Beton Yol
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

BETON YOL

 

Çevreci oluşu ile yerli malzemeden üretilmesi ve esnekliği nedeniyle tercih edilen rijit üst yapılara beton yol denilmektedir. Uygulama yapılacak zemin için en önemli unsur, beton kaplama kalınlığıdır. Beton yolun taşıma gücü, iklim, beton özellikleri durumun daha çok incelenmesini gerektirir. Bu da deneysel bir takım analizlerle mevcut olacaktır. Bu incelemeler neticesinde belirli trafik yükü aralıklarında beton plak ve temel tabaka kalınlıklarının çok fazla değişmediği gözlenmiştir. Temel tabaka ve kalınlıklara dikkat edilmeli, beton plak kalınlığı doğrudan seçilebilir ve rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Kullanılacak derzler duruma göre, enine boyuna veya çapraz olabilmektedir. Tam derzler plak kalınlığı boyunca oluşturulur. Çatlaklar zayıflatılmış kistte toplanır. Tam derzler ile genleşme derzleri sayesinde plaklar sıcaklık değişimlerinde serbest halde hareket edebilirler. Derz kullanılmayan beton kaplamalarda 5-6 m aralıklarla enine derz kesilebilmektedir. Günümüzde beton yollar genel olarak kalıp finişer kullanılarak yapılmaktadır. Bu uygulama betonun kuru kıvamda olmasını gerektirmektedir. Kayar kalıp finişer kullanılarak yapılacak olan yol uygulaması ise uzman bir ekip işidir.

Sürekli donatılı beton kaplamalarda çatlamalar donatı ile kontrol altına alınabilir. Bu nedenle nervürlü çelik çubuklar faydalı olacaktır. Beton yolun hizmet ömrü asfalt yolun hizmet ömründen iki kat daha fazla olmaktadır. Beton yol çok az bakım ve onarım gerektirir. Maliyeti ise asfalta oranla çok daha düşüktür. Bu bakımdan da tercih sebebi olmaktadır.

 

BETON YOLUN AVANTAJLARI

Daha az bir bakım gerektirdiğinden beton yollar trafik sıkışıklığına sebep olmadan, rahat bir çalışma atmosferi oluşturur. Zaman ve iş kaybı, hava kirliliği gibi durumlara meydan vermez. Asfalt yola oranla beton yol yüzeyi çok daha pürüzsüz ve temiz olacağından servis ömrü de uzun olur. Özellikle yağışlı havalar dikkate alındığında yolun fren mesafe ayarı daha kısadır. Açık gece görüşü sağlar ki bu da sürücüler açısından oldukça önemlidir.

Örneğin asfalt yolda giden araçların tekerleri, asfalt yol yumuşak olduğundan gömülebilir. Bu da gidiş hızını ciddi olarak etkiler ve aracı yorar. Beton yolda ise zemin pürüzsüz ve net olduğundan hızlı gidişi etkilemez. Tam tersine tekerlek rahat hareket eder, zorlanmaz. Bir de ülkemizde çimentonun rahat temin edilebileceği düşünülürse, beton yol yapımının rahat bir şekilde, ülkemizin hemen her yerinde kolaylıkla yapılabileceği akla gelmelidir. Ülkemiz ağır sıcaklık koşullarıyla karşı karşıyadır. Bu düşünüldüğünde beton yolun pek çok avantajı olduğunu görebiliriz.

Çimento ve dolayısıyla beton hemen her alanda kullanılmaktadır. Betonun güvenilirliği yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.  Hemen her yapıda kullanılan beton maliyeti bakımından düşük, dayanıklılığı bakımından maksimum fayda sağlamaktadır. Kullanılacak beton, kaliteli olduğu müddetçe beton yol son derece kullanışlı ve istikrarlı olacaktır. Sürekli yenileme çalışmaları, onarım çalışmaları yapılan yollara baktığımızda genellikle bunların asfalt döküm yollar olduğu görülmektedir.

 

BETON YOL TERCİH EDİLİYOR

Asfalt döküm yolların özellikle sıcak havalarda sağladığı dezavantajlar doğrultusunda, beton yolun güvenilirliği bir kere daha kendisini ispat etmektedir. Zemin oldukça önemli olduğundan, meydana gelebilecek kazaların büyük oranda zeminin kötü olmasından kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Pek çok firma zemin açısından betonu tercih etmektedir. Bunun gerekçeleri ülkemiz şartlarında malumdur.

Beton yol yapımı maliyeti düşük olduğundan ve sağlam bir yapıda olduğundan hemen herkes tarafından tercih edilmektedir. Ufak bir araştırma yaparak beton yolun sağladığı pek çok avantajı sizler de görebilirsiniz. Önemli olan uzun vadede sağlıklı bir yapı ise, tıpkı diğer yapılarda olduğu gibi beton yol tercih edilmelidir. Aksi halde çatlaklar, bozulmalar yolu kısa vadede bozacaktır. Bu da hem insan hayatını tehlikeye sokmakta hem de yapısal kötü görüntüsü ile hoş bir etki bırakmayacaktır.