Cam Elyaf Nedir?

Cam Elyaf Nedir

Cam elyafı, dünyanın her tarafında kullanıma uygun sisli kum, kireçtaşı, asitrobik, alüminyum ve magnezyum karışımından elde edilen çok ince cam telciklerinden üretilen bir maddedir. Alkalisi düşük ”E” camının, 5-20 mikron çaplarında ince lifler halinde çekilmiş türüdür.

Cam Elyaf Kullanım Alanları

Cam elyafı başlangıçta termoset yapıdaki plastiklerin takviyesinde kullanılırken, günümüzde termoplastiklerin takviyesinde de hızla gelişmektedir.

Cam elyafı üretiminde büyük bir ısıtma tankında üretilen cam, değerli madenden yapılmış bir elekten geçirilerek, yukarıdan aşağı V biçiminde püskürtülen iki basınçlı hava ya da buhar jeti arasında yaklaşık 1 mm kalınlığında iplikler haline dönüştürülür. Isıyla yapışkan hale gelen reçine yardımıyla döner bir kayış üzerine yapışan 20-25 cm uzunluğundaki bu cam iplikler, uygun bir yoğunluğa kadar sıkıştırıldıktan sonra, reçinenin katılaşması için fırınlanarak pamuk haline getirilir. Cam pamuğu en çok ısıya ve sese karşı yalıtkan ve inşaat malzemesi olarak kullanılır. Cam elyafı, bükümlü halat ve sürekli iplik olmak üzere, iki ayrı biçimde ve iki ayrı yöntemle üretilir.

İplik çapının değişmesi önemli olduğundan, üretilecek cam ısıtma tankına küçük çakıl taneleri biçiminde ve eriyen camın elekten akış yoğunluğa göre ayarlanan sabit bir hızla doldurulur. Bükümlü halat biçimi eldesi için, erimiş cam döner bir silindir yüzeyine püskürtülerek 25-30 cm uzunluğunda esnek iplikler elde edilir ve istenilen inceliğe getirilerek bir makaraya sarılır. Sonrasında ise, kullanılış amacına göre, istenirse yün ipliği gibi çekilip bükülerek dokuma ipliği ya da reçineye yapıştırılıp tabakalar halinde sıkıştırılarak yalıtkan malzeme haline getirilir. Sürekli tek tel cam ipliği elde etmek için, yüzlerce küçük deliği bulunan bir elekten geçirilip koyu bir tabaka halinde toplanan cam eriyiği hızlı dönen bir makara üzerine sarılır. Elde edilen iplik yaklaşık 5 mikron kalınlığında olduğundan, dokumacılıkta kullanılması için yüzlerce telli büklüm haline getirilmesi gerekir.

Cam Elyafın Üretim Tekniği

Cam elyafı silika, kolemanit, alüminyum oksit, soda gibi cam üretim maddelerinden üretilmektedir. Cam elyafı özel olarak tasarlanmış ve dibinde küçük deliklerin bulunduğu özel bir ocaktan eritilmiş camın itilmesiyle üretilir. Bu ince lifler soğutulduktan sonra makaralara sarılarak kompozit hammaddesi olarak nakliye edilir. Cam elyafı biçimlendirildikten sonra yıpranmaya dayanımın artması için kimyasallarla bir kaplama işlemi yapılır. Kaplama malzemesi olarak genellikle elyafın kompozit malzemeye uygulanmasından önce kolaylıkla kaldırılabilen ve suyla çözülebilen polimerler kullanılmaktadır. Elyaf ile reçinenin birbirine iyi yapışması çok önemlidir. Cam elyaflı kompozit malzemeler, takviye malzemesi ve taşıyıcı reçinenin birlikte kalıplanması ile elde edilmektedir. Bu işlem, birçok farklı metotla yapılmakla birlikte, tüm metotlarla geçerli olan esas, cam elyafının, taşıyıcı reçine ile uygun bir şekilde ısıtılabilmesidir.

Cam Elyafı Takviye Malzemeleri

Devamlı Cam Elyafı

 • Direk sarma fitil
 • Bileşik fitil

Kesikli Cam Elyafı

 • Kırpılmış demetten keçeler
 • Kırpılmış demetler
 • Öğütülmüş demetler

Cam Elyafı Kumaşları

 • Dokunmuş Fitiller
 • Dokunmuş Cam Kumaş
 • Dikilmiş Kumaşlar
 • Tek Yönlü Fitil Kumaşlar
 • Devamlı Demetli Keçe
 • Yüzey Tülü (Dokunmamış)

Cam Elyafı Üretimindeki Cam Cinsleri

Cam Tipi ve Özellikleri

A-camı Yüksek alkali oranı-düşük maliyet

C-camı Kimyasal dayanım (Yüzey tülleri)

E-camı Elektriksel özellikler

L-camı Radyasyona karşı kurşun içerir

M-camı Yüksek elastik modül

S-2 camı Yüksek çekme dayanımı

W-2 camı Paneller için yarı şeffaf

AR-camı Alkali dayanım

R-camı Yüksek çekme dayanımı

Cam Elyaf Özellikleri

Cam elyafı oldukça sağlam, yanmaz, emici olmayan, çekme ve gerilmeye dayanıklı bir ipliktir. Küçük çaplı olmaları nedeniyle hacmine göre çok geniş bir yüzey oluşturan cam elyafı, özellikle dış yalıtkan olarak kullanıldığında, kötü hava koşullarından etkilenmemesi için alkalisi çok az ya da hiç olmayan özel bir camdan elde edilir. Bu cam genellikle % 14 alüminyum, % 17 kireç ve % 4 magnezyumdan oluşur. Çekme mukavemeti yüksektir, birim ağırlık başına mukavemeti çeliğinkinden yüksektir. Isıl dirençleri düşüktür. Yanmazlar, ancak yüksek sıcaklıkta yumuşarlar. Kimyasal malzemelere karşı dirençlidirler. Nem absorbe etme özellikleri yoktur, ancak cam elyaflı kompozitlerde matris ile cam elyaf arasında nemin etkisi ile bir çözülme olabilir. Özel elyaf kaplama işlemleri ile bu etki ortadan kaldırılabilir. Elektriği iletmezler. Bu özellik sayesinde elektriksel yalıtımın önem kazandığı durumlarda cam elyaflı kompozitlerin kullanılmasına imkan tanırlar.

Cam pamuğu ve ipliği, yukarıda sayılan özellikleri nedeniyle, elektrik devre ve kablolarında ve yapılarda yalıtıcı olarak çok kullanılır. Yapılarda, sıcak su ve buhar kazanları ve borularında, soğutucularda cam pamuğu, bunların dışında kalan alanlarda daha çok bükümlü ya da tek telli cam ipliği yer alır.

 

Cam Elyaf Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!