En Güvenilir Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina Güçlendirme Teknikleri

Deprem herkesin de bildiği üzere ülkemizin acı ama yadsınamaz bir gerçeğidir. Türkiye’de yaşayan bütün vatandaşların bu gerçek ile bir an önce yüzleşmeleri gerekmektedir. Tabii ki yapılan araştırmalara göre Türkiye’deki binaların büyük bir çoğunluğu deprem riski altındadır. Özellikle metropol şehirlerde bu oranın daha fa arttığı görülmektedir. Dolayısıyla mal sahiplerinin hiç vakit kaybetmeden bina güçlendirme çalışması yaptırmaları en doğrusu olacaktır.

Son dönemlerde en güvenilir bina güçlendirme teknikleri kullanılmakta ve yapının ömrü ciddi manada uzatılmaktadır. Aynı zamanda riskler de minimuma indirilmekte ve binayı kullanan kişilerin rahat etmeleri sağlanmaktadır. Fiber destekleme tekniği, aerodinamik denge tekniği, kolon güçlendirme teknikleri ve diğer metotlar da yüklenici firmalarca belirlenmekte ve binalara uygulanmaktadır.

Sonuç olarak zemin yapısı, binanın mevcut durumu ve beton kalitesine göre tekniğin değişkenlik taşıyabileceğini belirtebiliriz.

Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina Güçlendirme Aşamaları

Bina güçlendirme çalışmasına başlamadan evvel ilk olarak riski yapı belgesinin edinilmesi gerekmektedir. Yalnız bu belgeyi alabilmek için mal sahiplerinin belediyeye başvurmaları ve beton analizi yaptırmaları esastır.

Heyet tarafından incelenen bina, beton kalitesi ve zemin özelliklerine göre analiz edilecektir. Bu analiz sonucunda yapının 6306 sayılı kanun maddesi uyarında güçlendirilme çalışmasına dahil edilip edilmeyeceği belirlenecektir.  Sonrasında mal sahiplerine riskli yapı belgesi verilecek ve binanın sahipleri çalışmalar için firmalara başvurabileceklerdir.

Riskli yapı belgesinin edinilmesiyle birlikte güçlendirme projesinin hazırlanması şarttır. Binada pay sahibi olanların en az 4/5’inin bu işleme onay vermeleri en büyük faktördür. Mal sahiplerinin 4/5 ‘inin imzası alındıktan sonra ruhsat temin edilmeli ve firmalarla görüşerek bina güçlendirme çalışmaları başlatılmalıdır. Kaldı ki bina güçlendirme işlemini yapacak olan firmaların gerekli adımlarda mal sahiplerine yardım ettiği de unutulmamalıdır.

Kaç Çeşit Bina Güçlendirme Tekniği Var?

Bina güçlendirme çalışmalarında kullanılacak teknik yapının durumuna bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Yani beton kalitesi iyi olan ancak temel konusunda sorunlu olan yapılar ile beton kalitesi iyi olmayan yapıların farklı metotlar ile güçlendirilmeleri gerekmektedir. Bunun dışında ahşap binalar ve beton binalar arasında da çok belirleyici farklar bulunmaktadır.

Dolayısıyla kaç çeşit bina güçlendirme yöntemi olduğu konusunda kesin bir cevap sunmak doğru olmayacaktır. Hatta bina güçlendirme işlemi yapacak firmaların dahi kendilerine has bina güçlendirme tekniği yada metotları geliştirdiğini söylemek mümkündür.

Yine de uygulanan modern bina güçlendirme teknikleri arasında daha çok binayı sırttan desteklemek ve dinamik dengesini sağlamak öncelikli olduğunu belirtebiliriz. Kiriş onarımı, kolon tamirleri, temel ve fiziki yapı iyileştirmeleri de yine teknikler arasında sayılacağını hatırlatmalıyız. Siz de deprem gibi afetlerin acı reçetelerinden kurtulabilmek için bina güçlendirme çalışması yaptırabilirsiniz.

Ahşap Bina Nasıl Güçlendirilir?

Bina güçlendirme çalışmalarında birbirinden çok farklı bina güçlendirme teknikleri uygulanabilmektedir. Özellikle ahşap bina ile beton bina arasında belirleyici farklılıklar bulunmaktadır. Dolayısıyla güçlendirme yöntemleri de değişkenlik göstermektedir. Öncelikle ahşap binalarda güçlendirme çalışmaları yalnızca deprem afeti odaklı gerçekleşmemektedir. Bunun dışında bilhassa yangın afetine karşı da önlemlerin alınabileceği bir çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda sel gibi afetler de belirleyici olmakta ve çevresel faktörler hesaba katılmaktadır.

Dolayısıyla ahşap bina güçlendirme çalışmaları yalnızca yıkılma odaklı tamamlanmamaktadır. Binanın temelden güçlendirilmesi ile birlikte kirişlerinin onarılması, eksik malzemelerinin yerine konulması ve denge merkezinin sağlama alınması uygulanan adımlar arasındadır. Bunun yanı sıra ahşap binanın yanmayacak madde ile kaplanması ve suya dayanıklı hale getirilmesi de alınacak önlemler içerisinde yer almaktadır. Sonuç olarak ahşap binalarda beton binaların dışında farklı metotların kullanıldığını tekrar etmek yanlış değildir.

Bizimle İletişime Geçerek Sorularınızı İletebilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede sizi arayacağız