ENERJİ KİMLİK BELGESİ
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

2007 yılında çıkartılmış olan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Yeni yapılan tüm binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar mevcut olan ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!