Epoksi Mortar Teknik artnamesi
5 1

Epoksi Mortar Teknik artnamesi

Self Levelling Epoksi Kaplama Sartnamesi
Yüzey Hazrlg Yaplmas:


Zemin sartlar saglanms yüzeylerde; gevsek parçacklarn, zayf serbet tabakasnn, olas yag ve kir tabakasnn alnmas ve yüzeyin pürüzlendirilmesi amacyla, yüzey hazrlg yaplr. Yüzeyler hazrlg, vakumlu bilyeleme makinesi (Shot Blasting - Blastrac), ile yaplacaktr. Piyasada genellikle kullanlan, mermer silim makinesi, elmas uçlu el makineleri ve rotatiger
kullanlmaktadr. Mermer silim makinesi ve elmas uçlu el aletleri yüzeyde mikron mertebesinde “silim” yaptgndan kullanlmayacaktr. Gerçek bir pürüzlendirme yapamayan, sadece zeminde yer yer noktacklar brakan Rotatiger de kullanlmayacaktr. Ancak vakumlu bilyeleme makinesinin giremedigi yerlerde diger aletlerin kullanlmasna izin verilecektir.


Yüzey Tamirat Yaplmas:

Çukur, çatlak, krk, segregasyon gibi hatalar epoksi astar ve epoksi harç ile yaplr. 4-5 mm den daha derin ve büyük alanl tamiratlar epoksi kaplamaya uygun çimento esasl tamir harçlar ile de yaplabilir. Çatlaklarn derin olmas ve zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yaplarak çatlak kesidinin doldurulmas gereklidir. Çatlaklarn zaman içinde hareket ederek
kaplamaya yansmas olaslg var ise, cam elyaf ile güçlendirerek tamirat yaplmas konusu degerlendirilmelidir. Baz durumlarda epoksi enjeksiyon ile nem ve su transferi engellenememektedir. Bu durumlarda çatlak kesidini ve altndaki bosluklar dolduracak reaktif poliüretan enjeksiyon uygulamas yaplmaldr. Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulmas gereken nem sartlarna ve bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.


Epoksi Astar Uygulamas:

Temizlenmis, çatlak ve derz tamirat yaplms, nem ve su sorunlar olmayan betonarme yüzey, epoksi astar atlmaya uygun hale getirilmistir. Solventsiz epoksi astar uygulanr. Epoksi malzeme hazrlanrken önce A bileseni (epoksi reçine) düsük devirli karstrc ile karstrlr, karstrma islemi devam ederken yavas yavas B bileseni (epoksi sertlestirici) üzerine ilave edilir ve malzeme homojen hale gelinceye kadar karstrma islemi sürer. Malzeme sarfiyat yüzey kosullarna bagl olarak 300-500 gr/m² olmaktadr. Solventsiz epoksi astar, yüzeye rulo ile tek kat emprenye edilecek ve üzerine silis veya kuvars dolgu serpilecektir. Epoksi astar; bosluklar doldurur, yüzeyin darbe ve kimyasal direncini arttrr, ayn zamanda kendisinden sonra gelen katlarn yüzeye yapsmasn saglar.


Epoksi Ara Kat Uygulamas:

Solventsiz Epoksi Astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunmal. Herhangi bir sekilde yaya veya araç trafigine açlmamaldr. Hava ve ortam scaklgna bagl degismekle birlikte astar uygulamasndan 8 saat sonra üzerine Solventsiz Epoksi Kaplama malzemesi uygulanr. Uygulama yapmadan önce üzerine hafif dolgu serpilmis yüzey üzerindeki gevsek malzemeler endüstriyel süpürgeler yardm ile süpürülerek alnr. Epoksi ara kat malzemesi hazrlanrken önce A bileseni (epoksi reçine) düsük devirli karstrc ile karstrlr, karstrma islemi devam ederken yavas yavas B bileseni (epoksi sertlestirici) üzerine ilave edilir. Malzeme homojen hale geldikten sonra C bileseni (silis-kuvars dolgu) yavas yavas ilave edilir. Yaklask 3 dk daha karstrldktan sonra ara kat uygulamasna geçilebilir. Solventsiz epoksi arakat malzemesi istenilen renkte ve mala ile uygulanr.


Self Levelling Epoksi Kaplama Son Kat Uygulamas:

Solventsiz epoksi arakat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunacak, herhangi bir sekilde yaya veya araç trafigine açlmayacaktr. Hava ve ortam scaklgna bagl degismekle birlikte astar uygulamasndan 8 saat sonra üzerine solventsiz self levelling epoksi kaplama malzemesi uygulanr. Epoksi self levelling son kat malzemesi hazrlanrken önce A bileseni (epoksi reçine) düsük devirli karstrc ile karstrlr, karstrma islemi devam ederken yavas yavas B bileseni (epoksi sertlestirici) üzerine ilave edilir. Malzeme homojen hale geldikten sonra C bileseni (silis-kuvars dolgu) yavas yavas ilave edilir. Yaklask 3 dk daha karstrldktan sonra ara kat uygulamasna geçilebilir. Self levelling epoksi kaplama, istenilen renkte, tarakl mala veya seviye tarag ile uygulanr ve hava kabarcklar kirpi rulo ile alnr. stenilen kalnlga göre malzeme sarfiyat  degisecektir. Uygulama bittiginde pürüzsüz çok düzgün ve parlak bir yüzey elde edilir. Hava ve ortam scaklgna bagl
olarak, yüzey 48 saat içinde yaya trafigine açlabilir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!