Epoksi Boya Teknik artnamesi
5 1

Epoksi Boya Teknik artnamesi

Epoksi Boya / Epoksi Coating Uygulama artnamesi
Yüzey Hazrl Yaplmas:


Zemin artlar salanm yüzeylerde; gevek parçacklarn, zayf serbet tabakasnn, olas ya ve kir tabakasnn alnmas ve yüzeyin pürüzlendirilmesi amacyla, yüzey hazrl yaplr. Yüzeyler hazrl, vakumlu bilyeleme makinesi (Shot Blasting - Blastrac), ile yaplacaktr. Piyasada genellikle kullanlan, mermer silim makinesi, elmas uçlu el makineleri ve rotatiger kullanlmaktadr. Mermer silim makinesi ve elmas uçlu el aletleri yüzeyde mikron mertebesinde “silim” yaptndan kullanlmayacaktr. Gerçek bir pürüzlendirme yapamayan, sadece zeminde yer yer noktacklar brakan Rotatiger de
kullanlmayacaktr. Ancak vakumlu bilyeleme makinesinin giremedii yerlerde dier aletlerin kullanlmasna izin verilecektir.


Yüzey Tamirat Yaplmas:

Çukur, çatlak, krk, segregasyon gibi hatalar epoksi astar ve epoksi harç ile yaplr. 4-5 mm den daha derin ve büyük alanl tamiratlar epoksi kaplamaya uygun çimento esasl tamir harçlar ile de yaplabilir. Çatlaklarn derin olmas ve zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yaplarak çatlak kesidinin doldurulmas gereklidir. Çatlaklarn zaman içinde hareket ederek kaplamaya yansmas olasl var ise, cam elyaf ile güçlendirerek tamirat yaplmas konusu deerlendirilmelidir. Baz durumlarda epoksi enjeksiyon ile nem ve su transferi engellenememektedir. Bu durumlarda çatlak kesidini ve altndaki boluklar
dolduracak reaktif poliüretan enjeksiyon uygulamas yaplmaldr. Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulmas gereken nem artlarna ve bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.


Epoksi Astar Uygulamas:

Temizlenmi, çatlak ve derz tamirat yaplm, nem ve su sorunlar olmayan betonarme yüzey, epoksi astar atlmaya uygun hale getirilmitir. Solventsiz epoksi astar uygulanr. Epoksi malzeme hazrlanrken önce A bileeni (epoksi reçine) düük devirli kartrc ile kartrlr, kartrma ilemi devam ederken yava yava B bileeni (epoksi sertletirici) üzerine ilave edilir ve malzeme homojen hale gelinceye kadar kartrma ilemi sürer. Malzeme sarfiyat yüzey koullarna bal olarak 300-500 gr/m² olmaktadr. Solventsiz epoksi astar, yüzeye rulo ile tek kat emprenye edilmelidir. Epoksi astar; boluklar doldurur, yüzeyin darbe ve kimyasal direncini arttrr, ayn zamanda kendisinden sonra gelen katlarn yüzeye yapmasn salar.


I. Kat Epoksi Boya Uygulamas:

Solventsiz Epoksi Astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunmal. Herhangi bir ekilde yaya veya araç trafiine açlmamaldr. Hava ve ortam scaklna bal deimekle birlikte astar uygulamasndan 8 saat sonra üzerine Solventsiz Epoksi Boya istenilen renkte rulo ile 300-400 gr/m² sarfiyat olacak ekilde uygulanr. Epoksi malzeme hazrlanrken önce A bileeni (epoksi reçine) düük devirli kartrc ile kartrlr, kartrma ilemi devam ederken yava yava B bileeni (epoksi sertletirici) üzerine ilave edilir ve karm homojen hale gelinceye kadar kartrma ilemi sürer.


Son Kat Epoksi Boya Uygulamas:

1. Kat epoksi boya uygulamasndaki ilemler tekrarlanacak ve epoksi boya ilemi tamamlanacaktr. Hava ve ortam scaklna bal olarak, yüzey 48 saat içinde yaya trafiine açlabilir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!