Beton Yol Yapım Aşamaları
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

BETON YOL YAPIM AŞAMALARI

Günümüzde artık fazla tercih edilen ve her koşulda avantajlı olan beton yol yapımı, uygulama açısından da önem taşımaktadır. Beton yol yapımında en önemli kriter performansıdır. Beton yol için güvenli olması, kayma direnci, taşıtın yol tutuşu, optik özellikleri ve su sıçratması ele alınmalıdır.

 

Çimento betonu ile yapılan kaplama tipine, beton yol-rijit kaplamalar denir.  Orta ve ağır yük ve trafik yoğunluğu olan yollar için ideal bir kaplama türüdür. Beton yolların üç çeşidi bulunmaktadır;

 

Ayrıca beton yolların yapım tekniğine göre farklılık göstermektedir.

 

Yol yapımının ilk kontrol edilmesi gereken kısmı, yol güzergahının tam olarak nereden geçtiği ile ilgili etüdün doğru yapılmasıdır. Arazinin yapısına uygun en iyi projeye böyle karar verilmektedir. İki noktayı birbirine bağlayacak güzergah sayısı, çeşitli engeller ve sınırlamalar ile karşı karşıya gelebilir. Kesin güzergah belirlemek için önce yol güzergahının araştırması harita üzerinde yapılır. Bu da 1/25000 ölçekli topografik haritalar ile 1/100000 ölçekli jeolojik haritalar ile mümkündür. Yol güzergahı aşamasında;

 

Yapılır. Çünkü yol güzergahının tayini yapılırken, barış ve savaş zamanlarında da bu yolu askeriyenin kullanıp kullanmayacağı bilinmelidir. Normal şartlar dışında kullanılacaksa buna göre etüd yapmakta fayda vardır.

 

Proje standartlarına göre uygun bir hale getirilmeli ve az maliyetli olması için iyi bir planlama yapılmalıdır. Proje standartları denilince, diğer standartları belirleyebilmek için bir “proje hızı” seçilir.  Proje hızı, normal hava koşullarında başka taşıtların etkisi olmadan güvenle alınabilecek en yüksek hız olarak tanımlanabilir. Proje hızı belirlenirken, yolun sınıfı, arazinin topografik  durum, trafik gibi etkenlere dikkat edilmelidir.

 

Maksimum eğim, minimum kurb yarıçapı, en kesit tipi de, proje hızına bağlı standartlar içinde yer almaktadır.  Maksimum eğim yolun sınıfına, topografik durumuna, kaplama ve yolu kullanacak araçların tipine göre değişebilir. Eğer yol dağlık bir bölgede ise eğim daha fazla olacaktır. Taşıtlar bir kurbda hareket eden merkezkaç kuvvetinin etkisiyle kurbun dışına doğru itilir. Proje hızı arttıkça merkezkaç kuvvetinin büyümesinden dolayı kurb yarıçapı seçimi yine proje hızına göre belirlenmelidir. Yolun genişliğinin, şevlerin üst yapı cinsi ve kaplama türünü belirlemek için enkesit tipinin önceden seçilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kurblarda standartlarına göre deverde seçilmelidir.

 

Proje standartları belli olan bir yolda teknik etüd genellikle üç şekilde yapılır;