Zemin İyileştirme

Anasayfa Zemin İyileştirme

Herhangi bir amaç ile kullanılacak bir alanın, zemini konusunda bir tereddüt yaşanılıyor ise, bu alanın üzerine ihtiyaç duyulan herhangi bir tesisin yerleştirilme işleminden önce, zemin hakkında iyileştirme, zemin iyileştirme çalışmalarının yapılması, elbette gerekecektir. Günümüzde teknolojik ekipmanlar, kimyasal malzemeler dahilinde farklı tekniklerin uygulanması ve en gevşek zeminin, en sulu, en kirli, hatta en kumlu zeminin, en yumuşak zemin bile sert bir yapıya kavuşturulması mümkündür. Elbette bu konuda öncelik sağlıklı analiz çalışmalarının yapılması, zemin türünün belirlenmesi ve belirlenen zemin türüne uygun olacak şekilde, uygun teknik kullanılıp, zeminin istenilen sertliğe ya da dayanıklılığa veya mukavemete kavuşturulmasıdır.

Zemin İyileştirme Teknikleri Nelerdir?

Öncelikli olarak tercih edilen zemin üzerine uygulanacak işlemin, yani düşünülen işletmenin binanın tesisin ya da kullanım alanının ve bu alanın bina tesis ya da işletmenin, zemine uygulanacağı yükün belirlenmesi gerekecektir. Gerekli çalışmalar yapılıp, rapor hazırlandıktan sonra, zeminin özelliğine ve hazırlanan teknik rapora göre, farklı tekniklerin kullanılması mümkündür. Taş kolon şeklinde bir tekniğin kullanılması, vibro kompaksiyon şeklinde bir tekniğin kullanılması, dinamik kompaksiyon şeklinde bir tekniğin kullanılası, jet grout tekniğininin kullanılması mümkündür. Ayrıca, derin karıştırma ya da enjeksiyon işleri veya rıc rapıd ımpact compactor tekniğinin kullanılması da mümkün olacaktır. Bahsedilen işlemlerin herhangi bir tanesinin yapılabilmesi için, zemin etüt çalışması maksimum derecede önem arz etmektedir.

Zemin İyileştirme Teknikleri Nasıl Uygulanır?

Her bir tekniğin elbette kendine has uygulama yöntemleri bulunmaktadır.

Rıc rapıd ımpact compactor tekniği; Tamamen yumuşak zeminlerin gevşekse, zeminin sıkıştırılması için kullanılan bir tekniği işaret etmektedir. Mevcut özelliklere sahip zemin yüzeyine, en fazla 7500 kilogram ağırlığında bir malzemenin, kontrollü bir şekilde önceden belirlenmiş olan bir yükseklikten, teknik hesaplar ile yapılmış ve ortaya çıkarılmış bir yükseklikten, zemin üzerinde konulmuş bir darbe plakasına, sürekli çarpması neticesi ile ortaya çıkarılan bir zemin iyileştirme tekniği olduğu dikkat çekmektedir.

Enjeksiyon işleri; Aslında inşaat tekniğinde sızdırmazlık ve benzeri özelliklerde kullanılan teknik ile benzerlik göstermektedir. Delgi enjeksiyon işleri olarak tanımlanmıştır. Zemin güçlendirme çalışmalarında geçimsiz perde oluşturulması, beton kaya gibi enjeksiyon sistemlerinin kullanılması, yani zemine özel kimyasalların, beton içerecek şekilde ya da içermeyecek şekilde, enjekte edilmesi anlamına gelmektedir.

Derin karıştırma uygulaması ise; Yumuşak veya gevşek kum zeminlerde uygulanan bir sistemi işaret etmek ile birlikte, yerinde, Çimentolu malzemeler ile zeminde karıştırılma yapılması anlamına gelmektedir. Dengi makineleri kullanılmaktadır. Makinenin kanalları aracılığı ile zemine çimentolu maddeler ile enjekte edilen bir malzeme bulunmakta ve bu sayede, zemin içerisinde karıştırma uygulaması ile birlikte, zeminin mukavemeti artırılmaktadır.

Jet grout; En fazla kullanılan tercih edilen teknik işlemler ya da zeminler için en iyi iyileştirme işlemleri arasında gösterilmektedir. Farklı özelliklere sahip zeminlerin sertleştirilmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çimento harcından meydana getirilmiş enjeksiyon şerbeti hazırlanmakta, karıştırmakta ve zemin delgi makineleri ile enjeksiyon işlemleri kapsamında verilmektedir. Burada püskürtme deliğinden karışım çıkmakta ve çevresinde yer alan zeminin doğal yapısını tahrip edip, karıştırmakta ve aynı zamanda, bir kolon görevini görmektedir. Burada da sertleştirilen ya da iyileştirilen zemin anlayışını ön plana çıkmaktadır.

Dinamik kompaksiyon; Bu uygulamaya bakıldığında, yumuşak zeminlerin, gevşek zeminlerin güçlendirilmesi amacıyla yapılan bir işlem ile karşılaşılacaktır. Zeminin yüzey kısmına önceden hesaplanmış ağırlıkların, belirli aralıklar ile birkaç defa bırakılması şekli ile uygulanan, titreşim yaratılarak zeminin iyileştirilmesi anlamına gelen bir tekniktir.

Vibro kompaksiyon; Suya doygun olduğu görülen, çok gevşek olan, kumlu hidrolik dolgularda uygulanan özel bir tekniği işaret etmektedir. Su jeti olarak isimlendirilen sistem ile gevşek malzeme gönderilecektir. Vibrasyon sonucu açılan deliğe stabilize işlemi yapılacaktır. Böylece kuyunun tabanına kadar inilecek ve kuyunun çevresine, zemin ile birlikte sıkıştırılmış olan bir taş kolon malzemesi enjekte edilmiş ya da meydana getirilmiş olacaktır. Sayılan tüm teknikler tamamen bilgi gerektiren, bilimsel çalışmalar ve analiz çalışmaları ile ortaya çıkarılmış yöntemlerdir. Her zemine, her sistemin uygulanması gibi bir durum yoktur. Karar verici makamlar ilgili mühendislik birimleri olacaktır. Karar verilip uygulama aşamasında, mutlaka gerekli kimyasallar, gerekli alet edevatlar, gerekli yardımcı elemanlar, teknolojik cihazlar kullanılacak, yapılan işlemler sürekli kontrol altında tutulacaktır. Tüm bu işlemlerin tek bir elden yürütülmesi ya da tek bir kişi ya da kuruluş tarafından, profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi de, işteki koordinasyon ile alınacak sonuç ve ekonomik bir şekilde problemin çözümü için oldukça etkili olmaktadır.

 

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!