EPOXY ŞARTNAMESİ
5 1

EPOXY ŞARTNAMESİ

EPOKSİ ŞARTNAMESİ

 

Epoksi Kaplama Uygulaması Yapılacak Betonarme Yüzeyler:

 

Epoksi kaplama uygulaması yapılacak betonarme döşemede beton basınç dayanımının en az 25 N/mm2 ve beton yüzey çekme dayanımının en az 1,5 N/mm2 olması gerekmektedir. Çekme dayanımı çekme test cihazı (Pull Off Çekme Test Cihazı) ile yapılacaktır. Saha betonu dökülürken, çekme gerilmeleri hesaba katılacak, çift kat çelik hasır veya projesine uygun donatı yerleştirilecektir. Epoksi uygulama yapılacak alanda saha betonu dökülürken yüzey sertleştirici kullanılmayacaktır. Betonarme yüzey, perdah makinesinde tepsi takılıyken düzgün bir şekilde perdahlanacak, dalga-lanma olmayan ve düzgün bir yüzey elde edilecektir. Saha betonunda oluşması olası çatlakların kontrolü için genel mühendislik kuralları çerçevesinde derz kesim işlemi yapılacaktır. Epoksi kaplama işlemine başlayabilmek için betonun bağıl nem oranının %4′ün altında olması gerekmektedir. Mevsim ve ortam koşullarına bağlı olmakla birlikte, beton dökümünü takiben en az 4 hafta geçmelidir. Gerekli nem koşulları ve bekleme süreleri sağlanamıyorsa, farklı astar ve kaplama sistemleri değerlendirilecektir.

 

Sıcaklık ve Nem:

Epoksi kaplama uygulaması için, ortam ve beton yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olması gereklidir. Beton nem oranı koşulsuz ağırlıkça ≤%4 olmalı ve ortamdaki bağıl nem oranının %80‘den küçük olması gereklidir. Bağıl nemin; şebnem noktası olarak da bilinen “Yoğuşma Sıcaklı-ğı”nın altında olması gereklidir. Beton nem oranı nemölçer ile ölçülecek, gerektiğinde ortam sıcaklığı yükseltilecektir. 

 

Yüzey Hazırlığı:

Epoksi kaplama yapmaya uygun betonarme zeminlerde; olası gevşek parçacıkların, zayıf şerbet tabakasının, var ise yağ ve kir tabakasının alınması ve yüzeyin pürüzlendirilmesi ve temizlenmesi amacıyla, yüzey hazırlığı yapılır. Epoksi kaplama yüzey hazırlığı, vakumlu bilyalama makinası (Shot Blasting-Blastrac) veya benzer yüzey hazırlığı makinaları ile yapılacaktır. Yüzey hazırlığı işlemi so-nunda yüzeyler temiz, kuru, yağ ve kir tabakasından, varsa kür malzemelerinde arındırılmış olacak-tır. Zayıf beton uzaklaştırılacak, kuşgözü boşluklar ve delikler tekniğine uygun bir biçimde tamir edilecektir. Betonarme yüzeylerdeki çimento şerbeti aşındırıcı donanım kullanılarak kaldırılacak, yüzeyler, açık gözenekli bir hale getirilecektir. Yüzeydeki yüksek yerler aşındırılarak zımparalanacak ve temizlenecektir. Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar fırça ve süpürge ile temizlenecektir. Yüzey Tamiratı: Çukurlar, betonarme yüzeydeki kırık ve çatlaklar varsa segregasyonlar epoksi astar ve epoksi mortar ile yapılır. Çatlakların 4-5 mm den daha derin ve büyük alanlı olması durumunda, çimento esaslı tamir harçları da tercih edilebilir. Zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yapı-larak çatlak kesidinin doldurulması seçeneği gözden geçirilmelidir. Betonarme döşemenin çalışıp mevcut kaplamada çatlak oluşma tehlikesi var ise, cam elyaf ile uygulama yapılmalıdır. Epoksi en-jeksiyon ile su veya nemin kapiler yükselmesi engellenemeyecek ise poliüretan enjeksiyon yöntemi ile olası sızıntı bölgeleri doldurulmalıdır. Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulması gereken nem içerik koşullarına, bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.


