde önemli ilerlemeler kaydedilen RCC, 21. yüzyılda yeni uygulamalar ve yaygın kullanım bulmaya devam edecektir.

 

Beton Güçlendirme ve Uygulamaları İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!