Epoksi Beton Teknik artnamesi
5 1

Epoksi Beton Teknik artnamesi

Epoksi Kaplama - Epoksi Boya Öncesi Dikkat Edilecekler
Epoksi Kaplama veya Epoksi Boya Uygulanacak Beton Yüzeyler:


Epoksi boya veya epoksi kaplama yaplacak beton snfnn en az C25 (Basnç dayanm: 25 N/mm2) ve beton yüzey çekme dayanmnn 1,5 N/mm2 üzeri olmas gerekmektedir. Oluabilecek çekme gerilmelerine kar çift kat çelik hasr veya
projesine uygun donatlarnn yerletirilmis olmas gerekir. Epoksi uygulama yaplacak yüzeyde yüzey sertletirici kullanlmamaldr. Yüzey, perdah makinesinde tepsi takl haldeyken düzgün bir ekilde perdahlanmal, pürüzsüz ve dalgalanma olmayan bir yüzey elde edilmelidir. Çatlak kontrolü için genel mühendislik kurallar çerçevesinde derz kesim ilemi yaplmaldr. Epoksi boya veya epoksi kaplama yapabilmek için betonun bal nem orannn en fazla %4 olmas gerekir. Yani; mevsim ve ortam koullarna bal olmakla birlikte beton dökümünden itibaren 2-4 hafta kadar geçmelidir. Gerekli nem koullar ve bekleme süreleri salanamyorsa, farkl astar ve kaplama sistemleri deerlendirilmelidir.


Epoksi Kaplama - Epoksi Boya Yaplmas Saha Sartlar ve Uygunluk Testleri

Genel

Epoksi kaplama veya epoksi boya yaplabilmesi için, saha betonunun yukarda tariflenen teknik özelliklerde olmas gereklidir. Yüzeyin epoksi uygulamaya uygun olup olmadna bu bilgiler nda karar verilecektir. Beton yüzeyi salam, tam olarak
bitirilmi, çatlaksz, kuru, yüzey üzerindeki tüm parçacklardan, tozdan vb. arndrlm olmaldr. Yüzeyler çukur, krk, çatlak, segregasyon gibi hatalar içermemeli ve tozumamaldr. Epoksi uygulanan yüzeyler ancak uygulandklar yüzeyler kadar salam
olurlar. Kesinlikle epoksi kaplama veya epoksi boya yaplacaksa, bütün yüzeyin yenilenmesi gerekebilir.


Beton Basnç ve Çekme Dayanm

Epoksi uygulama yaplacak yüzeyde, beton basnç dayanm en az C25 standardnda ve beton yüzey çekme dayanm en az 1,5 N/mm2 olmaldr. Çekme dayanm kontrolü çekme test cihaz (Pull Off Çekme Test Cihaz) ile yaplmaldr.


Scaklk ve Nem

Epoksi uygulamas için, ortam scaklnn 10°C'nin üzerinde, beton yüzeyi scaklnn 5°C ‘nin üzerinde, beton nem orannn koulsuz %4 ve altnda, koullu %9 ve altnda, ortamdaki bal nem orannn 23°C için %76 ‘nn altnda olmas gerekmektedir. Bal nemin; ebnem noktas olarak da söylenen youma scaklnn altnda olmas gerekmektedir. Beton nem oran nemölçer kullanlarak ölçülmeli, gerektiinde ortam scakl yükseltilmelidir.


Epoksi Boya / Epoksi Kaplama Uygulamalar, Diger Koullar

Kaplanacak alan bo ve temiz olmaldr. Zemin kaplamas ilemi srasnda dier çalanlarn girmesine izin verilmemelidir. Bütün pencere ve kaplar yerletirilmi ve kapal olmaldr. Hava dolam ve yüzeyde su sznts olmamaldr

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!