TESFYE API UYGULAMA ARTNAMES
5 1

TESFYE API UYGULAMA ARTNAMES

TESFYE API UYGULAMA ARTNAMES


Pvc, Linoleum , hal, lamine parke, laminat parke, kauçuk gibi döeme elemanlarnn uygulanmas esnasnda Beton, ap, asfalt, anhidrit zeminlerin bozukluklar giderilmesi ve düzetilmesi amac ile kullanlr.


Kullanm ekli


25 kg Self-Levelling harç, üzerinde yazan su miktar kadar !!! temiz su ile kartrlr. Eer ksmi karm yaplacaksa bu oranda kartrlmaldr. Su önce kova içine konulmal ve daha sonra harç yavaça suya katlmaldr. Bu esnada bir taraftan matkap yardm ile karm topaksz olana kadar 2 - 3 dakika iyice kartrlmaldr. Hazrlanan karm uygulama yaplacak yüzeye yeteri kadar dökülür mala ve kirpi rulo kullanmak suretiyle harcn yaylmasna yardmc olunur. Kendinden yaylma özellii sayesinde üzerine temas edilen mala ve kirpi rulo izleri de kaybolarak boluklar doldurup düz bir zemin oluturur.


Kullanm Miktar


1 m2 alan için 1 mm kalnlkta 1,5 – 1,9 kg Self-Levelling harç kullanlr.
Tamamen sertletiinde fizyolojik ve ekolojik bir yap oluturmaz.
Dikkat Edilecek Hususlar
Self-Levelling harç tesviye ap tek kat olarak uygulanmaldr.
Self-Levelling harç uygulamadan önce zemine mutlaka uygun astar kullanlmaldr.
+5 C nin altndaki scaklklarda uygulama yaplmamaldr.
Düük scaklk ve fazla su kür süresini uzatr ve mukavemette azalma meydana getirir.
Nemli, gevek ve kumlu zeminlere uygulama yaplmamaldr.
Taze malzeme direk güne hava akmlar ve dondan korunmaldr.
Çimento içermesi nedeniyle su ile reaksiyona girdiinde alkali bir yap oluturur.
Mevsimsel olarak ürünün kuruma süresi deiiklik gösterebilir bu sebeple harç üzerine yaplacak uygulamalarda malzemenin tam olarak kurumas beklenmelidir.


Bu teknik föyde ürünlerin kullanm ile ilgili verdiimiz bilgiler uygulamadan mümkün olan en iyi sonucu alabilmek için belirlenmitir. Bilgiler mümkün olan en iyi bilimsel ve pratik bilgilerimizle oluturulmutur.


Yüzey Hazrlama


Uygulama yaplacak yüzey temiz toz ve yadan arndrlm olmaldr. Uygulama yaplacak yüzeyde gevek bir katman olmamasna dikkat edilmelidir. Var ise kaznmal, temizlenmeli ve temizleme esnasnda oluan boluun kalnlna göre ince tip veya kaln tip Tamir Harc kullanlarak gerekli tamirat yaplmaldr. Uygulamaya hazrlanan yüzey Self-Levelling harç uygulamadan önce Primer Astar ile tek kat olarak astarlanmaldr

 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!