Sağlık ve Güvenlik
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Politikası

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

Proje ÇGS programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.