Beton Yol Tasarımı
5 1

Yazdır E-mail Olarak Gönder

BETON YOL TASARIMI

 

Beton Yol Yapımı, günümüzde geleneksel yöntemler dışında, rijit yol üstyapı yöntemlerinden biri olan silindirle sıkıştırılmış beton ( SSB ) yeni bir yöntem olup, yola serilme ve sıkıştırılma esnek üstyapı tekniklerine benzer yöntemler kullanılarak uygulanır.  Bu yöntem daha az su ve içeriği ile üretilir, bitümlü kaplama araçları ile taşınır, serilir ve sıkıştırılır. Oldukça ekonomik bir yöntem olduğundan alternatif olarak kendini daha fazla göstermektedir. Yüzey kısmının daha pürüzlü olması nedeniyle ağır yük taşıyan araçlar ve düşük hız ile gidilmesi gereken saha betonları da bu yöntem ile yapılmaktadır.  Son yıllarda şehir içi ve şehirlerarası yollarında yapımı bu yöntem ile uygulanmaktadır.

 

Beton Yol Yapımı, betonun sıkıştırılması ve son şekline getirilmesini sağlayan makineler ile agregalar, bağlayıcı malzemeler, su birleşimi ile elde edilen karışım ile gerçekleşmektedir.  SSB üretiminde yüksek oranda agregalar kullanılarak betonun iyi şekilde sıkıştırılması ve daha sıkı bir iç yapı oluşması sağlanır. Aslında gelenekler beton ile SSB üretimi içeriği aynı olmasına karşın oranları farklı olup, uygulama kısmında bitümlü kaplama araçları kullanılarak, taşınma, serilme ve sıkıştırma işlemi yapılır.  SSB yolların en büyük özelliği maliyet açısından çok uygun olmasıdır. Bunun sebebi, çimento miktarındaki - yerleştirme maliyetindeki inşaat süresinin kısa olması, kalıp kullanılmaması,  yüzey düzeltme işleminin olmaması, kayma ve bağ donatısı gibi çelik donatı kullanılmaması ile açıklanmaktadır.

 

SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON AVANTAJLARI

 

 

SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON UYGULAMA ALANLARI

 

 

SSB KARIŞIM TASARIMI

 

SSB yollar, geleneksel beton üretiminde olduğu gibi iri ve ince agrega, bağlayıcı malzemeler, su ve gerekli kimyasal malzemelerin değişik oranlarda karışımı hazırlanarak imal edilmektedir. Karışımın kaliteli olması malzeme seçerken önem göstermek ve bu malzemeleri doğru oranlarda kullanmak ile sağlanmaktadır.

 

SSB karışım tasarımında öncelikle bilinen geleneksel yöntemler ile hazırlanan ve baraj betonlarında kullanılan karışım vardır. Bir de SSB yollar için kullanılan, maksimum sıkıştırmayı sağlayan karışım söz konusudur. Bu karışımda öncelik su maksimum sıkıştırma için gerekli olan su belirlenir ve betonda istenilen mühendislik özelliklerini sağlaması açısından bağlayıcılar kullanılır. Her iki yöntem için de laboratuvarda  tasarlanmış olan karışımı doğrulamak için beton test edilir. Bununla birlikte saha ekipmanları ve betonun işlenebilirliği kontrol edilmelidir.

 

Silindir ile sıkıştırılmış beton yolların teknik özellikleri geleneksel yöntemlerde olduğu gibi, daha az su ve çimento kullanıldığından daha az rötre değerine sahiptir. Düz, bağsız ve donatısız inşa edilir. Kalınlık belirlenmesinde tekerlek ağırlıklarından kaynaklanan eğilme gerilmesi, yorulma göz önünde bulundurularak, en düşük kalınlık 10 cm ve tek seferde 25 cm kalınlığında bir katman ayarlanacak şekilde olmalıdır. SSB kaplamaların limanlar, terminaller gibi ağır yükler altındaki kalınlık belirleme esasları Amerikan Portland Çimento Birliği (PCA) ve Amerikan Ordu Birliği Mühendisleri (USACE) tarafından belirlenmiştir. Kalınlık tasarımı için aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktdır.

 

 

Beton yol tasarımı yolların altında bulunan doğal zeminler, alt temel ve bağlayıcılarla güçlendirilmiş olan temel tabakalar, geleneksel beton üstyapılar gibi aynı özelliği taşımalıdır.  Doğal zemin, alt temelin taşıma kapasitesi SSB tabaka yerleştirilmesi için uygulanacak sıkıştırmaya dayanacak şekilde olmalıdır. Tasarım prosedürleri, limanlar ve havalimanları gibi ağır yüklere maruz kalanlar, bir de çeşitli kamyon ve diğer araçların yüklerine maruz kalanlara göre iki kısımda incelenmektedir. Üstyapılar en ağır yükün tekrarlanabileceği düşünülerek tasarlanır.