Aside Dayankl Laminasyonlu Multilayer Epoksi Kaplama Teknik artnamesi
5 1

Aside Dayankl Laminasyonlu Multilayer Epoksi Kaplama Teknik artnamesi

Aside Dayankl Laminasyonlu Multilayer Epoksi Kaplama Teknik artnamesi


1. Yüzey Hazrl Yaplmas:


Epoksi kaplama iinin birinci adm olarak; gevek parçacklarn, düük mukavemetli erbet tabakasnn alnmas ve yüzeyin pürüzlendirilmesi amacyla, yüzey hazrl yaplacaktr. Yüzey hazrl, vakumlu bilyeleme makinesi (Blastrac) ile yaplmaldr. Piyasada sklkla kullanlan; mermer silim makinesi, elmas uçlu el makineleri veya rotatiger yüzey hazrlnda kullanlmayacaktr. Ancak, Blastrac’n giremedii makine dipleri, kenar ve köelerde bu aletler kullanlabilecektir. Aderans azaltacak veya engelleyecek; her türlü toz, boya, ya, gres benzeri kir yüzeyden temizlenmelidir. Yan çok derinlere iledii
tabakalar var ise bu tabakalarn kaldrlmas gerekebilir. Yal bir yüzeye epoksi uygulamas yaplmaz. Yüzeyler salam, temiz ve pürüzlü hale getirilir.


Hazrlanm yüzeylere bir sonraki aamada epoksi astar uygulamas yaplacaktr. Epoksi astar yüzey ile yaplacak boya  arasndaki balayc katmandr. Astarn görevini yapabilmesi, betona tutunabilmesi için yüzey hazrlnn tekniine uygun bir ekilde yaplmas çok önemlidir.


1.1. Yüzey Tamirat Yaplmas:


Çukur, çatlak, krk, segregasyon gibi hatalar epoksi astar ve epoksi harç ile yaplr. 4-5 mm den daha derin ve büyük alanl tamiratlar epoksi kaplamaya uygun çimento esasl tamir harçlar ile de yaplabilir. Çatlaklarn derin olmas ve zeminden su gelme tehlikesi var ise epoksi enjeksiyon yaplarak çatlak kesidinin doldurulmas gereklidir. Çatlaklarn zaman içinde hareket ederek kaplamaya yansmas olasl var ise, cam elyaf ile güçlendirerek tamirat yaplmas konusu deerlendirilmelidir. Baz
durumlarda epoksi enjeksiyon ile nem ve su transferi engellenememektedir. Bu durumlarda çatlak kesidini ve altndaki boluklar dolduracak reaktif poliüretan enjeksiyon uygulamas yaplmaldr (Dekapol Uniject CN121). Bu durumda epoksi uygulama yapmadan önce uyulmas gereken nem artlarna ve bekleme sürelerine dikkat edilmelidir.


2. Epoksi Astar Uygulamas:


Temizlenmi, çatlak ve derz tamirat yaplm, nem ve su sorunlar olmayan betonarme yüzey, epoksi astar atlmaya uygun hale getirilmitir. Yüzeye Dekapol CP115 solventsiz epoksi astar uygulanr. Epoksi malzeme hazrlanrken önce A bileeni (epoksi reçine) düük devirli kartrc ile kartrlr, kartrma ilemi devam ederken yava yava B bileeni (epoksi sertletirici) üzerine ilave edilir ve malzeme homojen hale gelinceye kadar kartrma ilemi sürer. Malzeme sarfiyat yüzey koullarna göre deiiklik göstermektedir. Dekapol CP115 solventsiz epoksi astar, yüzeye rulo ile tek kat emprenye edilmelidir. Epoksi astar; boluklar doldurur, yüzeyin darbe ve kimyasal direncini arttrr, ayn zamanda kendisinden sonra gelen katlarn yüzeye yapmasn salar.


3. Aside Dayankl Epoksi Kaplama Laminasyon Uygulamas:


Dekapol CP115 solventsiz epoksi astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunmal, herhangi bir ekilde yaya veya araç trafiine açlmamaldr. Hava ve ortam scaklna bal deimekle birlikte astar uygulamasndan 8 saat sonra, yüzeyler fleks zmpara ile pürüzlendirilir, Dekapol CP115 astar rulo ile uygulanr, uygun gramajda cam elyaf yüzey üzerine serilir ve elyafa Dekapol CP115 solventsiz epoksi astar metal rulo ile emdirilir. Üzerine silis – kuvars dolgu serpilir.


3.1. Aside Dayankl Epoksi Kaplama Ara Kat Uygulamas


Dekapol CP115 solventsiz epoksi astar uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunmal, herhangi bir ekilde yaya veya araç trafiine açlmamaldr. Hava ve ortam scaklna bal deimekle birlikte astar uygulamasndan 8 saat sonra yüzeyler fleks zmpara ile pürüzlendirilir, üzerine kimyasal dayanm yüksek Dekapol SL347 solventsiz epoksi kaplama
malzemesi mala ile uygulanr. Uygulama yapmadan önce üzerine dolgu serpilmi yüzey üzerindeki gevek malzemeler endüstriyel süpürgeler yardm ile süpürülerek alnr. Epoksi ara kat malzemesi hazrlanrken önce A bileeni (epoksi reçine) düük devirli kartrc ile kartrlr, kartrma ilemi devam ederken yava yava B bileeni (epoksi sertletirici) üzerine ilave edilir. Malzeme homojen hale geldikten sonra C bileeni (silis-kuvars dolgu) yava yava ilave edilir. Yaklak 3 dk daha
kartrldktan sonra ara kat uygulamasna geçilebilir. Dekapol SL347 istenilen renkte ve mala ile uygulanr.


3.2. Aside Dayankl Epoksi Kaplama Son Kat Uygulamas: 

Dekapol SL347 solventsiz epoksi ara kat uygulanan yüzeyler nem, toz ve hava akmndan korunmal. Herhangi bir ekilde yaya veya araç trafiine açlmamaldr. Hava ve ortam scaklna bal deimekle birlikte astar uygulamasndan 8 saat sonra yüzeyler fleks zmpara ile pürüzlendirilir, üzerine kimyasal dayanm yüksek Dekapol CT429 solventsiz epoksi boya uygulanr. Epoksi kaplama son kat malzemesi hazrlanrken önce A bileeni (epoksi reçine) düük devirli kartrc ile kartrlr, kartrma
ilemi devam ederken yava yava B bileeni (epoksi sertletirici) üzerine ilave edilir ve bileenler homojen oluncaya kadar kartrmaya devam edilir. Yaklak 3 dk daha kartrldktan sonra ara kat uygulamasna geçilebilir. Dekapol CT429 istenilen renkte ve rulo ile uygulanr. Uygulama bittiinde hafif pürüzlü bir yüzey elde edilir. Hava ve ortam scaklna bal olarak, yüzey 48 saat içinde yaya trafiine açlabilir.


4. Genel Notlar


• Kaplanacak alan bo ve temiz olacaktr.
• Zemin kaplamas ilemi srasnda dier çalanlarn girmesine izin
verilmeyecektir.
• Bütün pencere ve kaplar yerletirilmi ve kapal olacaktr.
• Hava dolam ve yüzeyde su sznts olmamaldr.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!