SİLİM ŞARTNAME
5 1

SİLİM ŞARTNAME

1. GENEL ŞARTNAME

1.1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, uygulama yapılacak tüm alanda homojen olarak, Boyalı yüzey yıkama, beton parlatma amaçlı elmaslı mekanik silim işlemi ve tozumazlık uygulaması, beton yüzeyler ağregasyon hatalarından kaynaklanan hataların düzeltilmesi işlerini  kapsamaktadır.

1.2. Performans ve Standartlar

Projede kullanılan Nano Lityum Silikat içerikli yüzey sertleştiriciler, koruyucu kimyasallar ve betonun içindeki hava kabarcıklarını (kuşgözü) tamir için kullanılacak dolgu malzemeleri LEED değerlendirme sistemi gerekliliklerine uygun olacaktır. Kullanılacak kimyasalların malzeme güvenlik formu ve teknik veri sayfaları ANA YÜKELİNİCİ’yi onayına sunulacaktır.

1.3. Sunuşlar

Aşağıda listelenen malzeme ve/veya belgeler, YÜKLENİCİ tarafından ANA YÜKLENİCİ  onayına sunulacaktır;

 

Malzeme Teknik Bilgileri ve Kalite Belgeleri: Uygulamada kullanılacak her tür malzemenin TDS, MSDS, uygulama prosedürü ve ANA YÜKLENİCİ tarafından özel olarak talep edilen diğer kalite kontrol belgeleri sunulacaktır.

 

Numune/Örnek İmalat Onay Belgesi: ANA YÜKLENİCİ’nin göstereceği mahalde, ALT YÜKLENİCİ tarafından örnek uygulama yapılacak ve örnek uygulama için onay belgesi düzenlenecektir. Örnek uygulama talep edilmediği takdirde malzeme numuneleri sunulacaktır.

 

İmalatçı Yeterlilik Sertifikası: ANA YÜKLENİCİ tarafından talep edildiği takdirde yetkili kurum ve kuruluşlarca veya malzemeleri üreten şirketçe verilmiş uygulamayı yapabilme yetkisini gösteren sertifika sunulacaktır.

 

İş Bitirme ve Teslim Belgesi: Şartnamede ve sözleşmelerde belirtilen yapım şartlarının eksiksiz olarak tamamlandığı yazılı olarak ANA YÜKLENİCİ’ ye ALT YÜKLENİCİ tarafından sunulacaktır. Uygulama OSHA & ADA standardına göre sürtünme katsayısı gereksinimlerini karşılayacaktır.

 

Depolama: Orijinal bidon veya varilde serin ve korunaklı bir yerde depolanacaktır. Ateşten, sıcak ortamdan uzak tutulmalıdır. Malzemelerin depolandığı alanın ortam ısısı +5 derecenin altına ve 35 derecenin üstüne çıkmamalıdır. Kuru, yeterli havalandırması olan, değişken hava koşullarından etkilenmeyecek şartlara sahip olmalıdır. Depolama bölgesinde, malzemede kimyasal bozulmaya yol açabilecek sülfat, kül vb. maddelerin bulunmaması sağlanacaktır. Hasarlı, su içinde kalmış veya rutubet almış malzemeler kullanılmayacaktır.

 

1.5. Kalite Güvencesi

YÜKLENİCİ, teknik altyapısını gösteren makine ve ekipman bilgilerini ve yukarıda 1.2 Performans ve Standartlar maddesinde belirtilen direktif ve normları karşıladığını içeren belgeleri sunacaktır.

Standartlara uygun olmayan malzemeler kullanılmayacaktır. ANA YÜKLENİCİ tarafından uygunsuz bulunan malzemeler ALT YÜKLENİCİ tarafından değiştirilecektir.

 

2. MALZEME ve EKİPMAN

2.1 Tozuma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştirici

Kimyasal Yapı: Nano Lityum Silikat sulu çözelti.

