Kolon Güçlendirme
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

KOLON GÜÇLENDİRME

Yapım, detay hatalarında, eksik malzeme ve deprem gibi koşullar sonucu hasar gören betonarme kolon, perde ve kirişlerin onarımı amacıyla çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu teknikler, kalıcı deformasyona uğramamış elemanların rijitliğinin ve sünekliğinin arttırılması amacıyla uygulanmaktadır.

Betonarme kolonun, betonarme elemanlarla onarımı ya da güçlendirilmesi kolonun beton en kesitinin ve boyuna donatısının artırılmasıdır. Donatı miktar olarak artırılır, fakat yüzde olarak aynı kalabilir ya da artırılabilir. Mantolamada üzerinde durulacak ayrıntılar eski ve yeni betonun kaynaştırılması, yeni boyuna donatı ile eski boyuna donatının ankrajı olarak sıralanabilir. Güçlendirme yapılırken en dikkat edilmesi gereken husus, kolona eklenen bölüme eski, var olan bölümden yük aktarılmasıdır. Mantolama işleminin temelini kolonun düşey yük taşıma kapasitesini artırarak, düşey yüklere karşı güvenlik payını yükseltmek oluşturur. Eski ve yeni betonu kaynaştırma kolon güçlendirme ile, kolonun üzerindeki hasarlı bölümler etriyeler ve boyuna donatı ile belirlen kolon çekirdek bölümüne kadar kazınmalıdır. Var olan beton varsa basınçlı su ile yıkanarak toz ve gevşek malzemeden temizlenmelidir. Mantolama sırasında eklenen yeni bölümlerin kalınlığı 5 ya 10 cm olacaktır. 5 cm kalınlığında gömlek geçirme ile küçük kolonlarda (25 x 25 cm) % 96, büyük kolonlarda (40 x 40 cm) % 56 kadar en kesit artışı olmaktadır. Buna karşılık 10 cm’lik gömlek geçirme ile küçük kolonlarda % 224, büyük kolonlarda ise % 125 en kesit artışı sağlanmaktadır. Bu açıdan pek çok durumda 5 cm ‘lik gömlek geçirme ile önemli miktarda düşey yük taşıma kapasitesi artışı sağlanabilecektir. Eski ve yeni betonu kaynaştırmak için var olan kolonun betonunda açılacak dişlerin kuvvet aktarmaya olumlu katkısı vardır. Eski ve yeni betonu kaynaştırmak için betonda diş açılması yanında eski kolonun çekirdeğinin içinden geçen çiroz etriyelerde yararlı olur.

 

KOLONA KANAT EKLENEREK GÜÇLENDİRİLME

Kolon güçlendirme de uygulanan diğer bir yöntem de, kolonun iki yanına kanat biçiminde perde duvar eklenmesidir. Bu yöntem ile perdenin yatay donatısı kolonun yatay donatılarına kaynaklanmaktadır. Daha sonra betonlama ile eski kolon betonunun yeni perde betonu ile tek parça olarak birlikte çalışması sağlanmaktadır.

 

KOLON GÜÇLENDİRMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER