Yeni bina için Enerji Kimlik Belgesini mutlaka o binanın tasarımında görev alan proje müelliflerinden biri mi gerçekleştirmek durumundadır?
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin (BEP) 4. maddesinin birinci fıkrasının j bendinde;

“( Değişik: RG-1/4/2010-27539) Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Yeni tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri, mevcut binalar için enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini, “ tanımı ile Enerji Kimlik Belgesi düzenleme yetkisine haiz olan meslek disiplinleri işaret edilmiştir.

 

Aynı yönetmeliğin 26/A maddesinin (Ek: RG-1/4/2010-27539) üçüncü fıkrasında ( Değişik: RG-19/2/2011-27851) “Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip bulunan mühendisler veya mimarlar veyahut bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş sayılır” tanımı ile yeni yapılacak binalar için kimlerin Enerji Kimlik Belgesini düzenleyeceği belirtilmiştir. 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!