Yoğunluk: 1,1-1,2 kg/l

Malzeme Görünümü: Berrak sıvı

Aktif Madde İçeriği: En az Ağırlıkça % 18.

Aşınma Dayanımı: 20-50%

 

özelliklerini taşıyacaktır.

 

2.3 Elmaslar

Kullanılacak metal bağlı elmaslar, iş verimi ve kalitesi için tak-çıkar özelliğe sahip elmaslar kullanılacaktır. Taşıma esnasında elmasların düşmesini engellemek için mıknatıslı tutma sistemi olacaktır. Makine kafalarının dönüşü sırasında elmasların fırlayıp iş güvenliğini zafiyete uğratmaması için elmasların takıldığı kanallar dışa doğru daralan yapıda olmalı  ve fazladan da kilitleme diski ile kilitlenmelidir.

 

Parlatma elmaslarının son iki basamağı, üst düzey parlaklık sağlanabilmesi için V-Harr tipi keçe tabanlı olmalıdır. Bu parlatma pedleri, makine yüzeyde çalışırken, keçe taban yüzeydeki tozları tamamen toplayarak elmas kısmı tozdan arındırılmış yüzeyde, yüksek performansla çalışması sağlanmalıdır.

2.4 Silim ve Parlatma Makineleri

Projenin zamanında tamamlanması için YÜKLENİCİ, kazıma basıncı ağırlıklarla birlikte en az 431 kg olan, en az 3 adet makine kullanmalıdır. Yüzeydeki ondülasyonları minimuma indirebilmek için de bu makineler 6 kafalı gezegensel dönüş sistemine sahip olmalıdır. Makineler 300 – 1100 d/d arağında çalışabilen devir ayarlı makineler olmalıdır. Toz toplama (Endüstriyel Vakum) ünitelerinde bir arıza olması durumunda işin durmaması için sulu silim yapabilme özelliği olması gerekmektedir. Makinelerin üzerine entegre edilmiş bir pompa vasıtasıyla su makinenin önüne veya altına püskürtülebilmelidir.

 

Ayrıca şantiyede dar alanlara girebilecek, 3 kafalı gezegensel dönüş sistemine sahip en az 1 adet makine de bulunmalıdır. Bu makinelerde de devir ayarı ve pompa ile su püskürtme sistemi yukarıda tanımlandığı gibi olmalıdır.

 

2.5 Toz Toplama Üniteleri (Endüstriyel Vakum)

Şantiyede Beton silim uygulaması yapılırken, çalışanlar ve çevre sağlığı açısından bütün tozun toplanması önemlidir. Bu sebeple kullanılacak toz toplama sitemlerinde geniş yüzey alanlı 3 adet kartuş filtreler kullanılmalıdır. Vakumlarda kompresörlü otomatik temizleme sistemi ve HEPA filtre de bulunmalıdır. Kullanılacak vakumun emiş debisi en az 528 m3/h olmalıdır.

2.6 Tamirat Malzemeleri

2.6.1 Kılcal çatlaklar ve kuş gözleri için

Lateks temelli dolgu malzemesi kullanılacaktır. Lateks teknik özellikleri ve uygulaması aşağıda tanımlandığı gibi yapılacaktır.

 

Teknik özellikler:

özelliklerini taşıyacaktır.

 

Uygulama:

2.6.2 Orta boy çatlaklar (1 mm ‘den büyük) için

2 komponentli polyurea temelli dolgu malzemesi kullanılacaktır. Kullanılacak tamir malzemesi betondaki çatlakları kapatmak için özel olarak üretilmiş polyurea olmalı ve TDS’inde bu işlem için üretilmiş olduğu açık bir şekilde belirtilmelidir.  

