Mini Kazık

Anasayfa Mini Kazık

İnşaat sektöründe her geçen gün yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, her geçen gün yeni teknikler ile inşaat sektörünün talepleri karşılanmaktadır. Özellik ile temel hazırlık aşamasında, duvar yapımları ya da yeni temel açılımları aşamasında, çevre tanzimleri ve yol yapımları aşamasında kullanılan tekniklerden bir tanesi, günümüzde oldukça sık bir şekilde telaffuz edilmeye başlanmış ve karşınıza mini kazık ifadesi olarak çıkmıştır. Bunun amacı, nasıl yapıldığı, neden yapılması gerektiği gibi konularda aydınlatıcı ve teknik bilgiler yazının içeriği ile sizler ile paylaşılmıştır.

Mini Kazık İhtiyacı Neden Kaynaklanır?

Sistemin çalışma prensibine ya da ihtiyaç durumuna baktığınızda, belirli etkenler ile karşılaşacaksınız. Neden buna ihtiyaç duyulmaktadır? Bir yol yapım inşaatını, dar mahallede bir inşaat yapımını düşünmeniz gerekecektir. Yol yapımı esnasında ya da belirli bir betonarme binanın yapımı esnasında, çevre etkenlerinin yapılacak inşaatın temeline zarar vermesi ya da çevredeki binaların temellerine zarar verilmesi engellenmeye çalışılacaktır. Toprakta hareketlenme, kayma olması, yan tarafta bulunan betonarme olan ya da olmayan binaların çökme tehlikesini yaratacaktır. Bu durumu ortadan kaldırmak, kaymaları engellemek amacı ile dar inşaat sahalarında fazla yer kaybına mahal vermeyecek şekilde, bu uygulama kullanılmaktadır.

Zemine delikler açılmakta, deliklerin içerisine donatı yani demir donatı konulmakta, özelliğine göre, kullanılan alana ya da zemine göre, demir donatının ve açılan deliklerin içerisine beton basılmakta ve yan cephede meydana gelecek kaymalar, çatlamalar, yıkılmalar engellenmektedir. Tercih edilen ya da edilmesi gereken yöntemlerden bir tanesidir.

Neden Mini Kazık Tercih Edilmeli?

Bunun tercih edilmesinin gerekçeleri belirlidir. Dar inşaat alanlarında kullanılmaktadır, fazla yer kaybına engel olunmaktadır. Özellik ile şehir içlerinde, bitişik binalarda uygulanacak yeni betonarme yapı inşaat sahalarında tercih edildiği görülmektedir. Fore kazık imalatında olduğu gibi, büyük çaplarda yapılan bir işlem değildir, küçük çaplarda yapılmaktadır. Bu sayede yer ve zaman açısından ve maliyet açısından da bir ekonomik getiri sağlamaktadır.

Portatif olmaları nedeni ile makinelerin ebatlarının küçük olması nedeni ile her yere taşınabilmesi gibi gerekçelere istinaden, tercih edildiğini söylemekte mümkündür. Hatta uygulamalar yani bu yöntem ile yapılacak uygulamaların bina içlerinde dahi gerçekleşmesi mümkündür. Plansız kentleşme ortamlarında, çarpık kentleşme ortamlarında, ne yazık ki caddelere, sokaklara ya da inşaat mahalline büyük ebatlı kazık makinelerinin getirilmesi, nakliye edilmesi, sistemin kurulup çalıştırılması zordur. Bunun yerine elbette yapılacak teknik çalışmalar neticesinde, gerekli görülmesi ya da ihtiyacı karşıladığının tespit edilmesi halinde, bu tip bir sistem kullanılmaktadır.

Mini Kazık Uygulaması Nasıl Yapılır?

Sistem, zemin üzerinde yapılacak işlemdir. Uygulama aslında basittir. Çökme, devrilme gibi tehlike yaratan durumlarda, mühendisler, ilgili mühendisler tarafından yapılacak kişisel işlemler doğrultusunda, sistem çalıştırılmaya başlanacaktır. Makine araziye getirilecektir. Genelde 12 ya da 15 metre derinliğe kadar, 20 ya da 25 santimetre çapında delikler açılacaktır. Bu özel makineler ile açılan deliklerinin içerisine, demir donatılar, önceden döşenmiş demir donatılar yerleştirilecektir. Zeminin özelliğine göre, demir donatı içerisine beton basılacaktır ve orada dayanıklı bir istinat duvarı, bir nevi istinat duvarı elde edilmiş olacaktır. Yani cephede ya da yan durumda bulunan binaların, tesislerin, yapıların kayması, çökmesi, zarar görmesi engellenecektir. Eğer uygulama alanı sulu bir zemin ise, zemin yer altı su seviyesi yüksek bir konumda bulunuyor ise, daha farklı bir uygulama gündeme gelecektir. Bu uygulamada mini kazık işleminde yine makine, ilgili bölüme getirilir. Kazım işlemi yapılır, donatı salınır. Yalnız bu defa salınan donatının içerisine beton basılmaz.

Salınan donatı ile birlikte, enjeksiyon hortumları bağlanmış olacaktır. Bu aşamada beton yerine mıcır olarak ifade edilen malzeme dökülür. Daha sonra, donatı ile birlikte kuyuya indirilmiş olan enjeksiyon hortumlarından aşağı seviyeden yukarı seviyeye doğru olacak şekilde, çimento şerbeti basım işlemi başlatılır. Çimento şerbetinin basılması ile birlikte, konulmuş mıcırların arasında bulunan suyun yukarıya doğru çıkması sağlanır. Suyun yerine çimento şerbeti alır. Elbette bu çimento şerbeti kurur ve istenilen kazık ya da taşıyıcı sistem elde edilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken kriter, zemin etüdünün sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. Uzman personellerin görevlendirilmesidir. Kaliteli ekipmanlar eşliğinde, makine, teçhizatlar, donatılar, yan gereçler ya da teknolojik cihazlar konusunda gerekli tercihlerin yapılmasıdır. Ayrıca en önemli etken, çevredeki yapıların, tesislerin, binaların temellerinin ya da komple kendisinin varlığının korunması, profesyonel ekiplerin müdahale etmesidir.

 

Konu Hakkında Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz. Tıklayınız!

WhatsApp
Hemen Ara!