DERZ KESİMİ
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

DERZ KESİMİ

Dilatasyon derz de, plan yapılarak yan yana ve birbirinden bağımsız olan yapılar arasında boşluk oluşturulur. Planlanmamış olanlarına ise çatlak ismini verebiliriz. Zemin betonlarını sorunsuz, kolay üretebilmek ve oluşabilecek çatlaklara yol açabilmek için derzler oluşturulur. Zemin betonlarında istenilen yüksek standartlar, çatlak oluşumunu engellemek için, gerekli donatı çelik tel, polipropilen elyaf ilave edilmesiyle sağlanır. Özen göstererek betonun tesviyesine, anoların yerleştirilme durumuna ve yük aktarma demirlerinin konumu ile ilgili dikkat edilmesi gerekir. Ağır hizmet gören zemin betonlarının derzlerinde, özel önlemler alınması gerekebilir. Profil korumalı köşe derzler de bu amaçla düzenlenir. Beton yapılarda, demir donatılı veya donatısız yüzeylerin, çıkartılması, onarılması gibi yapısal değişikliklerin yapılması uygulamaları, derz kesimi ile yapılmaktadır. Derz kesimi ile beton yüzeyin tamamı zarar görmemektedir. Bu nedenle de birlikte sıfır vibrasyon ilave bir düzeltme işlemi gerekmeyecektir. Derz kesme makinelerimizle 40 cm ye kadar beton kesme işlemi yapılıp 40 cm üzeri uygulamalar için Karot ile 550 cm’ye kadar beton kesme yapılmaktadır.

 

DERZ TİPLERİ

 

Beton yapılarda sıcaklık değişimlerinden, sünmelerden, rutubetten, rötre nedeniyle meydana gelen değişiklikleri en aza indirebilmek gerekmektedir. Döşemede oluşan boy değişiklikleri hareketlerine karşı direnç oluşturması amacıyla hareketli derzler düzenlenir. Beton ve donatının sürekliliği, bu derz ile kesilir. Döşemelerin yapılardan bağımsız hareketlerine izin veren izolasyon derzleridir. Bir de genleşme derzleri var. Bunlar da ortamda ciddi ısı değişiklikleri oluşursa, zeminde farklı oturma bekleniyorsa ve kalıcı rötrenin etkisiyle oluşan gerilmeleri en aza indirir. İzolasyon derzleri, beton döşemenin çevresini sarar. Bina ve döşeme betonu arasında bir bağlantı düzenlenmez. Döşeme içinde bulunan menhol, kolon ve rögar gibi sabit elemanların çevresinde de aynı derz düzenlenmelidir.
 

Yalancı derzler, plastik rötre ve ısı farklılığından doğan çekme gerilmelerini azaltmak amacı ile düzenlenir. Bu derzler özellikle planlanmış çatlaklardır. En çok gözlemlenen uygulama; Hem taze beton içinde, hem de sertleşmiş betonda düzenlenebilir. En çok uygulanan metod, saha betonunun dökülmesinden 1-3 gün içinde kesilmesidir. Saha betonlarının derinliğinin, döşeme kalınlığının 1/3-1/4’ü kadar yapılır. Kesme işlemi tam zamanında yapılmazsa, yüzeyde rötre çatlaklarının oluşumuna sebebiyet verir. Beton döşeme kısımlarının birbirilerine yük aktarması ancak agregaların temasıyla ve alta yerleştirilen tek sıra hasır ile olur.  Geri kalan kısımda da çelik teller, beton kesilmiş olsa bile yük aktarma işlemini sürdürür.
 

 

Derzsiz Zemin Betonları

Bazı geniş olan alanlarının dökümü kesme derz yapmadan gerçekleştirilir. Bu işlem en fazla soğuk hava deposu, gıda depoları ve dağıtım merkezleri gibi yerlerde uygulanır. Bu sistem sayesinde daha düşük derz masrafları çıkar. Depolar içerisinde forklift trafik akışını hızlandırdığı gibi taşınan malzemelerin de hasar görmesini engeller. Buna benzer zemin diyaznları seçilirken bazı yerine getirilmesi gereken unsurlar vardır. Bunlar klasik zemin betonlarına kıyasla, yük durumunu göz önünde bulundurarak derzsiz zemin uygulaması yapılması, ilk etapta %10-20 daha maliyetlidir. Fakat en iyi zemin çeşidi olduğu için, depo zemin uygulamalarında derzsiz zeminler seçilir. Böylelikle derz bakım maliyeti düşürüldüğünde, depo içi hız ve güvenlik artacağı için maliyet farkı bu şekilde kapatılır.
 

DERZ UYGULAMA
Derz uygulama işleminde en önemli adım kesilmiş olan derzlerin doldurulmasıdır. Dökülen beton 6-12 ay arası takip edilir, rötreye devam ediyorsa şayet, derzler yeniden doldurulur. Tabi bu süreç beton zemin inşasının yapılmasından 45 gün bekledikten sonra itina ile yapılmalıdır. Beton inşası düşünülen alan içinde önce çalışma derzleri yapılır. Bu işlem iki beton plakanın kaymasını ve çökmesini engellemek için yapılır. Bu iki betonun problemsiz birleşmesi için derz kesme makinesi, kalıpları çıkan yerleri düzleyecek şekilde keser. Derz kesme makinesi, düzgün bir zemin üzerine motor konularak, elmas testere takılır. Ve bu elmas testere ile beton veya asfalt kesme işlemi yapılır. Bu makineler ile beton kalınlığı 50 cm’ye kadar olan betonlar kesilerek, derz dolgusu için hazırlanır. Derz dolgu makineleri asfalt ve beton kesebildiği gibi, demir donatlı ve donatsız betonlarında kesim işlemini gerçekleştirebilir. Oldukça hızlı ve sorunsuzdur.

 

 

UYGULAMA ALANLARI
 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!