 

 

Uygulama:

 

2.6.3  Büyük çatlaklar, kırıklar, yarıklar ve delikler (50 mm ‘den büyük) için

 

Çimento esaslı, kendinden yayılan, aşınma direnci yüksek, mekanik olarak elmaslarla parlatılabilir, hızlı priz alan dolgu ve kaplama malzemesi kullanılacaktır. Kullanılacak malzemenin teknik özellikleri ve uygulaması aşağıda tanımlandığı gibi yapılacaktır.

 

Teknik özellikler:

 

 

Uygulama:

 

3. UYGULAMA

3.1. Hava Koşulları

Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı,  + 2°C ‘nin altında ve +35 °C ‘nin üzerinde olmayacaktır. Kullanılacak kimyasalların uygulanmasından sonra 4 saat süresinde bu sıcaklık değerleri sağlanmalıdır.

 

3.2 Tespit

Uygulamanın yapılacağı bölgede kum, toz, kir, inşaat ve harç artıkları bulunmamalıdır. YÜKLENİCİ, uygulama yapacağı alanların mevcut durumlarını işe başlamadan önce inceleyecek ve bu alanların uygulamaya hazır hale getirilmesi için gerekli tespit ve önerileri ANA YÜKLENİCİ ye bildirecektir.

3.3 Hazırlık

ANA YÜKLENİCİ, uygulama yapılacak yüzeyleri toz, moloz, yağ, her türlü yabancı cisim ve benzerlerinden arındırılmış şekilde olacak. Ayrıca uygulama yüzeyinde su birikintisi olmamalıdır.

 

Şantiyedeki YÜKLENİCİ’nin ihtiyaç duyduğu su, elektrik akım ve voltajın sağlanması şantiye sahasındaki panodan temin edecektir.

Gerekli olan suyu da mevcut temiz su borularından alacaktır.

3.4 Uygulama Basamakları ve Tamiratlar

 

