Zemin Betonu Teknik Şartamesi

Beton Yol Teknik Şartnamesi

Beton Parlatma Teknik Şartnamesi

Karbon Plaka - Lama Teknik Şartnamesi

Karbon Kumaş Teknik Şartnamesi

Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde

Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin

Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Kapsamında, Enerji Kimlik Belgesi

Uzmanlarına, Eğitici Kuruluş ve Eğiticilere Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012 – 2023

ASME PCC-2

ASME B31.3

ASME B16.20

Saha Betonu Teknik Şartnamaesi

DİN 16965-4

VETRORESİNA

Kumlama Standartları

ISO Standartlarına Göre Yüzey Temizlik Değerleri

TESFİYE ŞAPI UYGULAMA ŞARTNAMESİ

ÇELİK TEL DONATILI ZEMİN BETONLARI

SİLİM ŞARTNAME

Aside Dayanıklı Laminasyonlu Multilayer Epoksi Kaplama Teknik Şartnamesi

Epoksi Beton Teknik Şartnamesi

Epoksi Boya Teknik Şartnamesi

Epoksi Mortar Teknik Şartnamesi

EPOXY ŞARTNAMESİ

H2550-12K Technical Data Sheet

Yıldız Teknik - Karbon Lama Test Sonuçları

Textile Materials Made from Carbon, Glass, and Aramid Fibers

SIGRAFIL, Continuous Carbon Fiber Tow

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!