KOLON GÜÇLENDİRME
5 1
Yazdır E-mail Olarak Gönder


KOLON GÜÇLENDİRME

 

Son yıllarda sıklıkla yaşanan depremlerin sonucunda hasar görmüş binaların yıkılıp yeniden yapılanması öngörülmektedir. Fakat binaları yıkmak ve yeniden yapmak hem zaman kaybı hem de her birine özkaynağı bulmak konusu sıkıntılı bir durumdur. Bunun yerine hasar gören kısımların uzmanlar tarafından tespit edilip onarılması hem maliyet açısından hem de zaman konusunda kurtarıcı olacaktır. Ayrıca binanın eski güvenli haline dönmesi için yeterli teknik ve donanım günümüz şartlarında mevcuttur.

 

Kolon güçlendirme ilk önce hangi yapıya ait olduğu, hasar durumu, deprem kesme kuvvetlerine karşı mukavemeti göz önünde bulundurulur ve incelenir. Betonarme kolonların güçlendirilmesi, onların eksenel yük, moment ve kesme kuvveti taşıma güçlerinin arttırılmasıdır. Bu işlem ile ya betonarme kesitin arttırılması, kolona yeni donatılı en kesit eklenmesi gerekecektir. Bununla birlikte kolonun çelik kafese alınarak betona yan destek oluşturularak taşıma gücü arttırılır. Kolonun çerçeveye alındığı çelik kafeste dikey yük taşıma kapasitesini arttırmaya yarayacaktır.

 

Betonarme kesitin arttırılması kolonun bütün çevresinde mantolama adını verdiğimiz yöntemle olur ya da kolonun çift tarafına yeni kesitler eklenir, bu yönteme kanat ekleme denir.

 

Mantolama betonarme kolonun betonarme elamanlar ile onarımı yapılması ya da güçlendirmesi yani kolonun beton en kesidinin boyuna donatısının arttırılmasıdır. Mantolamanın asıl amacı kolonun düşey yük taşıma kapasitesini arttırarak, düşey yüklere karşı güvenlik payının yükseltilmesidir. Kolon güçlendirme yapılırken kolonun hasarlı olan bölümü tespit edilerek, hasarlı bölümler etriyeler ve boyuna donatı ile belirlenen çekirdek kısmına kadar basınçlı su ile yıkanmalıdır. Bu sayede hasarlı bölüm yüzeyindeki toz ve gevşek malzemelerden arındırılır. Mantolama yapılırken eklenen yeni bölümler 5 cm kalınlığında gömlek geçirme ile önemli miktarda düşey yük taşıma kapasitesi artışı sağlanır.

 

Kolon güçlendirmesi için yapım hataları, eksik malzeme kullanımı ve depremde oluşmuş zorlamalar sonucu hasar görmüş betonarme kolon, perde ve kirişler onarım esnasında değişik teknikler kullanılarak güçlendirilir. Çelik manto ile hem eksenel yük kapasitesi arttırılır hem daha yüksek sünekliğe ulaşılır. Çelik manto katlar arasında süreklilik sağlamaz bu nedenle kolonun eğilme kapasitesine de bir katlı sağlamayacaktır. Betonarme manto asıl kolon güçlendirme uygulaması için kullanılır. Hem eksenel yük kapasitesi hem süneklik artar. Mantolama yapılırken içine yerleştirilen boyuna donatılar katlar arasında sünekliği sağlarsa, kolonun eğilme kapasitesini de arttırır. Mevcut kolon üzerine dökülecek yeni mantı betonun aderansının yüksek olmasını sağlamak için mevcut kolonun donatıları ortaya çıkana kadar kabuk betonu kırılır. Bir de kolon güçlendirmesi için epoksi enjeksiyonu uygulanmaktadır. Kolon, perde ve kirişlerde oluşmuş çatlaklar belli bir genişliği aşmadığı yapılarda betonun aderansının arttırılması için epoksi enjeksiyonu uygulaması yapılır. Sargının etkisini arttırmak için çelik veya karbon fiber plakalar yapıştırılır. 

DMCA.com Protection Status
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!