 1. Uygulama yapılacak zemin bütün yabancı malzemelerden arındırıldıktan sonra, zeminin yüzey sertliği mohs sertlik kalemleri ile ölçülecek ve çıkan sonuca uygun metal elmaslar ile uygulamaya başlanacaktır. Beton yüzeyin sertliği Mohs sertlik skalasına göre 2 veya 3 sertliğinde çıkarsa yumuşak beton için üretilmiş QuickChange sarı elmaslar, 3 ile 5 arasında çıkarsa, orta sertlikte beton için üretilmiş QuickChange Gri elmaslar, 5 ile 7 arasında çıkarsa sert betonlar için üretilmiş QuickChange Kırmızı elmaslar ve 7 ile 9 arasında çıkarsa,  süper sert betonlar için üretilmiş QuickChange altın rengi elmaslar kullanılmalıdır.
 2.  Uygun metal elmaslar belirlendikten sonra, 30 Grit metal elmaslar ile yüzey silinecektir. Silim makinelerinin bütün yüzeyden eşit hızda ve eşit miktarda geçildiğinden emin olunmalıdır. 30 Grit metal elmaslarla silim tamamlandıktan sonra yüzeydeki tozlar temizlenecek ve tamirat yapılması gereken yerler belirlenecektir.
 3. Beton yüzeyde görülen 2 mm den geniş çatlaklar ve çukurların dolguları, parlatılabilir tamir harçları ve betonun kendi tozu kullanılarak kapatılacaktır. Kullanılacak tamir malzemesinin teknik veri sayfaları ve ürün özellikleri İŞVEREN/PROJE  YÖNETİMİ’ nin onayına sunulacaktır.
 4. Tamiratlar tamamlandıktan sonra sırası ile 70 Grit ve 120 Grit Metal elmaslar ile kuru silim işlemine devam edilecektir. Metal elmaslar kullanılırken makine devri, zemin çok kötü ise 300 rpm, perdahlı zemin ise 500 rpm olmalıdır. Kötü zeminlerde, 30 grit yapılırken makine 300 rpm de çalıştırılmalı, zemin düzeltildikten sonra 70 ve 120 grit elmaslar 500 rpm de kullanılmalıdır. Her basamaktan sonra bir önceki basamağa ait beton tozları ve yüzeye saçılmış elmas tanecikleri toz toplama üniteleri yardımı ile temizlenecektir.
 5. 120 Grit tamamlandıktan sonra, beton yüzeyde görülen mikro çatlaklar ve kuş gözleri su bazlı özel tamir kimyasalları ve betonun kendi tozu kullanılarak kapatılmalıdır. 
 6. Metal elmaslarla silim basamakları tamamlandıktan sonra, sırası ile 50 Grit ve 100 Grit Nato reçine elmas pedler kullanılarak silime devam edilecektir. Nato Reçine elmaslar kullanılırken makine devri 800 rpm’e çıkartılmalıdır.
 7. Yüzey sertleştirme ve tozumazlık için aktif maddesi Nano Lityum Silikat olan sıvı yüzey sertleştirici mikro fiber pedlerle yüzeye uygulanacak. Aktif madde oranı %18 den daha düşük olan kimyasallar betona gerekli mukavemeti sağlayamadığından, kullanılmayacaktır. Kimyasalların uygulama basamakları, TDS (teknik veri sayfası)’de tarif edildiği gibi uygulanmalıdır. En az %18 aktif maddeli Nano Lityum Silikat yüzeye uygulandığında, yüzey en az 10 dk boyunca ıslak kalmalıdır. Eğer beton çok yumuşak veya gözenekli ise kimyasalı çok hızlı bir şekilde emerek kuruyacaktır. Bu durumda sıvı yüzey sertleştirici 1 kat daha kullanılmalıdır.
 8. Nano Lityum silikat uygulandıktan sonra 45 dakika beklenmeli
 9. Gloss uygulaması için, zemin güzel bir şekilde temizlenecektir. Zeminde hiçbir şekilde beton tozu kalmamalıdır. Gloss uygulamadan önce zemin kesinlikle nemli veya ıslak olmamalıdır.
 10. Gloss uygulaması yapılırken, düşük basınçlı spreyler ile zemine çok ince bir katman olarak uygulanacaktır. Bu kimyasalın 1 litresi ile 40 m2 yer yapılmalıdır. Gloss zemine püskürtüldükten sonra, mikro fiber pedler ile zemin zorla ıslatılacak şekilde, zemine sürülecek, yaklaşık 45 dk beklendikten sonra Buff keçeli parlatma pedleri ile makine 1100 devirde çalıştırılarak zeminden hızlı bir şekilde geçilecektir. Gloss’un beton ile reaksiyona girebilmesi  için zemin keçeli pedlerle 38oC ye kadar ısıtılacaktır. Bu uygulamada da tozların toplanması için keçe tabanlı pedler veya elmas emdirilmiş shinepro pedler kullanılmalıdır. Aksi halde beton tozları gloss ile betona yapışarak, izler oluşturabilir. Eğer Gloss olması gerekenden fazla uygulanmış ise, Gloss’un fazlası pedlere yapışabilir. Bu da zeminde lekeler bırakır. Bu yüzden Gloss’un fazla kullanılmaması çok önemlidir. Keçelere kimyasal yapışması durumunda pedler parlatılmamış bir zeminde 30-40 sn çalıştırılarak yapışan Gloss temizlenmelidir.
 11. Gloss uygulanırken ve uygulandıktan sonra 4 saat boyunca hava sıcaklığı 3-32 oC arasında olacaktır. Aksi halde kimyasalın bozulma riski olabilir.
 12. Birinci kat gloss uygulaması tamamlandıktan sonra en az 45 dakika beklenecek ve aynı şekilde bir kat daha uygulanacaktır.
 13. Gloss uygulamasından sonra en az dört gün yüzey su ile temas etmeyecektir.

 

 

 

 

Murat BEŞOĞLU

 

 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!