Fabrika Güçlendirme Nedir Nasıl Yapılır?

Fabrika Güçlendirme Nedir Nasıl Yapılır

Oldukça geniş bir anlamı ifade eden fabrika; genel olarak bir ürünün imalatı, montajı, değerlendirilmesi gibi işlemlerin yapıldığı büyük ölçekli iş yerleridir. Bu işyerlerinin kurulu olduğu binalarda, zaman içerisinde çeşitli sebeplerle deformasyonlar, çürümeler, çatlaklar gibi dayanıklılığı olumsuz etkileyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Fabrika güçlendirme uygulaması, tam olarak bu olumsuz sonuçların, yapılacak müdahale ile ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Fabrika güçlendirme nedir? nasıl yapılır? Sorusuna kısaca bu şekilde yanıt vermek mümkündür. Fabrika güçlendirme uygulamasında yapılacak işlemler ve bunun yöntemleri, binanın mevcut durumu, hasarın derecesi ve konumu ile doğrudan ilgilidir. Betonarme binalarda, kolon veya kirişlerde meydana gelen deformasyonlar insan sağlığı ve sermaye bütünlüğü üzerinde her an büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Fabrika güçlendirmesi ile bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Fabrika Güçlendirme Yapılış Sebepleri

Birçok insanın içerisinde bulunduğu, son derece pahalı makinalar, hammadde veya imal edilen maddelerin bulunabildiği fabrikalarda, bina sağlamlığı ve dayanıklılığı son derece büyük bir önem taşımaktadır. Fabrika güçlendirme yapılış sebepleri başında, binalarda her hangi bir sebepten dolayı ortaya çıkan, binaların dayanıklılığını olumsuz etkileyen faktörlerden kaynaklıdır. Bu durumda yapılacak en ekonomik ve en güvenilir işlem; fabrika güçlendirme uygulamasıdır. Yapılması hayati önem taşıyan fabrika güçlendirme ile büyük bir maddi kaybın ve can kaybının önüne geçilebilmektedir. Bu uygulamanın yapılış sebebi; binaların her ne sebeple olursa olsun, tamamen kullanılamaz hale gelmesi veya hayati riskler taşıması sebeplerinden kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda, zaman geçirilmeden fabrika güçlendirme işlemi yapılarak ortaya çıkabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmektedir.

Fabrika Güçlendirme İşlem Süresi

Yapılması hayati önem taşıyan fabrika güçlendirme işlemi, her ne sebepten dolayı yapılıyor olursa olsun, hızlı bir şekilde yapılması son derece büyük bir önem arz etmektedir. Fabrika güçlendirme işlem süresi, ne kadar kısa sürerse, üretime o kadar çabuk başlanması mümkün olmaktadır. Bölgesel deformasyon durumlarında, iş yerlerinde çalışmanın devam etmesine mani olacak bir etki olamaması durumunda, fabrika güçlendirme işlemi bölgesel olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum da işletmenin durmadan faaliyetlerini sürdürebilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için uzman raporuna ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Fabrika Güçlendirme Çalışma ve Uygulamaları için bizi arayabilirsiniz. Tıklayınız!

Galeri sayfamızdan görsellerine ulaşabilirsiniz. Tıklayınız!