Malzemelerin Karıştırılması:

Epoksi malzeme hazırlanırken önce A bileşeni (epoksi reçine) düşük devirli (300-400 devir/dk) ka-rıştırıcı ile karıştırılacak, karıştırma işlemi devam ederken yavaş yavaş B bileşeni (epoksi sertleştiri-ci) üzerine ilave edilecek ve malzeme homojen hale gelinceye kadar, en az 3 dk karıştırma işlemi sürecektir.

 

Epoksi Astar Uygulaması:

Gerekli yüzey hazırlığı, temizliği ve tamiratları yapılmış, minimum nem koşullarını sağlayan beto-narme yüzey, Solventsiz Epoksi ,Astar uygulamasına hazırdır. Uygulamada kullanılacak diğer mal-zemeler gibi epoksi astar da solventsiz olacaktır. Epoksi astar sarfiyatı 400 gr/m² olacak ve içine 400 gr/m² kuvars dolgu girilecektir. Mala ile yapılacak uygulama ardından 2,0 kg/m² sarfiyatla uygulama üzerine kum serpilecektir. Epoksi astar; betonun içine nüfuz eder, boşlukları doldurur, yüzeyin darbe ve kimyasal direncini arttırır, çok yüksek bir direnç ile betonarme yüzeye yapışır. Kendisinden sonra gelen katların kendisine yapışması ile de yapılan kaplamanın betonarme yüzey ile bütünleşmesini sağlar.

Ara Kat Uygulaması:

Solventsiz epoksi astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunacak, yaya veya araç trafiğine açılmayacaktır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte astar uygulama-sından 8-24 saat sonra üzerine solventsiz epoksi ara kat uygulaması yapılacaktır. Serpmiş olduğu-muz silis-kuvars dolgunun fazlalıkları endüstriyel süpürgeler yardımı ile alınacaktır. Epoksi ara kat istenilen renkte ve mala ile uygulanacaktır. Solventsiz Epoksi Ara Kat malzemesi 800 gr/m² sarfi-yatla uygulanacaktır. Uygulama mala ile yapılacak, içerisine 500 gr/m² sarfiyatla dolgu girilecektir. Mala ile yapılacak uygulama ardından 1,0 kg/m² sarfiyatla uygulama üzerine kum serpilecektir.

Sıyırma Katı Uygulaması:

Solventsiz epoksi ara kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunacak, yaya veya araç trafiğine açılmayacaktır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte ara kat uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine solventsiz epoksi sıyırma katı uygulaması yapılacaktır. Epoksi ara kat istenilen renkte ve mala ile uygulanacaktır. Solventsiz Epoksi Sıyırma Katı malze-mesi 700 gr/m² sarfiyatla uygulanacaktır. Uygulama mala ile yapılacak, içerisine 300 gr/m² sarfi-yatla dolgu girilecektir.

Epoksi Kaplama Son Kat Uygulaması:

Epoksi ara kat uygulamasının ardından, yüzeyler nem, toz ve hava akımından korunacaktır. Her-hangi bir şekilde yaya veya araç trafiğine açılmayacaktır. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı değişmek-le birlikte ara kat uygulamasından 8-24 saat sonra üzerine son kat olarak, solventsiz epoksi boya uygulanacaktır. İstenilen ve ihtiyaç duyulan yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak, zımpara yapılabilir. Solventsiz Epoksi Boya, istenilen renkte, çek pas ve/veya rulo ile ve 300 gr/m² sarfiyat olacak şekilde uygulanacaktır. Uygulama bittiğinde hafif grenli bir görünümlü bir yüzey elde edilecektir. Hava ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, uygulama alanı 24-48 saat içinde yaya trafiğine açılabilir. ( Self levveling uygulamada ise son kat kendiliğinden yayılan malzeme ile tarakla çekilir ve düz bir yüzey oluşturur.)


Yukarıda alt zemin ve uygulamanın yapım tarifi vardır. İlave olarak çatlak olan bölgelerde cam elyaf kumaş 160.00 Gr/ m2 olacak şekilde çatlaklar ve derzler açılacak dolgu yapılayacak ve cam elyaf kumaş yardımı ile birleştirilecektir. Derzlerden yansıyacak kırılmaları engellemek amacıyla yapılmaktadır.


Ürün bilgileri, kullanım seçim rehberleri bir sonraki mailimizde ulaşacaktır. Göndermiş olduğumuz numuneler tek kat üzerine hazırlanmıştır yüzeyi seçmeniz için gönderilmiştir. Düz yüzeyde tutunma düşük olacağı için portakal deseni tavsiyemizdir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!