ZEMİN BETONU
5 1
Yazdır E-mail Olarak Gönder


ZEMİN BETONU

 

Zemin betonu, özellikle yapıların sağlam bir şekilde yıllarca ayakta kalabilmelerini sağlayan ön koşul gibi düşünülebilir. Zemin betonunda kaliteye ne denli önem verilirse yapı o denli sağlam olacaktır. Çünkü temelde yapılacak zemin betonu çalışması aslında evin kaba inşaatına giden yolda ilk adımdır. Zemin betonunun kalitesinden ödün verilmemelidir. Zemin betonunun kalitesi de ancak güvenilir bir firmaya duyulan güven ile anlaşılabilir. Öncelikle beton dökümü öncesi zemin betonu nereye uygulanacaksa o alanda bir kroki hazırlanmalıdır. Ardından planlama yapılmalıdır. Bu planlama yapılırken yapısal derzler için gerekli olabilecek önlemler alınmalıdır. Toprak zemine oturan betonlar hasır çelik donatı için düzenlemeler gerekecek ve bu bağlamda uzmanlarca gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Zemin betonu için dökümde, beton dökümü saha ve kat dökümü alanların boyutları hesaplanır. Çelik kalıplar önceliklidir, 3 metre boyunda olan çelik kalıplar aynı zamanda 4 cm kalınlığındadır. Optik ve lazer ölçüm sistemleri kullanılır.

Zemin betonları doğru esaslar ve niteliklerle tasarlanmadıkları takdirde çeşitli problemlerle yüz yüze gelebilir. Zemin beton denilince akla ilk olarak fabrikalar, yük boşaltma alanları, depo ve antrepo, havaalanı, otoparklar ve benzin istasyonları gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, hepsinin de ağır trafik yüklerine maruz kalan alanlar olmasıdır. Zemin betonunda daha sonradan ortaya çıkabilecek çatlaklar büyük sorun yaratmaktadır. Zemin betonu kaliteli bir uygulama ve kullanıma sahip değilse, yüzey bozuklukları oluşmaktadır. Bu gibi sorunlar hem zaman hem de para kaybına neden olmaktadır.

Zemin betonda bir takım ilkelerden bahsetmek gereklidir. Bunlar;

olarak sıralanabilir. Zemin betonu diğer uygulamalardan ayıran bir takım özellikler vardır. Bunlardan en bariz olan farklı amaçlar için kullanılabiliyor olmasıdır. Zemin betonu uygulamasından önce zemin nasıl kullanılacak bunun cevabı verilmelidir. Bununla beraber zemin betonun döküleceği yerde ne gibi bir uygulama söz konusudur, ağırlık olarak nasıl bir yük ile karşı karşıya kalınacaktır? Mesela bir havaalanında zemin betonun görsel önemi ne olacaktır? Çatlaklara karşı kabul edilebilirlik ne olacaktır? Bunlar önemlidir. Ayrıca zeminin kullanımı beton döküm şekli dinamiklerini ne kadar etkiliyor, bu da önemli bir sorudur.
Zemin betonu dökümünde zemine oturan plaklar aldığı yükleri zemine aktarmaktadır. Bu sebepten ötürü zeminde yapılacak iyileştirme sıkıştırma çalışmaları titizlik ve güven içerisinde yapılmalı, gerekli kontroller ihmal edilmemelidir. Çünkü bu noktadan sonra yapılacak hatalar, çatlama, kırılma vb. şeklinde geri dönebilir. Bu da hem görsel olarak hem de yapısal olarak alan içerisinde sıkıntı çıkaracaktır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilk olarak bu durumda önemli olan betonun kalitesidir. Şayet çelik hasır uygulaması ile zemin betonu dökümü gerçekleşecekse çelik hasır mutlaka betonun içerisinde düzgün durmalıdır. Bunun için uygulanacak bir sehpa çalışması mevcuttur. Kullanılacak çelik hasır veya çelik donatı yanında, çelik elyaf da oldukça rağbet görmeye başlamıştır. Çelik elyafın da döküm sürecinde pek çok avantajı vardır. Bunlardan en önemlisi çelik elyafın her yönde çalışıyor olmasıdır. Bunun avantajı rötre çatlaklara imkan tanımamasıdır.

Bir de derzlerin tanımını yapalım ki bu da konumuzla oldukça yakından alakalıdır. Derzler zemin içerisindeki düşey aralıklarını ifade eder. Zemine oturmuş olan plaklarda derzler aktif rol oynarlar Fakat derzler kullanıcı için pek çok sorunu da beraberinde getirebilir. Derzlerde amaç çatlamalara sebep olabilecek gerilmeleri azaltmak ve imalatı kolaylaştırmaktır. Bu nedenle derzlerin de sıkı bir kontrolden geçirilerek işlenmesi gerekmektedir.

Binalardaki kullanımına geri dönersek bina içi kat betonlamada mevcut döşeme ve ısı yalıtımı üzerine pas payları kullanılır. Kat hasır çelik üzerine zemin beton uygulaması yapılacaktır. Kat arasında hasır çelik serilmesi ile birlikte döküm yapılmaktadır. Ayrıca tüm beton yüzeyleri vibratörlü mastar ile bitirilmelidir. İşte bu bağlamda kalite standartları ile zemin betonu uygulamasının sağlıklı bir şekilde yapılması, ağır yük altında çatlamadan, uzun yıllar dayanıklı kalabilmesi sağlanabilmektedir.    

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!